Betting Odds and Results: Soccer World Friendlies
settings
german setting:
view page in German view page in English
live odds comparisonWettportal Community
Login: Password:

Odds Archive: Soccer - World - Friendlies

search the archive

sport: region: league:
from: to:
participant:

You will find the current betting odds for Friendlies World in our odds comparison Soccer Friendlies World.

Soccer | World | Friendlies

20.11.2018   1 x 2
20:00 France - Uruguay 1:0 1.79 (Ø 1.72) 4.05 (Ø 3.54) 6.60 (Ø 5.13)
19:45 Italy - USA 1:0 1.60 (Ø 1.55) 4.15 (Ø 3.91) 7.00 (Ø 6.22)
19:30 Brazil - Cameroon 1:0 1.22 (Ø 1.19) 7.50 (Ø 6.54) 17.00 (Ø 14.52)
19:00 Albania - Wales 1:0 3.30 (Ø 3.14) 3.05 (Ø 2.97) 2.54 (Ø 2.46)
17:30 Turkey - Ukraine 0:0 2.45 (Ø 2.34) 3.25 (Ø 3.15) 3.30 (Ø 3.16)
17:00 South Africa - Paraguay 1:1 3.42 (Ø 3.21) 3.05 (Ø 2.96) 2.75 (Ø 2.40)
17:00 Jordan - Saudi Arabia 1:1 3.30 (Ø 3.22) 3.00 (Ø 2.88) 2.50 (Ø 2.43)
17:00 Tunisia - Morocco 0:1 2.92 (Ø 2.77) 3.05 (Ø 2.92) 3.10 (Ø 2.73)
16:00 Kuwait - Syria 1:2 3.40 (Ø 3.30) 3.05 (Ø 2.95) 2.40 (Ø 2.32)
16:00 Iraq - Bolivia 0:0 2.60 (Ø 2.50) 3.40 (Ø 3.14) 2.95 (Ø 2.84)
15:30 Nigeria - Uganda 0:0 1.65 (Ø 1.60) 3.90 (Ø 3.46) 7.10 (Ø 6.31)
15:30 Iran - Venezuela 1:1 2.45 (Ø 2.38) 3.02 (Ø 2.88) 3.42 (Ø 3.28)
14:25 UAE - Yemen 2:0 1.35 (Ø 1.31) 5.00 (Ø 4.76) 11.00 (Ø 9.94)
12:00 China - Palestine 1:1 1.34 (Ø 1.31) 5.25 (Ø 4.75) 13.00 (Ø 10.69)
11:45 UAE (U23) - Japan (U21) 4.20 (Ø 3.83) 3.60 (Ø 3.48) 1.86 (Ø 1.82)
10:20 Japan - Kyrgyzstan 4:0 1.07 (Ø 1.05) 15.00 (Ø 12.20) 51.00 (Ø 30.84)
10:00 Uzbekistan - Korea Republic 0:4 4.25 (Ø 4.05) 3.41 (Ø 3.13) 2.16 (Ø 2.00)
08:30 Australia - Lebanon 3:0 1.20 (Ø 1.17) 7.40 (Ø 6.66) 21.00 (Ø 17.69)

Soccer | World | Friendlies

19.11.2018   1 x 2
18:30 Iceland - Qatar 2:2 2.65 (Ø 2.44) 3.25 (Ø 3.15) 3.90 (Ø 2.98)
14:30 Oman - Bahrain 2:1 2.17 (Ø 2.09) 3.20 (Ø 3.04) 4.05 (Ø 3.81)

Soccer | World | Friendlies

16.11.2018   1 x 2
20:00 Brazil - Uruguay 1:0 1.50 (Ø 1.46) 4.75 (Ø 4.34) 8.00 (Ø 6.75)
16:30 Saudi Arabia - Yemen 1:0 1.20 (Ø 1.18) 7.00 (Ø 6.32) 21.00 (Ø 15.54)
14:30 Oman - Syria 1:1 2.70 (Ø 2.56) 3.10 (Ø 2.89) 3.05 (Ø 2.96)
14:25 UAE - Bolivia 0:0 2.65 (Ø 2.54) 3.25 (Ø 3.08) 3.10 (Ø 2.84)
13:00 Palestine - Pakistan 2:1 1.20 (Ø 1.13) 8.60 (Ø 7.51) 26.00 (Ø 19.29)
10:30 Japan - Venezuela 1:1 1.62 (Ø 1.58) 4.10 (Ø 3.96) 6.00 (Ø 5.47)
01:30 Peru - Ecuador 0:2 1.70 (Ø 1.64) 3.80 (Ø 3.54) 7.10 (Ø 5.68)

Soccer | World | Friendlies

15.11.2018   1 x 2
20:00 England - USA 3:0 1.45 (Ø 1.41) 4.80 (Ø 4.44) 9.50 (Ø 8.03)
19:45 Germany - Russia 3:0 1.40 (Ø 1.28) 6.10 (Ø 5.59) 12.00 (Ø 10.15)
19:45 Ireland - N. Ireland 0:0 2.30 (Ø 2.18) 3.05 (Ø 2.93) 4.10 (Ø 3.80)
18:15 Israel - Guatemala 7:0 1.40 (Ø 1.31) 5.30 (Ø 4.95) 11.00 (Ø 9.56)
17:00 Poland - Czech Republic 0:1 2.00 (Ø 1.89) 3.55 (Ø 3.33) 4.90 (Ø 4.24)
16:00 Kuwait - Bahrain 2.40 (Ø 2.34) 3.20 (Ø 3.00) 3.30 (Ø 3.21)
14:30 Iran - Trinidad & Tobago 1:0 1.29 (Ø 1.25) 5.50 (Ø 4.99) 17.00 (Ø 13.73)
10:00 Uzbekistan - Lebanon 0:0 1.60 (Ø 1.56) 4.00 (Ø 3.69) 7.00 (Ø 6.20)

Soccer | World | Friendlies

03.11.2018   1 x 2
12:45 Malaysia - Maldives 3:0 1.34 (Ø 1.32) 5.50 (Ø 5.04) 9.50 (Ø 8.73)

Soccer | World | Friendlies

17.10.2018   1 x 2
01:45 Mexico - Chile 0:1 2.50 (Ø 2.30) 3.66 (Ø 3.37) 3.18 (Ø 3.01)
00:05 USA - Peru 1:1 3.60 (Ø 3.33) 3.50 (Ø 3.32) 2.75 (Ø 2.18)
00:00 Colombia - Costa Rica 3:1 1.55 (Ø 1.41) 4.75 (Ø 4.45) 9.17 (Ø 7.86)

Soccer | World | Friendlies

16.10.2018   1 x 2
18:45 Sweden - Slovakia 1:1 2.18 (Ø 2.08) 3.35 (Ø 3.16) 4.35 (Ø 3.80)
18:45 Denmark - Austria 2:0 2.20 (Ø 2.02) 3.35 (Ø 3.17) 4.40 (Ø 4.01)
18:45 Belgium - Netherlands 1:1 2.00 (Ø 1.91) 4.15 (Ø 3.69) 5.00 (Ø 3.81)
18:00 Brazil - Argentina 1:0 1.70 (Ø 1.54) 4.33 (Ø 4.01) 6.80 (Ø 6.21)
16:15 Bahrain - Myanmar 4:1 1.30 (Ø 1.23) 6.30 (Ø 5.77) 13.00 (Ø 11.24)
16:00 Iran - Bolivia 2:1 1.55 (Ø 1.39) 4.50 (Ø 4.12) 10.25 (Ø 8.84)
15:30 Oman - Ecuador 0:0 8.03 (Ø 6.97) 4.25 (Ø 3.95) 1.57 (Ø 1.48)
15:00 UAE - Venezuela 0:2 5.00 (Ø 4.47) 3.42 (Ø 3.34) 1.89 (Ø 1.83)
14:00 Uzbekistan - Qatar 2:0 2.08 (Ø 1.98) 3.30 (Ø 3.16) 4.20 (Ø 3.97)
12:45 Malaysia - Kyrgyzstan 0:1 3.10 (Ø 2.82) 3.70 (Ø 3.50) 2.40 (Ø 2.31)
12:00 China - Syria 2:0 2.30 (Ø 2.13) 3.30 (Ø 3.11) 4.00 (Ø 3.57)
11:30 Indonesia - Hong Kong 1:1 1.95 (Ø 1.73) 3.90 (Ø 3.49) 6.50 (Ø 4.90)
11:30 Cambodia - Singapore 1:2 5.50 (Ø 4.77) 4.25 (Ø 3.98) 1.70 (Ø 1.63)
11:00 Korea Republic - Panama 2:2 1.40 (Ø 1.32) 5.70 (Ø 4.86) 13.00 (Ø 9.80)
10:35 Japan - Uruguay 4:3 3.05 (Ø 2.76) 3.35 (Ø 3.21) 2.70 (Ø 2.56)

Soccer | World | Friendlies

15.10.2018   1 x 2
18:45 Croatia - Jordan 2:1 1.17 (Ø 1.14) 8.75 (Ø 7.46) 30.00 (Ø 19.91)
18:00 Saudi Arabia - Iraq 1:1 1.80 (Ø 1.77) 3.55 (Ø 3.39) 5.00 (Ø 4.67)
16:30 Kuwait - Australia 0:4 7.50 (Ø 6.73) 4.40 (Ø 4.08) 1.52 (Ø 1.48)

Soccer | World | Friendlies

13.10.2018   1 x 2
15:30 Oman - Phillipines 1:1 1.75 (Ø 1.62) 4.00 (Ø 3.64) 6.25 (Ø 5.62)
14:00 Uzbekistan - Korea DPR 2:0 1.75 (Ø 1.61) 3.90 (Ø 3.68) 6.13 (Ø 5.55)
11:35 China - India 0:0 1.14 (Ø 1.11) 10.02 (Ø 8.34) 41.85 (Ø 21.60)
11:30 Myanmar - Bolivia 0:3 17.00 (Ø 12.12) 7.50 (Ø 6.58) 1.22 (Ø 1.19)
00:30 Peru - Chile 3:0 3.50 (Ø 3.27) 3.40 (Ø 3.26) 2.30 (Ø 2.22)

Soccer | World | Friendlies

12.10.2018   1 x 2
18:45 Basque XI - Venezuela 4:2 1.80 (Ø 1.68) 4.10 (Ø 3.86) 4.85 (Ø 4.43)
18:00 Saudi Arabia - Brazil 0:2 38.05 (Ø 25.69) 12.00 (Ø 9.87) 1.10 (Ø 1.09)
15:30 Qatar - Ecuador 4:3 4.20 (Ø 3.96) 3.75 (Ø 3.56) 2.00 (Ø 1.88)
13:15 Sri Lanka - Malaysia 1:4 13.00 (Ø 10.58) 6.00 (Ø 5.58) 1.29 (Ø 1.25)
12:30 Tajikistan - Palestine 3:4 3.20 (Ø 2.94) 3.20 (Ø 3.14) 2.40 (Ø 2.32)
12:00 Singapore - Mongolia 2:0 1.36 (Ø 1.31) 5.50 (Ø 5.09) 10.02 (Ø 8.74)
11:30 Cambodia - East Timor 2:2 1.50 (Ø 1.45) 5.20 (Ø 4.83) 6.50 (Ø 5.81)
11:00 Korea Republic - Uruguay 2:1 3.75 (Ø 3.26) 3.30 (Ø 3.13) 2.40 (Ø 2.30)
10:35 Japan - Panama 3:0 1.44 (Ø 1.37) 5.20 (Ø 4.53) 11.00 (Ø 8.94)
01:30 Mexico - Costa Rica 3:2 1.57 (Ø 1.53) 4.00 (Ø 3.79) 7.90 (Ø 6.92)

Soccer | World | Friendlies

11.10.2018   1 x 2
23:30 USA - Colombia 2:4 4.61 (Ø 4.30) 3.50 (Ø 3.33) 1.96 (Ø 1.90)
19:00 France - Iceland 2:2 1.30 (Ø 1.21) 7.50 (Ø 6.38) 18.57 (Ø 13.38)
18:45 Wales - Spain 1:4 8.50 (Ø 6.63) 4.50 (Ø 3.95) 1.60 (Ø 1.53)
17:45 Argentina - Iraq 4:0 1.32 (Ø 1.27) 6.50 (Ø 5.63) 15.00 (Ø 10.97)
17:30 Turkey - Bosnia and Herzegovina 0:0 2.25 (Ø 2.16) 3.40 (Ø 3.19) 4.10 (Ø 3.52)
16:15 Bahrain - Syria 0:1 6.00 (Ø 4.97) 3.25 (Ø 3.06) 2.25 (Ø 1.85)
16:00 UAE - Honduras 1:1 4.20 (Ø 3.82) 3.25 (Ø 3.09) 2.15 (Ø 2.07)
16:00 Kuwait - Lebanon 1:0 2.47 (Ø 2.38) 2.95 (Ø 2.87) 3.42 (Ø 3.31)
12:00 Hong Kong - Thailand 0:1 5.00 (Ø 4.29) 3.90 (Ø 3.43) 1.95 (Ø 1.84)

Soccer | World | Friendlies

06.10.2018   1 x 2
12:30 Palestine - Nepal 1:0 1.17 (Ø 1.13) 7.65 (Ø 6.83) 34.25 (Ø 20.52)

Soccer | World | Friendlies

05.10.2018   1 x 2
12:30 Bangladesh - Phillipines 0:1 3.75 (Ø 3.49) 3.60 (Ø 3.47) 2.05 (Ø 1.97)

Soccer | World | Friendlies

04.10.2018   1 x 2
12:30 Tajikistan - Palestine 0:2 3.61 (Ø 3.23) 3.40 (Ø 3.27) 2.20 (Ø 2.11)

Soccer | World | Friendlies

03.10.2018   1 x 2
12:30 Laos - Phillipines 1:3 4.50 (Ø 4.10) 4.00 (Ø 3.72) 1.80 (Ø 1.74)

Soccer | World | Friendlies

02.10.2018   1 x 2
12:30 Nepal - Tajikistan 0:2 12.50 (Ø 9.56) 5.35 (Ø 4.73) 1.36 (Ø 1.30)

Soccer | World | Friendlies

01.10.2018   1 x 2
12:30 Bangladesh - Laos 1:0 2.00 (Ø 1.91) 4.00 (Ø 3.74) 3.80 (Ø 3.46)

Soccer | World | Friendlies

30.09.2018   1 x 2
13:00 Botswana - Namibia 1:0 2.84 (Ø 2.63) 3.25 (Ø 3.07) 2.83 (Ø 2.63)

Soccer | World | Friendlies

11.09.2018   1 x 2
19:00 England - Switzerland 1:0 1.91 (Ø 1.86) 3.55 (Ø 3.34) 5.15 (Ø 4.66)
18:45 Poland - Ireland 1:1 1.65 (Ø 1.60) 4.04 (Ø 3.70) 7.00 (Ø 6.12)
18:45 N. Ireland - Israel 3:0 2.50 (Ø 2.34) 3.13 (Ø 2.99) 3.90 (Ø 3.40)
16:00 Jordan - Oman 0:0 2.60 (Ø 2.45) 2.97 (Ø 2.81) 3.62 (Ø 3.29)
16:00 Qatar - Palestine 3:0 1.42 (Ø 1.32) 5.10 (Ø 4.70) 12.00 (Ø 10.01)
16:00 Gabon - Zambia 0:1 1.82 (Ø 1.68) 3.60 (Ø 3.48) 6.00 (Ø 5.66)
15:00 Uzbekistan - Iran 0:1 3.75 (Ø 3.50) 3.00 (Ø 2.87) 2.43 (Ø 2.29)
12:00 Kenya - Malawi 1:0 2.14 (Ø 2.02) 3.40 (Ø 3.01) 4.45 (Ø 4.06)
11:30 Singapore - Fiji 2:0 1.84 (Ø 1.66) 4.25 (Ø 3.68) 5.90 (Ø 5.16)
11:00 Korea Republic - Chile 0:0 3.30 (Ø 3.10) 3.40 (Ø 3.20) 2.40 (Ø 2.33)
10:20 Japan - Costa Rica 3:0 1.75 (Ø 1.63) 3.85 (Ø 3.60) 6.55 (Ø 5.78)
09:30 Indonesia - Mauritius 1:0 1.59 (Ø 1.52) 4.45 (Ø 4.15) 6.50 (Ø 5.72)

Soccer | World | Friendlies

09.09.2018   1 x 2
18:45 Germany - Peru 2:1 1.30 (Ø 1.25) 6.25 (Ø 5.83) 15.00 (Ø 11.74)
16:00 Lebanon - Oman 0:0 2.82 (Ø 2.62) 3.10 (Ø 2.87) 3.12 (Ø 2.93)

Soccer | World | Friendlies

06.09.2018   1 x 2
18:45 Netherlands - Peru 2:1 1.66 (Ø 1.58) 4.10 (Ø 3.86) 7.10 (Ø 6.01)
18:45 Austria - Sweden 2:0 2.11 (Ø 1.86) 3.65 (Ø 3.40) 4.80 (Ø 4.38)
18:45 Portugal - Croatia 1:1 2.60 (Ø 2.47) 3.28 (Ø 3.11) 3.24 (Ø 3.01)
17:30 Montenegro (U21) - France (U20) 6.30 (Ø 5.92) 4.33 (Ø 4.17) 1.51 (Ø 1.47)
16:00 Bahrain - Phillipines 1:1 1.68 (Ø 1.61) 4.00 (Ø 3.85) 6.50 (Ø 5.30)
16:00 Trinidad & Tobago - UAE 2:0 3.50 (Ø 3.26) 3.34 (Ø 3.08) 2.53 (Ø 2.25)
16:00 Jordan - Lebanon 0:1 1.99 (Ø 1.91) 3.32 (Ø 3.24) 4.51 (Ø 4.21)
15:00 Uzbekistan - Syria 1:1 1.76 (Ø 1.68) 3.90 (Ø 3.52) 5.95 (Ø 5.21)
14:00 Kyrgyzstan - Palestine 1:1 3.40 (Ø 3.15) 3.48 (Ø 3.18) 2.60 (Ø 2.27)

Soccer | World | Friendlies

04.09.2018   1 x 2
13:00 Bangladesh - Bhutan 2:0 1.36 (Ø 1.28) 5.50 (Ø 5.05) 10.00 (Ø 8.30)
10:00 Nepal - Pakistan 1:2 2.95 (Ø 2.82) 3.40 (Ø 3.26) 2.40 (Ø 2.25)

Soccer | World | Friendlies

30.08.2018   1 x 2
00:00 Barbados - Cuba 0:2 3.20 (Ø 2.91) 3.15 (Ø 3.06) 2.70 (Ø 2.53)

Soccer | World | Friendlies

26.08.2018   1 x 2
23:00 Barbados - Cuba 0:0 3.04 (Ø 2.89) 3.62 (Ø 3.47) 2.45 (Ø 2.26)

Soccer | World | Friendlies

21.08.2018   1 x 2
00:00 Barbados - Jamaica 2:2 12.00 (Ø 10.43) 6.05 (Ø 5.70) 1.29 (Ø 1.25)

Soccer | World | Friendlies

19.08.2018   1 x 2
02:00 Guatemala - Cuba 1:0 1.53 (Ø 1.48) 4.65 (Ø 4.37) 6.50 (Ø 5.70)

Soccer | World | Friendlies

18.08.2018   1 x 2
15:00 Andorra - UAE 0:0 9.36 (Ø 7.54) 6.00 (Ø 5.34) 1.37 (Ø 1.33)

Soccer | World | Friendlies

16.08.2018   1 x 2
00:00 Guatemala - Cuba 3:0 1.69 (Ø 1.63) 4.15 (Ø 3.91) 6.00 (Ø 4.90)

Soccer | World | Friendlies

08.08.2018   1 x 2
16:00 Italy (U20) - San Marino 1.19 (Ø 1.16) 7.80 (Ø 6.88) 14.75 (Ø 12.04)

Soccer | World | Friendlies

04.08.2018   1 x 2
14:00 Palestine - Iraq 2.40 (Ø 2.36) 3.12 (Ø 2.98) 3.50 (Ø 3.20)

Soccer | World | Friendlies

11.07.2018   1 x 2
10:00 Sri Lanka - Lithuania 0:2 12.00 (Ø 8.86) 5.65 (Ø 5.15) 1.51 (Ø 1.34)

Soccer | World | Friendlies

05.07.2018   1 x 2
12:45 Malaysia - Fiji 1:0 1.65 (Ø 1.56) 4.50 (Ø 4.22) 6.00 (Ø 5.16)

Soccer | World | Friendlies

23.06.2018   1 x 2
15:00 Syria - Rudar Pljevlja 1.70 (Ø 1.67) 3.80 (Ø 3.72) 4.20 (Ø 4.07)

Soccer | World | Friendlies

12.06.2018   1 x 2
16:00 Poland - Lithuania 4:0 1.25 (Ø 1.16) 8.22 (Ø 7.16) 25.00 (Ø 19.95)
13:05 Japan - Paraguay 4:2 3.51 (Ø 3.37) 3.20 (Ø 3.04) 2.36 (Ø 2.28)

Soccer | World | Friendlies

10.06.2018   1 x 2
14:30 India - Kenya 2:0 2.44 (Ø 2.26) 3.20 (Ø 3.05) 3.45 (Ø 3.03)
14:00 Austria - Brazil 0:3 7.30 (Ø 6.54) 4.25 (Ø 4.02) 1.60 (Ø 1.52)

Soccer | World | Friendlies

09.06.2018   1 x 2
19:00 France - USA 1:1 1.21 (Ø 1.18) 7.60 (Ø 6.81) 22.85 (Ø 15.85)
18:45 Spain - Tunisia 1:0 1.30 (Ø 1.23) 6.70 (Ø 6.02) 18.57 (Ø 13.61)
18:30 Israel - Argentina 9.40 (Ø 6.35) 6.00 (Ø 4.42) 13.00 (Ø 2.36)
18:00 Denmark - Mexico 2:0 2.40 (Ø 2.15) 3.25 (Ø 3.13) 4.01 (Ø 3.66)
17:15 Sweden - Peru 0:0 2.60 (Ø 2.44) 3.25 (Ø 3.10) 3.15 (Ø 3.05)
16:00 Estonia - Morocco 1:3 8.25 (Ø 5.28) 4.15 (Ø 3.27) 1.85 (Ø 1.77)
16:00 Finland - Belarus 2:0 2.43 (Ø 2.31) 3.18 (Ø 3.01) 3.55 (Ø 3.39)
16:00 Serbia - Bolivia 5:1 1.38 (Ø 1.34) 5.55 (Ø 4.67) 13.75 (Ø 10.24)
15:30 Hungary - Australia 1:2 4.05 (Ø 3.57) 3.46 (Ø 3.23) 2.60 (Ø 2.13)
15:00 Latvia - Azerbaijan 1:3 2.52 (Ø 2.42) 3.00 (Ø 2.85) 3.50 (Ø 3.34)

Soccer | World | Friendlies

07.06.2018   1 x 2
23:00 Uruguay - Uzbekistan 3:0 1.11 (Ø 1.09) 11.45 (Ø 9.29) 47.55 (Ø 27.60)
20:00 Iceland - Ghana 2:2 2.55 (Ø 2.40) 3.20 (Ø 3.09) 3.45 (Ø 3.10)
19:15 Portugal - Algeria 3:0 1.35 (Ø 1.23) 6.35 (Ø 5.70) 21.00 (Ø 15.08)
19:00 England - Costa Rica 2:0 1.44 (Ø 1.39) 4.89 (Ø 4.55) 9.58 (Ø 8.73)
14:30 India - New Zealand 1:2 2.50 (Ø 2.32) 3.25 (Ø 3.12) 3.31 (Ø 3.09)
12:10 Korea Republic - Bolivia 0:0 1.55 (Ø 1.46) 4.42 (Ø 4.15) 8.90 (Ø 7.50)

Soccer | World | Friendlies

04.06.2018   1 x 2
18:45 Italy - Netherlands 1:1 2.30 (Ø 2.11) 3.50 (Ø 3.32) 3.75 (Ø 3.54)
18:00 Slovakia - Morocco 1:2 3.20 (Ø 3.06) 3.35 (Ø 2.98) 2.75 (Ø 2.50)
18:00 Serbia - Chile 0:1 2.40 (Ø 2.22) 3.70 (Ø 3.25) 4.45 (Ø 3.35)
15:00 Armenia - Moldova 0:0 2.10 (Ø 2.02) 3.46 (Ø 3.28) 3.94 (Ø 3.78)
14:30 India - Kenya 3:0 2.38 (Ø 2.26) 3.43 (Ø 3.20) 3.32 (Ø 3.11)

Soccer | World | Friendlies

03.06.2018   1 x 2
19:00 Spain - Switzerland 1:1 1.50 (Ø 1.46) 4.80 (Ø 4.31) 10.50 (Ø 7.17)
18:00 Saudi Arabia - Peru 0:3 6.60 (Ø 6.02) 3.70 (Ø 3.58) 1.66 (Ø 1.62)
17:00 Costa Rica - N. Ireland 3:0 2.30 (Ø 2.22) 3.00 (Ø 2.88) 4.00 (Ø 3.83)
15:00 Andorra - Cape Verde Islands 0:0 7.46 (Ø 6.47) 3.84 (Ø 3.70) 1.58 (Ø 1.55)
14:00 Ukraine - Albania 4:1 1.97 (Ø 1.88) 3.38 (Ø 3.19) 5.00 (Ø 4.66)
14:00 Brazil - Croatia 2:0 1.76 (Ø 1.69) 4.05 (Ø 3.62) 6.75 (Ø 5.32)
00:00 Honduras - El Salvador 0:1 2.75 (Ø 2.57) 3.20 (Ø 3.03) 3.56 (Ø 2.91)
00:00 Mexico - Scotland 1:0 1.41 (Ø 1.36) 5.00 (Ø 4.66) 11.00 (Ø 9.00)

Soccer | World | Friendlies

02.06.2018   1 x 2
20:00 Niger - Uganda 2:1 2.32 (Ø 2.22) 3.10 (Ø 2.96) 3.66 (Ø 3.54)
20:00 Iceland - Norway 2:3 2.73 (Ø 2.53) 3.26 (Ø 3.10) 3.75 (Ø 2.94)
19:08 Ireland - USA 2:1 2.30 (Ø 2.16) 3.34 (Ø 3.23) 3.68 (Ø 3.50)
18:45 Belgium - Portugal 0:0 1.95 (Ø 1.66) 4.17 (Ø 3.88) 6.00 (Ø 5.24)
18:15 Montenegro - Slovenia 0:2 2.40 (Ø 2.21) 3.23 (Ø 3.11) 3.80 (Ø 3.49)
17:45 Sweden - Denmark 0:0 2.50 (Ø 2.40) 3.25 (Ø 3.05) 3.45 (Ø 3.19)
17:40 Austria - Germany 2:1 6.00 (Ø 5.10) 4.45 (Ø 4.10) 1.70 (Ø 1.62)
16:15 England - Nigeria 2:1 1.45 (Ø 1.39) 4.75 (Ø 4.46) 10.02 (Ø 9.13)
15:00 Latvia - Estonia 1:0 3.03 (Ø 2.86) 3.10 (Ø 2.93) 2.69 (Ø 2.54)
14:30 Kenya - New Zealand 2:1 3.51 (Ø 3.31) 3.06 (Ø 2.95) 2.40 (Ø 2.30)
11:30 Thailand - China 0:2 2.75 (Ø 2.63) 3.30 (Ø 3.17) 3.10 (Ø 2.72)

Soccer | World | Friendlies

01.06.2018   1 x 2
21:15 Algeria - Cape Verde Islands 2:3 1.70 (Ø 1.55) 3.95 (Ø 3.78) 7.38 (Ø 6.64)
19:15 Egypt - Colombia 0:0 8.22 (Ø 7.29) 3.90 (Ø 3.72) 1.57 (Ø 1.52)
19:00 France - Italy 3:1 1.70 (Ø 1.55) 4.12 (Ø 3.90) 7.30 (Ø 6.35)
19:00 France (U21) - Italy (U21) 1.75 (Ø 1.75) 3.55 (Ø 3.55) 4.95 (Ø 4.95)
18:15 Turkey - Tunisia 2:2 3.20 (Ø 3.00) 3.13 (Ø 2.97) 3.10 (Ø 2.56)
17:00 Australia - Czech Republic 3.20 (Ø 3.05) 3.31 (Ø 3.19) 2.50 (Ø 2.35)
17:00 Georgia - Malta 1:0 1.42 (Ø 1.37) 4.55 (Ø 4.35) 11.00 (Ø 9.38)
14:30 India - Taiwan 5:0 1.40 (Ø 1.27) 6.55 (Ø 5.56) 13.50 (Ø 10.00)
11:00 Korea Republic - Bosnia and Herzegovina 1:3 2.31 (Ø 2.23) 3.42 (Ø 3.18) 3.90 (Ø 3.35)

Soccer | World | Friendlies

30.05.2018   1 x 2
20:00 Central African Republic - Uganda 1:0 4.50 (Ø 3.97) 3.10 (Ø 3.04) 2.32 (Ø 2.06)
18:45 Austria - Russia 1:0 2.30 (Ø 2.13) 3.56 (Ø 3.31) 3.64 (Ø 3.48)
16:00 Estonia - Lithuania 2:0 2.20 (Ø 2.11) 3.25 (Ø 2.95) 3.85 (Ø 3.67)
10:25 Japan - Ghana 0:2 1.73 (Ø 1.68) 3.78 (Ø 3.59) 5.65 (Ø 5.27)
01:00 Peru - Scotland 2:0 1.49 (Ø 1.44) 4.75 (Ø 4.15) 10.00 (Ø 7.87)
01:00 Panama - N. Ireland 0:0 2.80 (Ø 2.65) 3.05 (Ø 2.85) 3.50 (Ø 2.99)

Soccer | World | Friendlies

29.05.2018   1 x 2
23:00 Argentina - Haiti 4:0 1.04 (Ø 1.03) 24.75 (Ø 16.19) 80.80 (Ø 44.67)
18:00 Kosovo - Albania 3:0 6.50 (Ø 5.85) 3.82 (Ø 3.65) 2.07 (Ø 1.62)
17:00 Malta - Armenia 1:1 11.45 (Ø 10.02) 4.80 (Ø 4.55) 1.38 (Ø 1.35)
16:00 Azerbaijan - Kyrgyzstan 3:0 1.62 (Ø 1.56) 4.50 (Ø 3.81) 10.00 (Ø 6.44)
15:00 Ukraine (U19) - Israel (U21) 3.10 (Ø 2.87) 3.65 (Ø 3.47) 3.10 (Ø 2.33)
01:00 Mexico - Wales 0:0 1.66 (Ø 1.58) 3.80 (Ø 3.69) 7.08 (Ø 6.34)

Soccer | World | Friendlies

28.05.2018   1 x 2
22:30 USA - Bolivia 3:0 1.59 (Ø 1.52) 4.33 (Ø 4.02) 8.20 (Ø 6.43)
19:00 France - Ireland 2:0 1.23 (Ø 1.19) 6.90 (Ø 6.32) 20.00 (Ø 16.29)
18:45 Italy - Saudi Arabia 2:1 1.25 (Ø 1.20) 6.89 (Ø 6.07) 20.00 (Ø 15.85)
18:45 Portugal - Tunisia 2:2 1.50 (Ø 1.44) 4.30 (Ø 4.08) 9.00 (Ø 8.14)
18:15 Turkey - Iran 2:1 2.48 (Ø 2.37) 3.20 (Ø 2.94) 3.80 (Ø 3.33)
16:00 Nigeria - Congo DR 1:1 1.70 (Ø 1.65) 3.72 (Ø 3.55) 6.15 (Ø 5.64)
16:00 Bosnia and Herzegovina - Montenegro 0:0 1.85 (Ø 1.75) 3.66 (Ø 3.51) 5.18 (Ø 4.75)
15:00 Nigeria - Congo Republic 1.65 (Ø 1.63) 3.50 (Ø 3.48) 5.25 (Ø 5.22)
12:00 Kenya - Equatorial Guinea 1:0 1.75 (Ø 1.69) 3.54 (Ø 3.39) 6.00 (Ø 5.54)
11:00 Korea Republic - Honduras 2:0 1.60 (Ø 1.52) 4.10 (Ø 3.88) 7.50 (Ø 6.69)

Soccer | World | Friendlies

26.05.2018   1 x 2
11:35 China - Myanmar 1:0 1.10 (Ø 1.06) 15.50 (Ø 10.83) 95.00 (Ø 36.56)

Soccer | World | Friendlies

25.05.2018   1 x 2
19:00 Kuwait - Egypt 1:1 5.50 (Ø 4.91) 3.25 (Ø 3.13) 1.91 (Ø 1.84)
12:00 Kenya - Swaziland 0:1 2.42 (Ø 2.27) 3.20 (Ø 3.04) 3.55 (Ø 3.31)

Soccer | World | Friendlies

20.05.2018   1 x 2
20:00 Jordan - Cyprus 3:0 3.00 (Ø 2.88) 3.10 (Ø 2.97) 2.71 (Ø 2.57)

Soccer | World | Friendlies

19.05.2018   1 x 2
16:30 Iran - Uzbekistan 1:0 1.25 (Ø 1.20) 6.80 (Ø 5.77) 20.50 (Ø 17.34)

Soccer | World | Friendlies

15.05.2018   1 x 2
17:30 Saudi Arabia - Greece 2:0 3.25 (Ø 2.86) 2.96 (Ø 2.86) 2.99 (Ø 2.75)

Soccer | World | Friendlies

09.05.2018   1 x 2
18:30 Saudi Arabia - Algeria 2:0 1.85 (Ø 1.78) 3.70 (Ø 3.46) 5.12 (Ø 4.61)

Soccer | World | Friendlies

27.04.2018   1 x 2
12:30 Indonesia - Bahrain 2.50 (Ø 2.41) 3.50 (Ø 3.37) 2.75 (Ø 2.69)

Soccer | World | Friendlies

17.04.2018   1 x 2
23:30 Trinidad & Tobago - Panama 0:1 3.20 (Ø 3.04) 3.30 (Ø 3.10) 2.50 (Ø 2.37)

Soccer | World | Friendlies

01.04.2018   1 x 2
12:45 Malaysia - Bhutan 7:0 1.09 (Ø 1.07) 14.00 (Ø 11.82) 31.00 (Ø 22.45)

Soccer | World | Friendlies

31.03.2018   1 x 2
14:00 Moss FK - Arendal 0:2 4.00 (Ø 3.58) 5.46 (Ø 4.66) 1.75 (Ø 1.66)

Soccer | World | Friendlies

28.03.2018   1 x 2
02:00 Mexico - Croatia 0:1 2.45 (Ø 2.23) 3.40 (Ø 3.16) 5.00 (Ø 3.43)
00:00 Iceland - Peru 1:3 4.56 (Ø 4.07) 3.60 (Ø 3.25) 2.15 (Ø 1.97)

Soccer | World | Friendlies

27.03.2018   1 x 2
23:30 USA - Paraguay 1:0 2.45 (Ø 2.31) 3.30 (Ø 3.15) 3.50 (Ø 3.19)
19:30 Spain - Argentina 6:1 2.15 (Ø 1.86) 3.60 (Ø 3.46) 5.10 (Ø 4.40)
19:00 Australia - Colombia 0:0 10.00 (Ø 8.35) 5.10 (Ø 4.67) 1.48 (Ø 1.38)
19:00 Morocco - Uzbekistan 2:0 1.41 (Ø 1.35) 4.67 (Ø 4.31) 13.00 (Ø 11.20)
19:00 England - Italy 1:1 2.20 (Ø 2.07) 3.30 (Ø 3.12) 4.50 (Ø 3.97)
19:00 Serbia - Nigeria 2:0 2.70 (Ø 2.55) 3.30 (Ø 3.12) 2.99 (Ø 2.83)
18:45 Germany - Brazil 0:1 3.10 (Ø 2.85) 3.54 (Ø 3.36) 3.20 (Ø 2.46)
18:45 Poland - Korea Republic 3:2 1.75 (Ø 1.55) 4.14 (Ø 3.86) 7.17 (Ø 6.34)
18:45 Belgium - Saudi Arabia 4:0 1.13 (Ø 1.08) 16.00 (Ø 10.39) 50.00 (Ø 31.49)
18:30 Romania - Sweden 1:0 2.65 (Ø 2.51) 3.20 (Ø 3.04) 3.15 (Ø 2.99)
18:30 Luxembourg - Austria 0:4 12.82 (Ø 10.78) 6.40 (Ø 5.33) 1.38 (Ø 1.29)
18:15 Slovenia - Belarus 0:2 1.91 (Ø 1.86) 3.70 (Ø 3.32) 4.89 (Ø 4.44)
18:00 Moldova - Ivory Coast 1:2 11.45 (Ø 8.04) 5.75 (Ø 4.33) 1.51 (Ø 1.42)
18:00 Hungary - Scotland 0:1 2.90 (Ø 2.75) 3.20 (Ø 3.08) 2.85 (Ø 2.67)
18:00 Senegal - Bosnia and Herzegovina 0:0 2.45 (Ø 2.27) 3.30 (Ø 3.14) 3.64 (Ø 3.27)
18:00 Tunisia - Costa Rica 1:0 2.78 (Ø 2.61) 3.10 (Ø 2.94) 3.11 (Ø 2.94)
18:00 Greece - Egypt 1:0 3.10 (Ø 2.99) 3.06 (Ø 2.88) 2.76 (Ø 2.61)
18:00 Denmark - Chile 0:0 3.19 (Ø 2.89) 3.45 (Ø 3.23) 3.70 (Ø 2.50)
17:10 Montenegro - Turkey 2:2 3.30 (Ø 3.09) 3.28 (Ø 3.15) 2.70 (Ø 2.37)
17:00 Switzerland - Panama 6:0 1.40 (Ø 1.36) 5.00 (Ø 4.51) 11.00 (Ø 9.73)
16:00 Azerbaijan - Macedonia 1:1 6.10 (Ø 5.05) 3.58 (Ø 3.22) 2.30 (Ø 1.79)
16:00 Iran - Algeria 2:1 2.56 (Ø 2.39) 3.05 (Ø 2.94) 3.45 (Ø 3.23)
16:00 Kosovo - Burkina Faso 2:0 4.00 (Ø 3.74) 3.66 (Ø 3.46) 2.03 (Ø 1.92)
15:50 Russia - France 1:3 6.60 (Ø 5.99) 4.35 (Ø 4.07) 1.70 (Ø 1.55)
15:00 Iraq - Syria 1:1 2.52 (Ø 2.41) 3.40 (Ø 3.25) 3.02 (Ø 2.92)
15:00 Georgia - Estonia 2:0 1.82 (Ø 1.76) 3.50 (Ø 3.34) 5.94 (Ø 5.10)
15:00 Armenia - Lithuania 0:1 1.65 (Ø 1.60) 4.00 (Ø 3.76) 6.50 (Ø 5.77)
13:00 Uganda - Malawi 0:0 1.80 (Ø 1.74) 3.30 (Ø 3.12) 6.40 (Ø 5.70)
12:20 Japan - Ukraine 1:2 2.85 (Ø 2.71) 3.44 (Ø 3.18) 2.75 (Ø 2.64)
11:00 Laos - Bangladesh 2:2 1.75 (Ø 1.72) 4.00 (Ø 3.83) 4.90 (Ø 4.62)
10:00 Kenya - Central African Republic 2.17 (Ø 2.05) 3.05 (Ø 2.96) 4.30 (Ø 4.05)
10:00 Tanzania - Congo DR 2:0 5.50 (Ø 5.09) 3.60 (Ø 3.54) 1.76 (Ø 1.71)
00:00 Curacao - Bolivia 1:0 3.01 (Ø 2.63) 3.65 (Ø 3.29) 2.84 (Ø 2.61)

Soccer | World | Friendlies

25.03.2018   1 x 2
23:30 Nicaragua - Cuba 3:3 1.33 (Ø 1.30) 5.80 (Ø 5.23) 10.00 (Ø 9.02)
22:00 Jamaica - Antigua and Barbuda 1:1 1.28 (Ø 1.24) 7.00 (Ø 5.91) 15.00 (Ø 10.80)
20:00 Barbados - Bermuda 0:0 2.38 (Ø 2.27) 3.50 (Ø 3.37) 3.08 (Ø 2.91)
16:00 Faroe Islands - Liechtenstein 3:0 1.75 (Ø 1.68) 3.70 (Ø 3.37) 6.13 (Ø 5.69)
15:30 Kuwait - Cameroon 1:3 6.85 (Ø 6.02) 3.69 (Ø 3.40) 1.92 (Ø 1.64)
14:00 Gibraltar - Latvia 1:0 26.00 (Ø 20.46) 14.00 (Ø 9.84) 1.12 (Ø 1.09)
12:30 Slovakia - Thailand 3:2 1.85 (Ø 1.75) 3.62 (Ø 3.42) 5.37 (Ø 4.60)
09:30 UAE - Gabon 0:1 2.52 (Ø 2.35) 3.30 (Ø 3.04) 3.09 (Ø 2.90)

Soccer | World | Friendlies

24.03.2018   1 x 2
18:00 Madagascar - Kosovo 0:1 4.75 (Ø 3.61) 3.30 (Ø 3.18) 2.25 (Ø 2.11)
18:00 Israel - Romania 1:2 3.04 (Ø 2.87) 3.30 (Ø 3.09) 2.65 (Ø 2.53)
18:00 Togo - Ivory Coast 2:2 5.65 (Ø 5.11) 3.60 (Ø 3.45) 1.78 (Ø 1.71)
17:00 Sweden - Chile 1:2 3.25 (Ø 3.00) 3.24 (Ø 3.11) 2.59 (Ø 2.45)
16:00 Kenya - Comoros 2:2 2.16 (Ø 1.96) 3.50 (Ø 2.97) 5.70 (Ø 4.51)
15:00 Georgia - Lithuania 4:0 2.05 (Ø 1.90) 3.40 (Ø 3.18) 4.94 (Ø 4.47)
15:00 Zambia - South Africa 0:2 2.51 (Ø 2.34) 3.20 (Ø 3.11) 3.20 (Ø 2.97)
15:00 Canada - New Zealand 1:0 2.46 (Ø 2.16) 3.20 (Ø 3.07) 4.05 (Ø 3.60)
14:00 N. Ireland - Korea Republic 2:1 3.75 (Ø 3.43) 3.30 (Ø 2.97) 2.80 (Ø 2.32)
14:00 Armenia - Estonia 0:0 1.98 (Ø 1.87) 3.60 (Ø 3.42) 4.55 (Ø 4.14)
13:45 Botswana - Lesotho 1:0 2.05 (Ø 1.95) 3.23 (Ø 3.02) 4.80 (Ø 4.38)
13:45 Uganda - Sao Tome e Principe 3:1 1.40 (Ø 1.26) 6.60 (Ø 5.51) 17.00 (Ø 12.94)
13:00 Zimbabwe - Angola 2:2 2.60 (Ø 2.30) 3.40 (Ø 3.17) 3.30 (Ø 3.11)
12:00 Qatar - Syria 2:2 2.50 (Ø 2.47) 3.30 (Ø 3.20) 2.90 (Ø 2.87)
10:00 Mauritania - Guinea 3.68 (Ø 3.63) 3.00 (Ø 2.97) 2.31 (Ø 2.27)
02:00 Mexico - Iceland 3:0 1.90 (Ø 1.64) 3.80 (Ø 3.60) 6.51 (Ø 5.72)
00:30 Peru - Croatia 2:0 4.75 (Ø 4.14) 3.35 (Ø 3.15) 2.07 (Ø 1.98)
00:00 Curacao - Bolivia 1:1 5.30 (Ø 4.99) 4.08 (Ø 3.95) 1.66 (Ø 1.61)

Soccer | World | Friendlies

23.03.2018   1 x 2
20:00 France - Colombia 2:3 1.60 (Ø 1.44) 4.59 (Ø 4.36) 8.80 (Ø 7.67)
19:45 Portugal - Egypt 2:1 1.59 (Ø 1.47) 4.24 (Ø 3.99) 9.03 (Ø 7.66)
19:45 Scotland - Costa Rica 0:1 2.31 (Ø 2.23) 3.30 (Ø 3.12) 3.75 (Ø 3.43)
19:45 Poland - Nigeria 0:1 1.95 (Ø 1.74) 3.70 (Ø 3.52) 5.50 (Ø 4.90)
19:45 Argentina - Italy 2:0 2.50 (Ø 2.36) 3.30 (Ø 3.06) 4.20 (Ø 3.30)
19:45 Germany - Spain 1:1 2.50 (Ø 2.26) 3.40 (Ø 3.29) 3.50 (Ø 3.23)
19:45 Netherlands - England 0:1 2.65 (Ø 2.53) 3.30 (Ø 3.16) 3.10 (Ø 2.89)
19:45 Austria - Slovenia 3:0 1.82 (Ø 1.76) 3.65 (Ø 3.48) 5.30 (Ø 4.82)
19:30 Morocco - Serbia 2:1 4.00 (Ø 3.51) 3.30 (Ø 3.10) 2.29 (Ø 2.20)
18:30 Saudi Arabia - Ukraine 1:1 8.10 (Ø 7.11) 4.50 (Ø 4.04) 1.68 (Ø 1.48)
18:15 Tunisia - Iran 1:0 2.89 (Ø 2.71) 3.05 (Ø 2.86) 3.10 (Ø 2.88)
18:00 Greece - Switzerland 0:1 4.41 (Ø 4.04) 3.10 (Ø 2.99) 2.14 (Ø 2.08)
18:00 Hungary - Kazakhstan 2:3 1.40 (Ø 1.35) 5.13 (Ø 4.71) 10.02 (Ø 8.91)
17:30 Turkey - Ireland 1:0 2.05 (Ø 1.91) 3.45 (Ø 3.25) 4.75 (Ø 4.40)
17:00 Norway - Australia 4:1 2.45 (Ø 2.32) 3.29 (Ø 3.14) 3.60 (Ø 3.18)
17:00 Bulgaria - Bosnia and Herzegovina 0:1 3.75 (Ø 2.90) 3.24 (Ø 3.09) 2.75 (Ø 2.55)
17:00 Gambia - Central African Republic 1:1 1.90 (Ø 1.67) 3.62 (Ø 3.41) 7.00 (Ø 5.53)
16:30 Senegal - Uzbekistan 1:1 2.05 (Ø 1.64) 3.60 (Ø 3.43) 6.90 (Ø 6.06)
16:00 Russia - Brazil 0:3 7.50 (Ø 6.37) 4.35 (Ø 3.97) 1.65 (Ø 1.54)
16:00 Finland - Macedonia 0:0 3.12 (Ø 2.94) 3.30 (Ø 2.99) 3.10 (Ø 2.58)
16:00 Azerbaijan - Belarus 0:1 3.50 (Ø 3.25) 3.24 (Ø 3.07) 2.85 (Ø 2.33)
16:00 Cyprus - Montenegro 0:0 4.10 (Ø 3.88) 3.45 (Ø 3.25) 2.05 (Ø 2.00)
12:20 Japan - Mali 1:1 2.00 (Ø 1.51) 4.13 (Ø 3.90) 8.79 (Ø 7.30)
11:35 Uruguay - Czech Republic 2:0 1.83 (Ø 1.54) 4.35 (Ø 3.98) 7.40 (Ø 6.37)
11:30 Singapore - Maldives 3:2 1.72 (Ø 1.44) 4.80 (Ø 4.48) 7.95 (Ø 6.64)
00:30 Nicaragua - Cuba 1.44 (Ø 1.41) 5.10 (Ø 4.64) 7.00 (Ø 6.50)

Soccer | World | Friendlies

22.03.2018   1 x 2
23:00 Dominican Republic - Turks and Caicos Islands 4:0 1.16 (Ø 1.09) 16.50 (Ø 11.33) 37.00 (Ø 23.17)
19:00 Denmark - Panama 1:0 1.35 (Ø 1.28) 5.75 (Ø 5.17) 14.30 (Ø 11.61)
17:00 Algeria - Tanzania 4:1 1.21 (Ø 1.17) 7.50 (Ø 6.61) 17.00 (Ø 14.52)
17:00 Faroe Islands - Latvia 1:1 3.46 (Ø 3.24) 3.35 (Ø 3.03) 2.65 (Ø 2.32)
17:00 Malta - Luxembourg 0:1 4.34 (Ø 3.91) 3.39 (Ø 3.12) 2.40 (Ø 2.03)
16:00 Bahrain - Palestine 0:0 2.49 (Ø 2.34) 3.10 (Ø 2.92) 3.45 (Ø 3.27)
12:45 Malaysia - Mongolia 2:2 1.17 (Ø 1.11) 10.00 (Ø 8.22) 26.00 (Ø 17.98)
12:30 Thailand - Gabon 4:2 2.80 (Ø 2.57) 3.15 (Ø 2.91) 3.09 (Ø 2.89)
12:00 Macau - Mauritius 0:1 3.90 (Ø 3.75) 3.60 (Ø 3.50) 1.85 (Ø 1.84)
11:35 China - Wales 0:6 6.51 (Ø 5.88) 3.92 (Ø 3.64) 1.80 (Ø 1.62)
11:30 Phillipines - Fiji 3:2 1.41 (Ø 1.36) 5.50 (Ø 4.77) 10.00 (Ø 8.16)
09:30 Slovakia - UAE 2:1 1.47 (Ø 1.41) 4.60 (Ø 4.18) 9.17 (Ø 7.76)

Soccer | World | Friendlies

21.03.2018   1 x 2
23:00 Antigua and Barbuda - Bermuda 3:2 1.45 (Ø 1.41) 5.50 (Ø 4.82) 7.40 (Ø 6.43)
19:00 Iraq - Qatar 2:3 1.70 (Ø 1.69) 3.40 (Ø 3.40) 5.25 (Ø 5.17)
18:00 Togo - Madagascar 0:0 2.81 (Ø 2.65) 3.15 (Ø 3.02) 2.90 (Ø 2.69)
17:00 Liechtenstein - Andorra 0:1 2.00 (Ø 1.92) 3.65 (Ø 2.97) 5.50 (Ø 4.78)
16:00 Zambia - Zimbabwe 7:6 2.25 (Ø 2.03) 3.15 (Ø 3.01) 4.40 (Ø 3.99)
15:00 Jordan - Kuwait 1:0 2.19 (Ø 2.02) 3.25 (Ø 3.08) 4.31 (Ø 3.94)
13:00 South Africa - Angola 8:7 90'1:1 1.83 (Ø 1.74) 3.45 (Ø 3.30) 5.50 (Ø 5.03)

Soccer | World | Friendlies

17.03.2018   1 x 2
12:00 Iran - Sierra Leone 4:0 1.18 (Ø 1.14) 7.50 (Ø 6.21) 36.50 (Ø 26.29)

Soccer | World | Friendlies

28.02.2018   1 x 2
16:00 Iraq - Saudi Arabia 4:1 3.02 (Ø 2.87) 2.90 (Ø 2.84) 2.78 (Ø 2.65)

Soccer | World | Friendlies

26.02.2018   1 x 2
17:30 Saudi Arabia - Moldova 3:0 1.55 (Ø 1.52) 3.84 (Ø 3.57) 9.34 (Ø 7.23)

Soccer | World | Friendlies

03.02.2018   1 x 2
14:30 Korea Republic - Latvia 1:0 1.60 (Ø 1.52) 4.00 (Ø 3.64) 9.18 (Ø 6.90)

Soccer | World | Friendlies

27.01.2018   1 x 2
13:00 Moldova - Korea Republic 0:1 8.10 (Ø 5.34) 4.00 (Ø 3.44) 1.76 (Ø 1.68)

Soccer | World | Friendlies

16.01.2018   1 x 2
19:45 St Mochtas - St. Patricks Athletic 6.60 (Ø 6.49) 5.60 (Ø 5.52) 1.30 (Ø 1.28)
19:00 Hamburger SV II - SV Teutonia Uelzen 1.41 (Ø 1.36) 4.84 (Ø 4.77) 6.40 (Ø 6.10)
18:30 1. FC Köln II - SSVg. Velbert 2.04 (Ø 1.78) 3.98 (Ø 3.79) 3.96 (Ø 3.63)
18:00 TuS Haltern - SV Westfalia Rhynern 1:0 2.15 (Ø 2.04) 3.70 (Ø 3.62) 3.00 (Ø 2.98)
17:30 Austria Vienna (Am.) - SC Wiener Neustadt 5.25 (Ø 3.98) 4.74 (Ø 4.03) 1.80 (Ø 1.68)
17:30 FC Admira Wacker Modling (Am.) - SK Sturm Graz (Am.) 2.61 (Ø 2.53) 4.30 (Ø 3.75) 2.42 (Ø 2.34)
17:00 Deutschlandsberg - Wildon 1:1 1.28 (Ø 1.22) 6.50 (Ø 6.14) 9.80 (Ø 8.54)
15:00 FC Luzern - Shanghai Shenhua 1.70 (Ø 1.70) 3.80 (Ø 3.80) 3.60 (Ø 3.60)
15:00 SV Mattersburg - Ulsan Hyundai 2.60 (Ø 2.60) 3.50 (Ø 3.50) 2.20 (Ø 2.20)
14:00 Seleccion AFE - Yanbian 1.38 (Ø 1.38) 4.20 (Ø 4.20) 6.00 (Ø 6.00)
13:30 FK Austria Vienna - FAC Team für Wien 1:1 1.34 (Ø 1.26) 6.30 (Ø 5.66) 10.50 (Ø 8.05)
13:00 Eintr. Braunschweig II - Hertha BSC II 1.30 (Ø 1.30) 4.75 (Ø 4.75) 6.50 (Ø 6.50)
12:00 PSS Sleman - PDRM 2.05 (Ø 2.05) 3.30 (Ø 3.30) 2.90 (Ø 2.90)
11:00 Škendija 79 - Pobeda 2:0 1.24 (Ø 1.21) 6.40 (Ø 5.84) 11.00 (Ø 9.57)
10:00 Dila Gori - FC Gagra 1.63 (Ø 1.60) 4.00 (Ø 3.94) 4.50 (Ø 4.23)
09:45 Adelaide Blue Eagles - Cumberland United 2.41 (Ø 2.27) 3.75 (Ø 3.70) 2.61 (Ø 2.53)
09:15 Peninsula Power - Brisbane City 1.40 (Ø 1.40) 4.50 (Ø 4.50) 6.00 (Ø 6.00)

Soccer | World | Friendlies

15.01.2018   1 x 2
13:00 Jordan - Denmark 3:2 8.30 (Ø 6.90) 4.05 (Ø 3.82) 1.55 (Ø 1.48)

Soccer | World | Friendlies

14.01.2018   1 x 2
11:30 Indonesia - Iceland 1:4 46.00 (Ø 25.89) 14.00 (Ø 10.54) 1.08 (Ø 1.07)

Soccer | World | Friendlies

11.01.2018   1 x 2
16:45 Sweden - Denmark 1:0 2.93 (Ø 2.71) 3.25 (Ø 3.08) 2.75 (Ø 2.63)
12:30 Jordan - Finland 1:2 4.20 (Ø 3.88) 3.40 (Ø 3.12) 2.11 (Ø 2.00)
11:30 Indonesia - Iceland 0:6 16.75 (Ø 13.15) 8.20 (Ø 6.96) 1.25 (Ø 1.17)

Soccer | World | Friendlies

25.12.2017   1 x 2
15:00 Jordan - Libya 1:1 2.45 (Ø 2.27) 3.10 (Ø 2.92) 3.60 (Ø 3.35)

Soccer | World | Friendlies

18.12.2017   1 x 2
15:00 Bahrain - Kuwait 0:0 2.70 (Ø 2.50) 3.20 (Ø 3.04) 3.50 (Ø 2.86)

Soccer | World | Friendlies

14.12.2017   1 x 2
14:30 Qatar - Liechtenstein 1:2 1.30 (Ø 1.21) 7.00 (Ø 5.94) 15.25 (Ø 11.82)

Soccer | World | Friendlies

06.12.2017   1 x 2
12:30 Indonesia - Kyrgyzstan 0:1 111.00 (Ø 29.31) 7.50 (Ø 4.34) 3.50 (Ø 2.80)
09:00 Mongolia - Brunei 2.55 (Ø 2.53) 3.60 (Ø 3.58) 2.45 (Ø 2.43)

Soccer | World | Friendlies

05.12.2017   1 x 2
11:00 Laos - Taiwan 0:2 8.50 (Ø 7.32) 5.82 (Ø 5.10) 1.39 (Ø 1.34)
08:00 East Timor - Phillipines 1:0 14.66 (Ø 10.83) 7.66 (Ø 6.44) 1.25 (Ø 1.21)

Soccer | World | Friendlies

03.12.2017   1 x 2
11:00 Taiwan - Phillipines 3:0 2.90 (Ø 2.76) 3.66 (Ø 3.50) 2.39 (Ø 2.31)
08:00 Laos - East Timor 2:1 1.80 (Ø 1.70) 4.00 (Ø 3.76) 5.00 (Ø 4.29)

Soccer | World | Friendlies

01.12.2017   1 x 2
11:00 Taiwan - East Timor 1.33 (Ø 1.29) 5.50 (Ø 5.14) 8.50 (Ø 7.85)
08:00 Laos - Phillipines 1:3 12.00 (Ø 9.33) 6.50 (Ø 5.86) 1.29 (Ø 1.24)

Soccer | World | Friendlies

26.11.2017   1 x 2
06:00 New Caledonia - Estonia 1:1 7.80 (Ø 6.76) 4.75 (Ø 4.46) 1.49 (Ø 1.41)

Soccer | World | Friendlies

25.11.2017   1 x 2
11:30 Indonesia - Guyana 2:1 2.55 (Ø 2.30) 3.60 (Ø 3.46) 3.28 (Ø 2.84)

Soccer | World | Friendlies

23.11.2017   1 x 2
03:00 Vanuatu - Estonia 0:1 13.50 (Ø 10.08) 6.20 (Ø 5.53) 1.32 (Ø 1.25)

Soccer | World | Friendlies

19.11.2017   1 x 2
02:00 Fiji - Estonia 0:2 15.00 (Ø 10.63) 6.00 (Ø 5.20) 1.38 (Ø 1.26)

Soccer | World | Friendlies

14.11.2017   1 x 2
23:30 Trinidad & Tobago - Guyana 1:1 1.37 (Ø 1.27) 6.00 (Ø 5.51) 9.52 (Ø 8.63)
20:45 Portugal - USA 1:1 1.42 (Ø 1.35) 5.18 (Ø 4.80) 11.00 (Ø 8.80)
20:00 England - Brazil 0:0 6.51 (Ø 5.61) 4.29 (Ø 3.92) 1.80 (Ø 1.60)
19:45 Belgium - Japan 1:0 1.35 (Ø 1.29) 6.51 (Ø 5.67) 11.59 (Ø 9.19)
19:45 Germany - France 2:2 2.40 (Ø 2.17) 3.61 (Ø 3.37) 3.60 (Ø 3.31)
19:45 Wales - Panama 1:1 1.85 (Ø 1.76) 3.60 (Ø 3.24) 6.00 (Ø 5.32)
19:45 Austria - Uruguay 2:1 3.11 (Ø 2.91) 3.40 (Ø 3.18) 2.67 (Ø 2.45)
19:30 Algeria - Central African Republic 3:0 1.34 (Ø 1.20) 6.40 (Ø 5.78) 18.00 (Ø 13.94)
19:15 Hungary - Costa Rica 1:0 2.85 (Ø 2.65) 3.24 (Ø 3.02) 3.32 (Ø 2.79)
19:00 Romania - Netherlands 0:3 3.54 (Ø 3.34) 3.55 (Ø 3.30) 2.29 (Ø 2.15)
18:45 Russia - Spain 3:3 8.50 (Ø 6.99) 4.42 (Ø 4.11) 1.53 (Ø 1.48)
17:00 Slovakia - Norway 1:0 1.98 (Ø 1.90) 3.44 (Ø 3.22) 4.88 (Ø 4.33)
16:30 Qatar - Iceland 1:1 6.50 (Ø 5.30) 3.80 (Ø 3.49) 1.79 (Ø 1.69)
16:30 Nigeria - Argentina 4:2 8.22 (Ø 6.62) 4.25 (Ø 3.91) 1.57 (Ø 1.52)
14:30 Gabon - Botswana 0:0 1.40 (Ø 1.35) 4.60 (Ø 4.32) 10.50 (Ø 9.56)
13:00 UAE - Uzbekistan 1:0 2.38 (Ø 1.97) 3.40 (Ø 3.18) 4.50 (Ø 4.02)
11:35 China - Colombia 0:4 8.10 (Ø 6.98) 4.23 (Ø 3.99) 1.54 (Ø 1.48)
11:00 Korea Republic - Serbia 1:1 2.65 (Ø 2.51) 3.36 (Ø 3.15) 3.03 (Ø 2.83)

Soccer | World | Friendlies

13.11.2017   1 x 2
19:45 Poland - Mexico 0:1 3.02 (Ø 2.80) 3.44 (Ø 3.27) 2.60 (Ø 2.47)
18:30 Kosovo - Latvia 4:3 2.41 (Ø 1.90) 3.60 (Ø 3.25) 4.60 (Ø 4.20)
17:30 Turkey - Albania 2:3 1.79 (Ø 1.68) 3.75 (Ø 3.54) 6.00 (Ø 5.33)
17:00 Bulgaria - Saudi Arabia 1:0 2.20 (Ø 2.07) 3.30 (Ø 3.12) 4.16 (Ø 3.73)
16:00 Iraq - Syria 1:1 2.30 (Ø 2.21) 3.27 (Ø 3.11) 3.75 (Ø 3.36)
14:00 Georgia - Belarus 2:2 2.69 (Ø 2.36) 3.25 (Ø 2.93) 4.51 (Ø 3.31)
14:00 Armenia - Cyprus 3:2 1.97 (Ø 1.80) 4.05 (Ø 3.58) 5.30 (Ø 4.22)
14:00 Venezuela - Iran 0:1 3.50 (Ø 3.07) 3.20 (Ø 2.93) 2.69 (Ø 2.45)
14:00 Georgia (U19) - Belarus 1.80 (Ø 1.80) 3.25 (Ø 3.25) 4.45 (Ø 4.45)

Soccer | World | Friendlies

12.11.2017   1 x 2
16:00 Togo - Mauritius 6:0 1.30 (Ø 1.25) 5.30 (Ø 5.06) 13.50 (Ø 12.45)
15:00 Benin - Tanzania 1:1 1.61 (Ø 1.45) 4.20 (Ø 3.90) 9.00 (Ø 7.51)
14:00 Malta - Estonia 0:3 4.37 (Ø 3.96) 3.25 (Ø 2.99) 2.37 (Ø 2.06)
11:00 Rwanda - Ethiopia 2.90 (Ø 2.76) 3.50 (Ø 3.21) 2.55 (Ø 2.40)

Soccer | World | Friendlies

11.11.2017   1 x 2
23:30 Trinidad & Tobago - Grenada 2:2 1.25 (Ø 1.21) 7.50 (Ø 6.23) 12.00 (Ø 10.66)
20:30 Spain - Costa Rica 5:0 1.18 (Ø 1.14) 8.50 (Ø 7.46) 22.85 (Ø 17.75)
17:30 Macedonia - Norway 2:0 2.93 (Ø 2.73) 3.55 (Ø 3.07) 2.80 (Ø 2.66)
16:30 Qatar - Czech Republic 0:1 6.20 (Ø 5.21) 3.84 (Ø 3.60) 1.73 (Ø 1.67)
14:00 Namibia - Zimbabwe 3:1 2.60 (Ø 2.46) 3.00 (Ø 2.90) 3.18 (Ø 3.01)
14:00 Norway (U18) - Poland (U19) 2:0 2.50 (Ø 2.45) 3.30 (Ø 3.27) 2.55 (Ø 2.52)
13:00 Russia - Argentina 0:1 6.20 (Ø 5.20) 3.94 (Ø 3.66) 1.90 (Ø 1.67)
12:30 Malawi - Lesotho 1:1 2.00 (Ø 1.92) 3.00 (Ø 2.89) 4.90 (Ø 4.63)

Soccer | World | Friendlies

10.11.2017   1 x 2
20:45 Portugal - Saudi Arabia 3:0 1.25 (Ø 1.16) 8.22 (Ø 7.01) 22.00 (Ø 16.56)
20:00 England - Germany 0:0 4.25 (Ø 3.83) 3.75 (Ø 3.50) 2.55 (Ø 1.96)
20:00 France - Wales 2:0 1.35 (Ø 1.23) 6.30 (Ø 5.66) 17.62 (Ø 14.00)
19:45 Poland - Uruguay 0:0 2.76 (Ø 2.60) 3.37 (Ø 3.17) 3.15 (Ø 2.71)
19:45 Belgium - Mexico 3:3 1.52 (Ø 1.47) 4.90 (Ø 4.47) 7.00 (Ø 6.28)
18:00 Ukraine - Slovakia 2:1 2.20 (Ø 2.03) 3.34 (Ø 3.15) 4.20 (Ø 3.86)
14:00 Sweden (U18) - Finland (U19) 3:0 1.54 (Ø 1.54) 4.00 (Ø 4.00) 4.70 (Ø 4.70)
13:55 UAE - Haiti 0:1 2.18 (Ø 2.00) 3.78 (Ø 3.40) 4.00 (Ø 3.50)
13:00 Georgia - Cyprus 1:0 1.95 (Ø 1.78) 3.80 (Ø 3.41) 5.01 (Ø 4.55)
12:00 Japan - Brazil 1:3 16.67 (Ø 12.21) 6.96 (Ø 6.14) 1.35 (Ø 1.22)
11:35 China - Serbia 0:2 5.50 (Ø 5.04) 4.06 (Ø 3.55) 2.10 (Ø 1.70)
11:00 Korea Republic - Colombia 2:1 4.38 (Ø 3.97) 3.60 (Ø 3.29) 2.10 (Ø 1.95)

Soccer | World | Friendlies

09.11.2017   1 x 2
19:45 Scotland - Netherlands 0:1 4.30 (Ø 3.82) 3.60 (Ø 3.39) 2.30 (Ø 1.98)
19:00 Luxembourg - Hungary 2:1 7.50 (Ø 5.09) 4.20 (Ø 3.67) 1.75 (Ø 1.67)
18:30 Iran - Panama 2:1 2.10 (Ø 1.92) 3.23 (Ø 3.02) 5.37 (Ø 4.58)
18:15 Romania - Turkey 2:0 2.75 (Ø 2.39) 3.28 (Ø 3.11) 3.28 (Ø 3.05)
17:00 Finland - Estonia 3:0 1.80 (Ø 1.73) 3.55 (Ø 3.29) 6.25 (Ø 5.34)
14:00 Armenia - Belarus 4:1 2.37 (Ø 2.23) 3.35 (Ø 3.16) 3.54 (Ø 3.22)
12:00 Hong Kong - Bahrain 0:2 4.00 (Ø 3.03) 3.52 (Ø 3.23) 2.47 (Ø 2.29)
11:30 Singapore - Lebanon 0:1 6.67 (Ø 6.06) 4.23 (Ø 3.92) 1.58 (Ø 1.51)
11:30 Cambodia - Myanmar 1:2 5.60 (Ø 4.48) 4.72 (Ø 4.22) 1.68 (Ø 1.62)
00:30 Nicaragua - Dominican Republic 0:3 2.22 (Ø 2.16) 3.75 (Ø 3.39) 3.48 (Ø 3.12)

Soccer | World | Friendlies

08.11.2017   1 x 2
14:45 Iceland - Czech Republic 1:2 2.60 (Ø 2.42) 3.22 (Ø 3.05) 3.24 (Ø 3.04)

Soccer | World | Friendlies

10.10.2017   1 x 2
17:15 Saudi Arabia - Ghana 0:3 2.42 (Ø 2.20) 3.50 (Ø 3.21) 3.70 (Ø 3.24)
16:00 Russia - Iran 1:1 2.05 (Ø 1.92) 3.40 (Ø 3.19) 4.65 (Ø 4.19)
16:00 Qatar - Curacao 1:2 1.62 (Ø 1.44) 4.75 (Ø 4.38) 7.20 (Ø 6.21)
14:00 Gabon - Benin 0:1 2.61 (Ø 2.46) 3.05 (Ø 2.96) 3.18 (Ø 2.99)
14:00 Cape Verde Islands - Mozambique 0:1 2.02 (Ø 1.88) 3.40 (Ø 3.30) 4.20 (Ø 4.18)
13:30 Korea Republic - Morocco 1:3 2.78 (Ø 2.56) 3.30 (Ø 2.90) 3.09 (Ø 2.90)
10:30 Japan - Haiti 3:3 1.22 (Ø 1.14) 8.79 (Ø 7.27) 23.80 (Ø 15.27)

Soccer | World | Friendlies

08.10.2017   1 x 2
21:00 Canada - El Salvador 0:1 2.25 (Ø 2.06) 3.45 (Ø 3.18) 4.12 (Ø 3.63)
12:30 Thailand - Kenya 1:0 2.15 (Ø 1.94) 3.43 (Ø 3.23) 4.65 (Ø 3.95)

Soccer | World | Friendlies

06.10.2017   1 x 2
14:00 Mauritania - Comoros 0:1 2.30 (Ø 2.30) 3.04 (Ø 3.00) 3.60 (Ø 3.52)
10:20 Japan - New Zealand 2:1 1.22 (Ø 1.20) 7.07 (Ø 6.16) 15.80 (Ø 12.68)

Soccer | World | Friendlies

05.10.2017   1 x 2
16:00 Iraq - Kenya 2:1 1.68 (Ø 1.59) 3.80 (Ø 3.53) 7.50 (Ø 5.94)
16:00 Qatar - Singapore 3:1 1.21 (Ø 1.15) 7.80 (Ø 6.77) 23.00 (Ø 15.92)
15:00 Iran - Togo 2:0 1.37 (Ø 1.30) 5.10 (Ø 4.72) 11.50 (Ø 9.88)
12:00 Hong Kong - Laos 4:0 1.18 (Ø 1.12) 10.50 (Ø 8.23) 26.00 (Ø 16.10)
12:00 Myanmar - Thailand 1:3 8.20 (Ø 7.52) 5.00 (Ø 4.66) 1.40 (Ø 1.37)
11:00 Taiwan - Mongolia 4:2 1.35 (Ø 1.30) 5.75 (Ø 5.33) 9.50 (Ø 8.44)

Soccer | World | Friendlies

09.09.2017   1 x 2
18:00 Senegal - Liberia 1.87 (Ø 1.80) 3.45 (Ø 3.34) 4.80 (Ø 4.12)
15:00 Ghana - Gambia 1.28 (Ø 1.28) 4.75 (Ø 4.62) 11.00 (Ø 10.00)

Soccer | World | Friendlies

02.09.2017   1 x 2
23:00 Canada - Jamaica 2:0 2.45 (Ø 2.33) 3.10 (Ø 2.96) 3.44 (Ø 3.17)
09:00 Indonesia - Fiji 0:0 1.50 (Ø 1.33) 5.75 (Ø 4.82) 13.82 (Ø 8.87)
07:00 Hong Kong - Macau 1.32 (Ø 1.30) 5.75 (Ø 5.52) 7.50 (Ø 6.72)

Soccer | World | Friendlies

31.08.2017   1 x 2
11:30 Singapore - Hong Kong 1:1 2.70 (Ø 2.44) 3.30 (Ø 3.05) 3.20 (Ø 2.90)

Soccer | World | Friendlies

30.08.2017   1 x 2
15:15 Oman - Afghanistan 2:0 1.36 (Ø 1.31) 5.60 (Ø 4.78) 11.00 (Ø 9.24)

Soccer | World | Friendlies

29.08.2017   1 x 2
16:00 Bahrain - Jordan 0:0 3.50 (Ø 3.24) 3.20 (Ø 2.94) 2.47 (Ø 2.31)

Soccer | World | Friendlies

23.08.2017   1 x 2
17:00 Qatar - Turkmenistan 2:1 1.28 (Ø 1.18) 7.90 (Ø 6.31) 19.00 (Ø 13.49)

Soccer | World | Friendlies

16.07.2017   1 x 2
12:30 Thailand - Belarus 5:4 90'0:0 1.76 (Ø 1.62) 3.86 (Ø 3.64) 6.50 (Ø 5.15)
09:30 Burkina Faso - Korea DPR 7:6 3.50 (Ø 3.21) 3.60 (Ø 3.29) 2.63 (Ø 2.11)

Soccer | World | Friendlies

14.07.2017   1 x 2
12:30 Thailand - Korea DPR 3:0 2.78 (Ø 2.42) 3.40 (Ø 3.19) 3.32 (Ø 2.77)
09:30 Burkina Faso - Belarus 0:3 90'0:0 3.32 (Ø 2.92) 3.50 (Ø 3.18) 2.48 (Ø 2.29)

Soccer | World | Friendlies

02.07.2017   1 x 2
21:30 Barbados - St. Lucia 1.75 (Ø 1.69) 3.85 (Ø 3.68) 4.80 (Ø 4.47)
00:30 Mexico - Paraguay 2:1 2.10 (Ø 1.97) 3.50 (Ø 3.25) 4.33 (Ø 3.87)

Soccer | World | Friendlies

01.07.2017   1 x 2
20:45 USA - Ghana 2:1 1.68 (Ø 1.63) 3.98 (Ø 3.74) 6.20 (Ø 5.23)

Soccer | World | Friendlies

29.06.2017   1 x 2
01:00 Mexico - Ghana 1:0 2.56 (Ø 2.38) 3.50 (Ø 3.23) 3.10 (Ø 2.89)

Soccer | World | Friendlies

13.06.2017   1 x 2
23:30 Canada - Curacao 2:1 1.22 (Ø 1.19) 7.65 (Ø 6.46) 17.15 (Ø 12.53)
19:00 France - England 3:2 1.90 (Ø 1.80) 3.82 (Ø 3.54) 4.88 (Ø 4.44)
18:30 Colombia - Cameroon 4:0 1.70 (Ø 1.54) 4.20 (Ø 3.91) 7.08 (Ø 6.18)
18:00 Romania - Chile 3:2 5.10 (Ø 4.65) 3.84 (Ø 3.58) 1.80 (Ø 1.74)
17:45 Norway - Sweden 1:1 3.35 (Ø 3.04) 3.40 (Ø 3.17) 2.48 (Ø 2.37)
17:00 South Africa - Zambia 1:2 1.69 (Ø 1.63) 3.80 (Ø 3.39) 7.00 (Ø 6.10)
14:30 Indonesia - Puerto Rico 0:0 1.63 (Ø 1.55) 4.40 (Ø 4.13) 6.40 (Ø 5.30)
12:00 Singapore - Argentina 0:6 247.05 (Ø 50.59) 38.05 (Ø 19.92) 1.04 (Ø 1.01)
10:05 Australia - Brazil 0:4 10.50 (Ø 7.50) 5.30 (Ø 4.46) 1.45 (Ø 1.41)

Soccer | World | Friendlies

12.06.2017   1 x 2
16:45 Latvia - Estonia 1:2 2.98 (Ø 2.80) 3.00 (Ø 2.78) 3.10 (Ø 2.82)
16:00 Belarus - New Zealand 1:0 2.30 (Ø 2.15) 3.25 (Ø 3.04) 4.09 (Ø 3.63)

Soccer | World | Friendlies

10.06.2017   1 x 2
21:00 Grenada - Bermuda 1:2 2.66 (Ø 2.46) 3.30 (Ø 3.24) 2.85 (Ø 2.76)

Soccer | World | Friendlies

08.06.2017   1 x 2
21:00 Peru - Paraguay 1:0 1.75 (Ø 1.62) 4.13 (Ø 3.81) 6.51 (Ø 5.29)
17:30 Sweden - USA 0:1 6.00 (Ø 5.20) 3.92 (Ø 3.60) 1.68 (Ø 1.61)
16:00 Russia - Serbia 5:2 1.53 (Ø 1.38) 5.40 (Ø 4.78) 8.60 (Ø 6.29)
11:00 Cambodia - Indonesia 0:2 5.50 (Ø 4.22) 5.00 (Ø 4.19) 1.87 (Ø 1.66)

Soccer | World | Friendlies

07.06.2017   1 x 2
20:00 Bolivia - Nicaragua 3:2 1.22 (Ø 1.18) 8.00 (Ø 6.56) 18.00 (Ø 13.82)
19:30 Spain - Colombia 2:2 1.62 (Ø 1.56) 4.25 (Ø 3.90) 6.95 (Ø 6.08)
18:45 Italy - Uruguay 3:0 1.97 (Ø 1.75) 3.60 (Ø 3.45) 5.80 (Ø 4.93)
17:00 Iraq - Korea Republic 0:0 7.25 (Ø 6.31) 3.86 (Ø 3.61) 1.66 (Ø 1.57)
16:00 Finland - Liechtenstein 1:1 1.20 (Ø 1.15) 9.00 (Ø 7.20) 23.80 (Ø 16.29)
16:00 Georgia - St. Kitts and Nevis 3:0 1.16 (Ø 1.08) 23.00 (Ø 9.59) 56.00 (Ø 23.32)
12:00 Hong Kong - Jordan 0:0 10.00 (Ø 8.76) 5.30 (Ø 4.82) 1.42 (Ø 1.33)
11:35 China - Phillipines 8:1 1.27 (Ø 1.18) 7.30 (Ø 6.45) 21.00 (Ø 15.60)
10:25 Japan - Syria 1:1 1.18 (Ø 1.14) 8.98 (Ø 7.28) 32.35 (Ø 18.05)

Soccer | World | Friendlies

06.06.2017   1 x 2
21:00 Algeria - Guinea 2:1 1.65 (Ø 1.56) 3.90 (Ø 3.68) 7.05 (Ø 6.35)
19:00 Qatar - Korea DPR 2:2 1.83 (Ø 1.72) 3.75 (Ø 3.44) 5.50 (Ø 4.91)
19:00 Bahrain - Palestine 0:2 1.77 (Ø 1.68) 3.65 (Ø 3.39) 6.14 (Ø 5.32)
18:45 Denmark - Germany 1:1 4.00 (Ø 3.46) 3.94 (Ø 3.66) 2.09 (Ø 2.00)
17:30 Israel - Moldova 1:1 1.33 (Ø 1.28) 6.50 (Ø 5.33) 13.00 (Ø 10.29)
17:00 Ukraine - Malta 0:1 1.06 (Ø 1.05) 19.00 (Ø 13.14) 66.55 (Ø 33.14)
17:00 Afghanistan - Maldives 2:1 2.15 (Ø 1.57) 4.20 (Ø 3.78) 8.10 (Ø 6.08)
15:00 Bosnia and Herzegovina - Croatia 2.80 (Ø 2.80) 3.48 (Ø 3.48) 2.45 (Ø 2.45)
15:00 Albania - Slovenia 7.20 (Ø 7.20) 5.80 (Ø 5.80) 1.35 (Ø 1.35)
15:00 Uzbekistan - Thailand 2:0 1.30 (Ø 1.22) 6.80 (Ø 5.67) 16.83 (Ø 13.63)
13:30 India - Nepal 2:0 1.25 (Ø 1.17) 7.80 (Ø 6.59) 19.00 (Ø 14.90)
13:00 Singapore - Myanmar 1:1 1.60 (Ø 1.48) 4.50 (Ø 4.04) 7.50 (Ø 6.34)

Soccer | World | Friendlies

04.06.2017   1 x 2
18:30 Montenegro - Iran 1:2 2.72 (Ø 2.54) 3.01 (Ø 2.90) 3.25 (Ø 3.00)
17:30 Netherlands - Ivory Coast 5:0 1.70 (Ø 1.51) 4.45 (Ø 4.05) 7.61 (Ø 6.52)
17:00 Ireland - Uruguay 3:1 3.40 (Ø 3.18) 3.22 (Ø 3.10) 2.50 (Ø 2.33)
17:00 Luxembourg - Albania 2:1 6.20 (Ø 5.41) 3.65 (Ø 3.40) 1.80 (Ø 1.70)
16:00 Togo - Comoros 2:0 1.85 (Ø 1.49) 5.75 (Ø 4.43) 6.75 (Ø 5.91)
16:00 Armenia - St. Kitts and Nevis 5:0 1.23 (Ø 1.16) 7.85 (Ø 6.68) 22.00 (Ø 16.25)
14:30 Gabon - Zambia 0:0 2.09 (Ø 1.56) 4.40 (Ø 3.73) 9.00 (Ø 6.75)
10:00 Congo DR - Botswana 1.67 (Ø 1.59) 3.60 (Ø 3.50) 7.50 (Ø 5.93)
10:00 Lesotho - Mauritania 1:0 5.50 (Ø 5.45) 3.05 (Ø 3.05) 1.89 (Ø 1.88)
02:00 USA - Venezuela 1:1 1.58 (Ø 1.54) 4.33 (Ø 3.97) 6.74 (Ø 6.20)

Soccer | World | Friendlies

01.06.2017   1 x 2
19:00 Iraq - Jordan 1:0 2.25 (Ø 2.01) 3.35 (Ø 3.13) 4.35 (Ø 3.87)
18:45 Switzerland - Belarus 1:0 1.36 (Ø 1.32) 5.45 (Ø 4.85) 11.55 (Ø 9.64)
17:00 Togo - Nigeria 0:3 8.50 (Ø 7.04) 4.34 (Ø 3.88) 1.65 (Ø 1.48)

Soccer | World | Friendlies

28.05.2017   1 x 2
03:00 Fiji - Solomon Islands 1:0 2.04 (Ø 1.90) 3.75 (Ø 3.43) 4.40 (Ø 3.81)

Soccer | World | Friendlies

27.05.2017   1 x 2
23:30 Mexico - Croatia 1:2 1.47 (Ø 1.40) 4.70 (Ø 4.29) 10.50 (Ø 8.25)
23:00 Honduras - El Salvador 2:2 2.02 (Ø 1.92) 3.25 (Ø 3.13) 4.80 (Ø 4.32)

Soccer | World | Friendlies

18.04.2017   1 x 2
12:00 Kenya - Malawi 0:0 2.35 (Ø 2.11) 3.20 (Ø 2.96) 4.75 (Ø 3.84)

Soccer | World | Friendlies

28.03.2017   1 x 2
19:00 France - Spain 0:2 2.86 (Ø 2.69) 3.27 (Ø 3.11) 3.10 (Ø 2.74)
18:45 Netherlands - Italy 1:2 3.18 (Ø 2.91) 3.25 (Ø 3.06) 2.75 (Ø 2.58)
18:45 Austria - Finland 1:1 1.50 (Ø 1.41) 4.63 (Ø 4.30) 9.90 (Ø 8.14)
18:45 Portugal - Sweden 2:3 1.53 (Ø 1.48) 4.45 (Ø 4.07) 8.60 (Ø 7.29)
18:45 Ireland - Iceland 0:1 2.20 (Ø 2.09) 3.32 (Ø 3.16) 4.11 (Ø 3.74)
18:00 Cameroon - Guinea 1:2 1.75 (Ø 1.60) 3.90 (Ø 3.60) 6.50 (Ø 5.91)
18:00 Luxembourg - Cape Verde Islands 0:2 4.33 (Ø 3.88) 3.45 (Ø 3.27) 2.25 (Ø 1.98)
18:00 Morocco - Tunisia 1:0 1.87 (Ø 1.79) 3.50 (Ø 3.29) 5.35 (Ø 4.88)
17:00 South Africa - Angola 0:0 1.57 (Ø 1.51) 4.66 (Ø 3.80) 10.40 (Ø 7.08)
16:00 Macedonia - Belarus 3:0 2.80 (Ø 2.66) 3.05 (Ø 2.94) 3.01 (Ø 2.84)
16:00 Albania - Bosnia and Herzegovina 1:2 3.48 (Ø 3.24) 3.20 (Ø 3.03) 2.50 (Ø 2.34)
16:00 Egypt - Togo 3:0 1.35 (Ø 1.29) 5.01 (Ø 4.77) 13.87 (Ø 11.75)
16:00 Russia - Belgium 3:3 3.80 (Ø 3.26) 3.44 (Ø 3.23) 2.40 (Ø 2.25)
16:00 Estonia - Croatia 3:0 11.50 (Ø 9.46) 4.72 (Ø 4.27) 1.45 (Ø 1.37)
14:00 Georgia - Latvia 5:0 1.90 (Ø 1.59) 4.06 (Ø 3.67) 7.00 (Ø 6.05)

Soccer | World | Friendlies

26.03.2017   1 x 2
12:00 Kenya - Congo DR 2:1 3.95 (Ø 3.03) 3.09 (Ø 2.92) 3.50 (Ø 2.50)

Soccer | World | Friendlies

22.03.2017   1 x 2
19:45 Scotland - Canada 1:1 1.40 (Ø 1.32) 5.40 (Ø 4.74) 12.00 (Ø 10.09)
19:45 Germany - England 1:0 1.87 (Ø 1.81) 3.85 (Ø 3.51) 5.00 (Ø 4.63)
17:00 Czech Republic - Lithuania 3:0 1.37 (Ø 1.30) 5.80 (Ø 4.99) 12.50 (Ø 9.95)
16:00 Cyprus - Kazakhstan 3:1 2.26 (Ø 2.13) 3.28 (Ø 3.09) 3.82 (Ø 3.54)
15:00 Yemen - Palestine 0:1 4.78 (Ø 4.35) 3.70 (Ø 3.38) 1.96 (Ø 1.80)
11:30 Phillipines - Malaysia 0:0 2.16 (Ø 1.98) 3.47 (Ø 3.28) 4.42 (Ø 3.68)
11:30 Cambodia - India 2:3 6.30 (Ø 5.33) 4.54 (Ø 4.18) 1.72 (Ø 1.53)
11:00 Vietnam - Taiwan 1:1 1.25 (Ø 1.21) 6.90 (Ø 5.94) 14.00 (Ø 10.87)

Soccer | World | Friendlies

21.03.2017   1 x 2
09:00 Indonesia - Myanmar 1:3 1.89 (Ø 1.63) 4.47 (Ø 3.89) 6.84 (Ø 4.90)

Soccer | World | Friendlies

19.03.2017   1 x 2
17:00 San Marino - Moldova 0:2 16.08 (Ø 12.30) 5.70 (Ø 5.11) 1.31 (Ø 1.25)

Soccer | World | Friendlies

18.03.2017   1 x 2
07:30 Iran - Iraq 0:1 90'0:0 1.67 (Ø 1.60) 3.60 (Ø 3.43) 7.30 (Ø 6.34)

Soccer | World | Friendlies

09.03.2017   1 x 2
16:00 Qatar - Azerbaijan 1:2 2.17 (Ø 2.05) 3.40 (Ø 3.14) 4.00 (Ø 3.69)

Soccer | World | Friendlies

23.02.2017   1 x 2
00:15 Ecuador - Honduras 3:1 1.58 (Ø 1.49) 4.30 (Ø 3.87) 9.50 (Ø 7.33)

Soccer | World | Friendlies

22.02.2017   1 x 2
17:30 San Marino - Andorra 0:2 4.49 (Ø 4.09) 3.30 (Ø 3.07) 2.12 (Ø 1.98)

Soccer | World | Friendlies

17.02.2017   1 x 2
01:30 Honduras - Jamaica 0:1 2.62 (Ø 2.00) 3.50 (Ø 3.12) 5.33 (Ø 4.14)

Soccer | World | Friendlies

09.02.2017   1 x 2
03:06 Mexico - Iceland 1:0 1.35 (Ø 1.30) 5.11 (Ø 4.79) 14.15 (Ø 10.73)

Soccer | World | Friendlies

04.02.2017   1 x 2
00:00 USA - Jamaica 1:0 1.44 (Ø 1.38) 4.65 (Ø 4.27) 10.90 (Ø 8.78)

Soccer | World | Friendlies

29.01.2017   1 x 2
21:00 USA - Serbia 0:0 1.57 (Ø 1.50) 4.31 (Ø 4.00) 7.74 (Ø 6.46)

Soccer | World | Friendlies

25.01.2017   1 x 2
23:45 Brazil - Colombia 1:0 2.15 (Ø 2.00) 3.60 (Ø 3.43) 4.10 (Ø 3.62)
13:00 Jordan - Georgia 1:0 3.54 (Ø 3.27) 3.25 (Ø 3.06) 2.34 (Ø 2.24)

Soccer | World | Friendlies

23.01.2017   1 x 2
13:00 Uzbekistan - Georgia 2:2 2.31 (Ø 2.21) 3.30 (Ø 3.14) 3.66 (Ø 3.27)

Soccer | World | Friendlies

22.01.2017   1 x 2
19:00 Bermuda - Canada 2:4 8.30 (Ø 6.68) 4.50 (Ø 4.26) 1.50 (Ø 1.45)

Soccer | World | Friendlies

17.01.2017   1 x 2
15:00 Qatar - Moldova 1:1 1.49 (Ø 1.40) 4.70 (Ø 4.30) 9.50 (Ø 8.03)

Soccer | World | Friendlies

15.01.2017   1 x 2
07:35 Iceland - Chile 0:1 5.85 (Ø 4.18) 3.97 (Ø 3.37) 2.65 (Ø 1.87)

Soccer | World | Friendlies

14.01.2017   1 x 2
07:35 China - Croatia 5:4 90'1:1 9.58 (Ø 7.55) 4.61 (Ø 4.16) 2.00 (Ø 1.43)

Soccer | World | Friendlies

13.01.2017   1 x 2
15:00 Finland - Slovenia B 0:2 2.35 (Ø 2.26) 3.30 (Ø 3.16) 3.67 (Ø 3.14)

Soccer | World | Friendlies

12.01.2017   1 x 2
15:45 Sweden - Slovakia 6:0 2.33 (Ø 2.22) 3.42 (Ø 3.14) 3.62 (Ø 3.34)

Soccer | World | Friendlies

11.01.2017   1 x 2
13:00 Ivory Coast - Uganda 3:0 1.77 (Ø 1.67) 3.65 (Ø 3.38) 6.65 (Ø 5.66)
11:35 Chile - Croatia 5:2 90'1:1 1.90 (Ø 1.78) 3.90 (Ø 3.62) 4.76 (Ø 4.32)

Soccer | World | Friendlies

09.01.2017   1 x 2
14:00 Morocco - Finland 0:1 1.49 (Ø 1.42) 4.59 (Ø 4.11) 10.54 (Ø 7.96)

Soccer | World | Friendlies

08.01.2017   1 x 2
16:00 Egypt - Tunisia 1:0 1.94 (Ø 1.85) 3.46 (Ø 3.27) 5.00 (Ø 4.40)
15:30 Slovakia - Uganda 1:3 2.50 (Ø 2.35) 3.10 (Ø 2.89) 3.90 (Ø 3.33)
12:45 Sweden - Ivory Coast 1:2 3.85 (Ø 3.32) 3.50 (Ø 3.23) 2.33 (Ø 2.18)

Soccer | World | Friendlies

07.01.2017   1 x 2
16:00 Algeria - Mauritania 3:1 1.25 (Ø 1.20) 6.40 (Ø 5.95) 18.00 (Ø 14.29)
16:00 Mali - Burkina Faso 1:2 2.33 (Ø 2.22) 3.35 (Ø 3.14) 3.75 (Ø 3.29)

Soccer | World | Friendlies

05.01.2017   1 x 2
13:30 Cameroon - Congo DR 2:0 2.30 (Ø 1.77) 3.50 (Ø 3.32) 5.72 (Ø 4.90)

Soccer | World | Friendlies

04.01.2017   1 x 2
16:00 Morocco - Burkina Faso 1:0 90'0:0 2.75 (Ø 2.34) 3.40 (Ø 3.24) 3.37 (Ø 2.91)
13:30 Tunisia - Uganda 2:0 2.00 (Ø 1.88) 3.50 (Ø 3.13) 5.75 (Ø 4.45)

Soccer | World | Friendlies

30.12.2016   1 x 2
19:30 Basque XI - Tunisia 3:1 1.80 (Ø 1.60) 4.11 (Ø 3.79) 6.00 (Ø 5.09)

Soccer | World | Friendlies

26.12.2016   1 x 2
18:00 Ivory Coast - Zimbabwe 0:0 1.60 (Ø 1.49) 4.15 (Ø 3.87) 8.00 (Ø 6.84)

Soccer | World | Friendlies

15.11.2016   1 x 2
20:00 England - Spain 2:2 3.08 (Ø 2.92) 3.22 (Ø 3.10) 2.75 (Ø 2.56)
20:00 France - Ivory Coast 0:0 1.36 (Ø 1.32) 5.40 (Ø 4.95) 12.38 (Ø 9.88)
20:00 N. Ireland - Croatia 0:3 4.65 (Ø 4.02) 3.32 (Ø 3.14) 2.95 (Ø 2.05)
20:00 Morocco - Togo 2:1 1.58 (Ø 1.52) 4.06 (Ø 3.85) 7.53 (Ø 6.67)
19:45 Austria - Slovakia 0:0 1.85 (Ø 1.75) 3.81 (Ø 3.55) 5.35 (Ø 4.83)
19:45 Italy - Germany 0:0 2.85 (Ø 2.65) 3.37 (Ø 3.23) 2.88 (Ø 2.71)
19:30 Czech Republic - Denmark 1:1 2.64 (Ø 2.43) 3.32 (Ø 3.18) 3.22 (Ø 3.00)
19:00 Ukraine - Serbia 2:0 2.46 (Ø 2.34) 3.24 (Ø 3.11) 3.49 (Ø 3.19)
18:45 Hungary - Sweden 0:2 2.96 (Ø 2.79) 3.30 (Ø 3.16) 2.72 (Ø 2.59)
18:00 Malta - Iceland 0:2 17.50 (Ø 14.53) 6.70 (Ø 5.72) 1.28 (Ø 1.22)
17:00 Mozambique - South Africa 1:1 3.90 (Ø 3.55) 3.30 (Ø 3.08) 2.30 (Ø 2.16)
16:30 Norway (U21) - Czech Republic (U20)
16:00 Russia - Romania 1:0 2.00 (Ø 1.77) 3.84 (Ø 3.40) 6.40 (Ø 5.00)
16:00 Jordan - Lebanon 0:0 1.98 (Ø 1.87) 3.60 (Ø 2.99) 5.75 (Ø 5.00)
15:00 Bahrain - Kyrgyzstan 0:0 1.36 (Ø 1.29) 5.45 (Ø 4.92) 13.50 (Ø 10.46)
14:00 Tunisia - Mauritania 0:0 1.44 (Ø 1.39) 5.00 (Ø 4.40) 9.91 (Ø 8.08)
14:00 Gabon - Comoros 1:1 2.05 (Ø 1.43) 5.00 (Ø 4.17) 9.52 (Ø 7.57)
13:00 Kenya - Liberia 1:0 1.70 (Ø 1.53) 3.90 (Ø 3.70) 8.12 (Ø 6.79)
12:00 Ireland (U21) - Slovakia (U20) 2.70 (Ø 2.49) 3.75 (Ø 3.43) 2.50 (Ø 2.41)

Soccer | World | Friendlies

12.11.2016   1 x 2
13:00 Kenya - Mozambique 1:0 1.67 (Ø 1.62) 3.70 (Ø 3.42) 7.53 (Ø 6.44)
11:30 Macau - Brunei DPMM FC 1.85 (Ø 1.81) 4.00 (Ø 3.87) 4.15 (Ø 3.88)
08:30 Nepal - Laos 5:2 2.65 (Ø 2.55) 3.70 (Ø 3.59) 2.69 (Ø 2.47)

Soccer | World | Friendlies

11.11.2016   1 x 2
14:00 Togo - Comoros 2:2 1.30 (Ø 1.22) 6.30 (Ø 5.54) 19.81 (Ø 13.54)
11:00 Korea Republic - Canada 2:0 1.37 (Ø 1.31) 5.65 (Ø 4.99) 11.89 (Ø 9.48)
10:20 Japan - Oman 4:0 1.22 (Ø 1.09) 12.88 (Ø 9.39) 50.00 (Ø 28.57)

Soccer | World | Friendlies

09.11.2016   1 x 2
19:45 Netherlands - Belgium 1:1 3.06 (Ø 2.80) 3.52 (Ø 3.33) 2.62 (Ø 2.46)
19:15 Greece - Belarus 0:1 2.17 (Ø 2.01) 3.30 (Ø 3.02) 6.00 (Ø 4.26)
15:20 UAE - Bahrain 2:0 1.55 (Ø 1.51) 4.30 (Ø 3.99) 7.00 (Ø 6.06)
12:00 Phillipines - Kyrgyzstan 1:0 2.54 (Ø 2.22) 3.64 (Ø 3.38) 3.30 (Ø 3.05)
12:00 Syria - Singapore 2:0 1.45 (Ø 1.32) 5.22 (Ø 4.89) 10.35 (Ø 8.91)
12:00 Tajikistan - Turkmenistan 3:0 2.31 (Ø 2.21) 3.35 (Ø 3.14) 3.58 (Ø 3.26)
11:30 Sri Lanka - Macau 1:1 5.50 (Ø 4.90) 4.20 (Ø 3.84) 1.70 (Ø 1.61)