Betting Odds and Results: Soccer England Northern Premier Division
settings
german setting:
view page in German view page in English
live odds comparisonWettportal Community
Login: Password:

Odds Archive: Soccer - England - Northern Premier Division

search the archive

sport: region: league:
from: to:
participant:

You will find the current betting odds for Northern Premier Division England in our odds comparison Soccer Northern Premier Division England.

Soccer | England | Northern Premier Division

05.05.2018   1 x 2
15:00 Ashton United - Grantham Town 2:0 2.22 (Ø 2.04) 3.75 (Ø 3.48) 3.25 (Ø 3.06)

Soccer | England | Northern Premier Division

28.04.2018   1 x 2
15:00 Halesowen Town - Stalybridge Celtic 2:0 1.70 (Ø 1.65) 4.76 (Ø 4.04) 4.45 (Ø 3.93)
15:00 Sutton Coldfield - Grantham Town 1:2 4.75 (Ø 4.40) 4.50 (Ø 4.32) 1.60 (Ø 1.54)
15:00 Mickleover Sports - Barwell 3:3 2.20 (Ø 2.12) 3.68 (Ø 3.49) 3.24 (Ø 2.87)
15:00 Whitby Town - Buxton 1:1 2.88 (Ø 2.72) 3.64 (Ø 3.51) 2.30 (Ø 2.21)
15:00 Nantwich Town - Stafford Rangers 0:3 2.30 (Ø 2.21) 3.66 (Ø 3.49) 2.90 (Ø 2.72)
15:00 Altrincham - Hednesford Town 3:0 1.53 (Ø 1.45) 4.80 (Ø 4.34) 6.00 (Ø 5.37)
15:00 Witton Albion - Lancaster City 2:0 1.76 (Ø 1.68) 4.00 (Ø 3.81) 4.25 (Ø 4.07)
15:00 Coalville Town - Rushall Olympics 2:5 2.75 (Ø 2.61) 3.70 (Ø 3.53) 2.38 (Ø 2.28)
15:00 Workington - Ashton United 1:2 3.34 (Ø 3.09) 3.98 (Ø 3.55) 2.10 (Ø 1.98)
15:00 Shaw Lane Aquaforce - Matlock Town 2:1 1.42 (Ø 1.39) 4.80 (Ø 4.38) 7.50 (Ø 6.17)
15:00 Farsley Celtic - Marine 3:0 1.53 (Ø 1.45) 4.80 (Ø 4.34) 6.00 (Ø 5.30)
15:00 Stourbridge - Warrington Town 2:1 3.00 (Ø 2.81) 3.40 (Ø 3.29) 2.38 (Ø 2.22)

Soccer | England | Northern Premier Division

24.04.2018   1 x 2
19:45 Lancaster City - Buxton 1:1 2.70 (Ø 2.50) 3.98 (Ø 3.54) 2.55 (Ø 2.40)
19:45 Barwell - Stourbridge 1:1 2.41 (Ø 2.27) 3.80 (Ø 3.59) 2.75 (Ø 2.61)
19:45 Grantham Town - Warrington Town 0:0 2.11 (Ø 2.02) 4.00 (Ø 3.74) 3.12 (Ø 2.93)
19:45 Whitby Town - Rushall Olympics 2:3 2.25 (Ø 2.09) 3.90 (Ø 3.58) 3.20 (Ø 2.91)
19:45 Matlock Town - Ashton United 1:2 3.90 (Ø 3.55) 4.00 (Ø 3.74) 1.93 (Ø 1.81)
19:45 Nantwich Town - Shaw Lane Aquaforce 2:3 4.55 (Ø 3.77) 4.00 (Ø 3.72) 1.87 (Ø 1.76)
19:45 Witton Albion - Farsley Celtic 1:4 2.88 (Ø 2.69) 4.00 (Ø 3.83) 2.20 (Ø 2.11)
19:45 Stalybridge Celtic - Workington 5.00 (Ø 3.98) 4.62 (Ø 3.96) 1.80 (Ø 1.70)
19:45 Altrincham - Marine 1.44 (Ø 1.39) 5.15 (Ø 4.69) 7.00 (Ø 5.99)

Soccer | England | Northern Premier Division

21.04.2018   1 x 2
15:00 Ashton United - Nantwich Town 2:1 1.57 (Ø 1.51) 4.80 (Ø 4.45) 5.25 (Ø 4.62)
15:00 Warrington Town - Halesowen Town 1:1 1.40 (Ø 1.34) 5.20 (Ø 4.78) 7.50 (Ø 6.63)
15:00 Matlock Town - Workington 2:0 2.25 (Ø 2.11) 4.20 (Ø 3.93) 2.88 (Ø 2.65)
15:00 Barwell - Farsley Celtic 3:4 2.80 (Ø 2.66) 3.80 (Ø 3.59) 2.35 (Ø 2.23)
15:00 Buxton - Sutton Coldfield 0:1 1.57 (Ø 1.51) 4.80 (Ø 4.46) 5.20 (Ø 4.56)
15:00 Rushall Olympics - Witton Albion 0:0 2.45 (Ø 2.33) 3.80 (Ø 3.59) 2.62 (Ø 2.52)
15:00 Grantham Town - Altrincham 0:2 2.99 (Ø 2.82) 3.82 (Ø 3.61) 2.20 (Ø 2.12)
15:00 Stafford Rangers - Shaw Lane Aquaforce 1:2 3.00 (Ø 2.56) 4.50 (Ø 4.14) 2.25 (Ø 2.13)
15:00 Hednesford Town - Mickleover Sports 1:3 2.38 (Ø 2.27) 4.00 (Ø 3.71) 2.70 (Ø 2.53)
15:00 Lancaster City - Stourbridge 0:0 2.55 (Ø 2.43) 3.80 (Ø 3.59) 2.60 (Ø 2.45)
15:00 Stalybridge Celtic - Coalville Town 0:3 2.29 (Ø 2.14) 4.20 (Ø 3.91) 2.80 (Ø 2.62)
15:00 Marine - Whitby Town 0:3 2.00 (Ø 1.92) 4.00 (Ø 3.76) 3.40 (Ø 3.15)

Soccer | England | Northern Premier Division

17.04.2018   1 x 2
19:45 Grantham Town - Hednesford Town 1:1 1.65 (Ø 1.53) 5.00 (Ø 4.33) 5.10 (Ø 4.59)
19:45 Matlock Town - Rushall Olympics 2:1 2.30 (Ø 2.19) 3.89 (Ø 3.70) 2.83 (Ø 2.68)
19:45 Barwell - Lancaster City 1:0 2.12 (Ø 2.05) 3.75 (Ø 3.59) 3.20 (Ø 3.03)
19:45 Coalville Town - Halesowen Town 1:0 2.52 (Ø 2.34) 3.82 (Ø 3.64) 2.70 (Ø 2.52)
19:45 Mickleover Sports - Marine 1:2 2.13 (Ø 2.04) 3.79 (Ø 3.64) 3.15 (Ø 2.98)
19:45 Buxton - Altrincham 0:0 4.10 (Ø 3.78) 4.15 (Ø 3.87) 1.80 (Ø 1.73)
19:45 Ashton United - Stalybridge Celtic 1:2 1.57 (Ø 1.47) 5.90 (Ø 4.52) 6.30 (Ø 5.09)
19:45 Warrington Town - Shaw Lane Aquaforce 2:1 2.02 (Ø 1.94) 3.96 (Ø 3.68) 3.40 (Ø 3.19)

Soccer | England | Northern Premier Division

16.04.2018   1 x 2
19:45 Stourbridge - Workington 2:3 2.30 (Ø 2.11) 3.96 (Ø 3.66) 3.01 (Ø 2.82)

Soccer | England | Northern Premier Division

14.04.2018   1 x 2
15:00 Witton Albion - Stafford Rangers 1:2 1.83 (Ø 1.75) 4.25 (Ø 4.00) 3.90 (Ø 3.57)
15:00 Stourbridge - Stalybridge Celtic 4:1 1.80 (Ø 1.74) 4.08 (Ø 3.78) 4.10 (Ø 3.81)
15:00 Altrincham - Barwell 4:0 1.50 (Ø 1.45) 4.95 (Ø 4.50) 5.75 (Ø 5.19)
15:00 Sutton Coldfield - Hednesford Town 4:1 3.90 (Ø 3.53) 4.20 (Ø 4.00) 1.80 (Ø 1.74)
15:00 Halesowen Town - Ashton United 1:1 3.90 (Ø 3.56) 4.20 (Ø 3.99) 1.84 (Ø 1.75)
15:00 Whitby Town - Matlock Town 0:3 2.11 (Ø 2.02) 4.00 (Ø 3.74) 3.12 (Ø 2.92)
15:00 Mickleover Sports - Buxton 2:2 2.42 (Ø 2.31) 3.80 (Ø 3.61) 2.70 (Ø 2.53)
15:00 Workington - Grantham Town 0:2 2.80 (Ø 2.62) 4.25 (Ø 3.97) 2.25 (Ø 2.12)
15:00 Nantwich Town - Rushall Olympics 1:2 2.11 (Ø 2.02) 4.20 (Ø 3.96) 3.10 (Ø 2.81)
15:00 Coalville Town - Marine 2:3 2.40 (Ø 2.27) 4.00 (Ø 3.74) 2.70 (Ø 2.53)
15:00 Shaw Lane Aquaforce - Lancaster City 0:0 1.98 (Ø 1.83) 4.34 (Ø 3.95) 3.60 (Ø 3.31)
15:00 Farsley Celtic - Warrington Town 0:2 2.35 (Ø 2.22) 3.80 (Ø 3.61) 2.80 (Ø 2.65)

Soccer | England | Northern Premier Division

10.04.2018   1 x 2
19:45 Warrington Town - Nantwich Town 0:0 1.80 (Ø 1.73) 4.05 (Ø 3.91) 4.10 (Ø 3.74)
19:45 Ashton United - Stafford Rangers 1:0 1.82 (Ø 1.73) 4.15 (Ø 3.77) 4.35 (Ø 3.93)
19:45 Coalville Town - Halesowen Town 2.15 (Ø 2.07) 3.80 (Ø 3.70) 3.00 (Ø 2.84)
19:45 Lancaster City - Grantham Town 3:1 3.40 (Ø 3.18) 4.04 (Ø 3.80) 2.05 (Ø 1.93)
19:45 Workington - Farsley Celtic 1:2 2.67 (Ø 2.40) 4.00 (Ø 3.62) 2.95 (Ø 2.44)
19:45 Rushall Olympics - Buxton 2:0 2.95 (Ø 2.79) 4.25 (Ø 3.67) 2.30 (Ø 2.13)

Soccer | England | Northern Premier Division

07.04.2018   1 x 2
15:00 Matlock Town - Coalville Town 3:1 2.25 (Ø 2.13) 4.20 (Ø 3.89) 2.81 (Ø 2.67)
15:00 Buxton - Workington 4:2 2.43 (Ø 2.28) 4.00 (Ø 3.71) 2.70 (Ø 2.54)
15:00 Nantwich Town - Warrington Town 2:1 2.90 (Ø 2.75) 4.00 (Ø 3.73) 2.25 (Ø 2.13)
15:00 Grantham Town - Mickleover Sports 0:3 1.58 (Ø 1.54) 4.56 (Ø 4.24) 5.00 (Ø 4.60)
15:00 Rushall Olympics - Shaw Lane Aquaforce 1:3 2.38 (Ø 2.22) 4.10 (Ø 3.81) 2.71 (Ø 2.56)
15:00 Barwell - Sutton Coldfield 2:1 1.50 (Ø 1.45) 4.80 (Ø 4.51) 5.75 (Ø 5.16)
15:00 Hednesford Town - Stourbridge 1:1 2.45 (Ø 2.33) 3.80 (Ø 3.60) 2.62 (Ø 2.53)
15:00 Stafford Rangers - Halesowen Town 0:0 1.83 (Ø 1.74) 4.00 (Ø 3.75) 4.20 (Ø 3.85)
15:00 Lancaster City - Altrincham 1:2 4.10 (Ø 3.83) 4.08 (Ø 3.84) 1.80 (Ø 1.74)
15:00 Stalybridge Celtic - Farsley Celtic 1:4 2.40 (Ø 2.27) 4.20 (Ø 3.96) 2.60 (Ø 2.43)
15:00 Marine - Witton Albion 3.00 (Ø 2.79) 4.20 (Ø 3.95) 2.15 (Ø 2.03)
15:00 Ashton United - Whitby Town 4:0 1.63 (Ø 1.52) 4.65 (Ø 4.24) 5.25 (Ø 4.78)

Soccer | England | Northern Premier Division

05.04.2018   1 x 2
19:45 Hednesford Town - Buxton 1:2 2.83 (Ø 2.58) 4.00 (Ø 3.62) 2.40 (Ø 2.29)
19:45 Mickleover Sports - Stalybridge Celtic 2.00 (Ø 1.95) 4.00 (Ø 3.64) 3.62 (Ø 3.20)
19:45 Barwell - Coalville Town 2:1 1.86 (Ø 1.80) 4.04 (Ø 3.83) 3.75 (Ø 3.54)
19:45 Whitby Town - Grantham Town 3.00 (Ø 2.87) 4.20 (Ø 3.98) 2.08 (Ø 2.00)
19:45 Farsley Celtic - Whitby Town 4:0 1.80 (Ø 1.76) 4.06 (Ø 3.68) 4.25 (Ø 3.84)
19:45 Shaw Lane Aquaforce - Altrincham 4.07 (Ø 3.54) 4.20 (Ø 3.79) 1.94 (Ø 1.81)

Soccer | England | Northern Premier Division

02.04.2018   1 x 2
15:00 Barwell - Coalville Town 1.91 (Ø 1.82) 4.05 (Ø 3.81) 3.70 (Ø 3.45)
15:00 Altrincham - Marine 1.45 (Ø 1.42) 5.50 (Ø 4.63) 6.25 (Ø 5.52)
15:00 Farsley Celtic - Whitby Town 1.91 (Ø 1.82) 4.20 (Ø 3.85) 3.70 (Ø 3.39)
15:00 Mickleover Sports - Halesowen Town 1.83 (Ø 1.74) 4.00 (Ø 3.79) 4.00 (Ø 3.79)
15:00 Hednesford Town - Rushall Olympics 2.15 (Ø 2.02) 4.00 (Ø 3.79) 3.10 (Ø 2.91)
15:00 Buxton - Matlock Town 2.00 (Ø 1.91) 4.00 (Ø 3.78) 3.50 (Ø 3.19)
15:00 Stalybridge Celtic - Ashton United 2.90 (Ø 2.72) 4.00 (Ø 3.76) 2.37 (Ø 2.14)
15:00 Stourbridge - Stafford Rangers 2.12 (Ø 2.02) 4.05 (Ø 3.76) 3.12 (Ø 2.93)
15:00 Grantham Town - Shaw Lane Aquaforce 3:1 2.10 (Ø 2.00) 4.25 (Ø 3.81) 3.20 (Ø 2.94)
15:00 Warrington Town - Witton Albion 2:2 2.12 (Ø 2.02) 4.00 (Ø 3.76) 3.10 (Ø 2.93)
15:00 Workington - Lancaster City 2:0 2.10 (Ø 2.01) 4.00 (Ø 3.80) 3.12 (Ø 2.93)
15:00 Sutton Coldfield - Nantwich Town 1:3 4.05 (Ø 3.70) 4.05 (Ø 3.85) 1.80 (Ø 1.74)

Soccer | England | Northern Premier Division

31.03.2018   1 x 2
15:00 Nantwich Town - Farsley Celtic 1:1 2.62 (Ø 2.52) 4.00 (Ø 3.74) 2.40 (Ø 2.28)
15:00 Marine - Buxton 2:3 3.00 (Ø 2.83) 4.00 (Ø 3.78) 2.17 (Ø 2.06)
15:00 Whitby Town - Warrington Town 3.40 (Ø 3.14) 4.00 (Ø 3.80) 2.00 (Ø 1.92)
15:00 Witton Albion - Hednesford Town 3:0 1.92 (Ø 1.83) 4.00 (Ø 3.84) 3.70 (Ø 3.37)
15:00 Stafford Rangers - Grantham Town 1:2 2.80 (Ø 2.58) 4.00 (Ø 3.79) 2.38 (Ø 2.22)
15:00 Ashton United - Mickleover Sports 1:1 1.73 (Ø 1.65) 4.25 (Ø 3.98) 4.40 (Ø 4.08)
15:00 Matlock Town - Stalybridge Celtic 2.27 (Ø 2.11) 4.00 (Ø 3.78) 2.90 (Ø 2.74)
15:00 Lancaster City - Sutton Coldfield 2:1 1.63 (Ø 1.60) 4.33 (Ø 4.05) 4.75 (Ø 4.36)
15:00 Halesowen Town - Stourbridge 1:0 3.06 (Ø 2.87) 4.00 (Ø 3.75) 2.15 (Ø 2.05)
15:00 Shaw Lane Aquaforce - Barwell 1.98 (Ø 1.84) 4.00 (Ø 3.79) 3.50 (Ø 3.36)
15:00 Rushall Olympics - Altrincham 2:0 4.40 (Ø 4.07) 4.20 (Ø 3.92) 1.74 (Ø 1.66)
15:00 Coalville Town - Workington 2.90 (Ø 2.72) 4.20 (Ø 3.95) 2.20 (Ø 2.07)

Soccer | England | Northern Premier Division

28.03.2018   1 x 2
19:45 Matlock Town - Stourbridge 0:0 3.28 (Ø 2.91) 4.00 (Ø 3.58) 2.45 (Ø 2.12)

Soccer | England | Northern Premier Division

27.03.2018   1 x 2
19:45 Altrincham - Shaw Lane Aquaforce 5:1 1.67 (Ø 1.57) 4.55 (Ø 4.09) 5.40 (Ø 4.50)
19:45 Warrington Town - Workington 1:1 1.87 (Ø 1.79) 4.48 (Ø 3.75) 4.12 (Ø 3.62)
19:45 Marine - Nantwich Town 1:1 2.63 (Ø 2.53) 3.80 (Ø 3.64) 2.48 (Ø 2.32)
19:45 Barwell - Stafford Rangers 1:2 2.41 (Ø 2.24) 3.75 (Ø 3.44) 3.12 (Ø 2.75)
19:45 Witton Albion - Halesowen Town 2:3 1.50 (Ø 1.40) 5.20 (Ø 4.61) 6.90 (Ø 5.81)
19:45 Whitby Town - Mickleover Sports 3:2 2.25 (Ø 2.13) 4.00 (Ø 3.76) 2.88 (Ø 2.72)
19:45 Rushall Olympics - Ashton United 4:2 3.40 (Ø 3.17) 4.00 (Ø 3.74) 2.00 (Ø 1.93)
19:45 Stalybridge Celtic - Grantham Town 1:3 3.15 (Ø 2.97) 3.82 (Ø 3.63) 2.30 (Ø 2.05)

Soccer | England | Northern Premier Division

26.03.2018   1 x 2
19:45 Stourbridge - Sutton Coldfield 2:1 1.57 (Ø 1.50) 5.05 (Ø 4.22) 6.05 (Ø 5.21)

Soccer | England | Northern Premier Division

24.03.2018   1 x 2
16:00 Buxton - Hednesford Town 2:2 2.40 (Ø 2.33) 3.84 (Ø 3.61) 2.63 (Ø 2.53)
16:00 Stalybridge Celtic - Warrington Town 2:0 3.12 (Ø 2.94) 4.00 (Ø 3.75) 2.10 (Ø 2.02)
16:00 Lancaster City - Stafford Rangers 1:1 2.27 (Ø 2.14) 3.82 (Ø 3.66) 2.90 (Ø 2.79)
16:00 Coalville Town - Whitby Town 0:1 2.22 (Ø 2.12) 3.82 (Ø 3.62) 2.90 (Ø 2.82)
16:00 Marine - Sutton Coldfield 5:0 1.73 (Ø 1.68) 4.30 (Ø 4.01) 4.20 (Ø 3.86)
16:00 Farsley Celtic - Stourbridge 1:4 1.70 (Ø 1.62) 4.82 (Ø 4.06) 4.74 (Ø 4.13)
16:00 Mickleover Sports - Workington 1:0 2.39 (Ø 2.27) 3.80 (Ø 3.64) 2.75 (Ø 2.59)
16:00 Grantham Town - Barwell 4:1 2.10 (Ø 2.02) 3.75 (Ø 3.56) 3.26 (Ø 3.04)
16:00 Rushall Olympics - Matlock Town 1:0 2.00 (Ø 1.92) 4.00 (Ø 3.77) 3.30 (Ø 3.14)
16:00 Ashton United - Witton Albion 2:1 2.20 (Ø 2.02) 3.98 (Ø 3.64) 3.28 (Ø 3.03)
16:00 Shaw Lane Aquaforce - Nantwich Town 0:2 1.40 (Ø 1.34) 5.20 (Ø 4.80) 7.50 (Ø 6.65)
16:00 Halesowen Town - Altrincham 0:2 4.50 (Ø 4.11) 4.42 (Ø 4.04) 1.70 (Ø 1.64)

Soccer | England | Northern Premier Division

20.03.2018   1 x 2
20:45 Workington - Shaw Lane Aquaforce 2:0 2.70 (Ø 2.57) 3.62 (Ø 3.42) 2.50 (Ø 2.39)
20:45 Altrincham - Mickleover Sports 1:1 1.72 (Ø 1.39) 5.25 (Ø 4.61) 7.65 (Ø 6.30)
20:45 Nantwich Town - Stalybridge Celtic 2:3 2.02 (Ø 1.93) 3.90 (Ø 3.62) 3.51 (Ø 3.24)
20:45 Warrington Town - Hednesford Town 4:1 1.60 (Ø 1.49) 4.60 (Ø 3.99) 6.40 (Ø 5.55)
20:45 Witton Albion - Stourbridge 1:0 1.83 (Ø 1.74) 4.24 (Ø 3.72) 4.58 (Ø 3.89)

Soccer | England | Northern Premier Division

17.03.2018   1 x 2
16:00 Stafford Rangers - Coalville Town 4:1 1.97 (Ø 1.85) 3.75 (Ø 3.55) 3.75 (Ø 3.56)
16:00 Altrincham - Stalybridge Celtic 1:2 1.45 (Ø 1.41) 4.80 (Ø 4.41) 7.00 (Ø 6.05)
16:00 Workington - Buxton 1:2 2.12 (Ø 2.02) 4.10 (Ø 3.78) 3.12 (Ø 2.94)
16:00 Stourbridge - Ashton United 2:3 2.86 (Ø 2.72) 3.75 (Ø 3.53) 2.29 (Ø 2.21)
16:00 Barwell - Lancaster City 1.91 (Ø 1.85) 3.84 (Ø 3.56) 3.90 (Ø 3.62)
16:00 Sutton Coldfield - Mickleover Sports 2:1 2.88 (Ø 2.73) 3.65 (Ø 3.50) 2.31 (Ø 2.22)
16:00 Hednesford Town - Marine 3:2 1.94 (Ø 1.85) 3.80 (Ø 3.65) 3.75 (Ø 3.47)
16:00 Warrington Town - Grantham Town 2:1 2.11 (Ø 2.02) 3.75 (Ø 3.55) 3.20 (Ø 3.06)
16:00 Matlock Town - Farsley Celtic 1:2 2.88 (Ø 2.73) 3.64 (Ø 3.52) 2.30 (Ø 2.21)
16:00 Whitby Town - Rushall Olympics 2.30 (Ø 2.21) 3.75 (Ø 3.52) 2.88 (Ø 2.74)
16:00 Nantwich Town - Halesowen Town 1:3 1.74 (Ø 1.68) 4.25 (Ø 3.99) 4.20 (Ø 3.87)
16:00 Witton Albion - Shaw Lane Aquaforce 4:0 2.55 (Ø 2.44) 3.70 (Ø 3.53) 2.55 (Ø 2.43)

Soccer | England | Northern Premier Division

13.03.2018   1 x 2
20:45 Altrincham - Workington 2:3 1.32 (Ø 1.28) 6.00 (Ø 5.08) 10.00 (Ø 8.32)
20:45 Stafford Rangers - Warrington Town 0:0 3.20 (Ø 3.00) 3.84 (Ø 3.63) 2.10 (Ø 2.02)
20:45 Marine - Lancaster City 3:0 3.21 (Ø 2.93) 4.00 (Ø 3.75) 2.11 (Ø 2.05)
20:45 Grantham Town - Nantwich Town 0:0 1.57 (Ø 1.52) 4.70 (Ø 4.26) 5.42 (Ø 4.86)
20:45 Buxton - Stourbridge 1:1 2.38 (Ø 2.20) 3.84 (Ø 3.58) 3.15 (Ø 2.73)
20:45 Ashton United - Coalville Town 1:2 1.30 (Ø 1.25) 6.80 (Ø 5.46) 12.00 (Ø 8.62)

Soccer | England | Northern Premier Division

10.03.2018   1 x 2
16:00 Buxton - Nantwich Town 2.34 (Ø 2.23) 3.80 (Ø 3.60) 2.80 (Ø 2.64)
16:00 Witton Albion - Farsley Celtic 2.48 (Ø 2.23) 3.80 (Ø 3.56) 2.90 (Ø 2.66)
16:00 Altrincham - Mickleover Sports 1.55 (Ø 1.52) 4.50 (Ø 4.12) 5.30 (Ø 4.94)
16:00 Whitby Town - Grantham Town 4.33 (Ø 4.02) 4.05 (Ø 3.83) 1.79 (Ø 1.68)
16:00 Workington - Stalybridge Celtic 3:4 1.93 (Ø 1.85) 4.00 (Ø 3.76) 3.60 (Ø 3.36)
16:00 Ashton United - Halesowen Town 3:0 1.38 (Ø 1.33) 5.20 (Ø 4.63) 8.50 (Ø 7.17)
16:00 Matlock Town - Stourbridge 2.43 (Ø 2.27) 4.00 (Ø 3.72) 2.70 (Ø 2.53)
16:00 Warrington Town - Barwell 2:0 2.08 (Ø 2.01) 3.80 (Ø 3.60) 3.20 (Ø 3.03)
16:00 Shaw Lane Aquaforce - Sutton Coldfield 1.24 (Ø 1.19) 7.00 (Ø 6.17) 11.00 (Ø 9.68)
16:00 Stafford Rangers - Lancaster City 2:2 2.23 (Ø 2.13) 4.00 (Ø 3.74) 2.90 (Ø 2.74)
16:00 Marine - Hednesford Town 2:0 2.90 (Ø 2.77) 3.80 (Ø 3.63) 2.24 (Ø 2.12)

Soccer | England | Northern Premier Division

03.03.2018   1 x 2
16:00 Shaw Lane Aquaforce - Altrincham 2.38 (Ø 2.28) 3.70 (Ø 3.51) 2.75 (Ø 2.62)
16:00 Coalville Town - Halesowen Town 2.12 (Ø 2.03) 3.94 (Ø 3.72) 3.10 (Ø 2.92)
16:00 Stalybridge Celtic - Workington 2.55 (Ø 2.41) 3.78 (Ø 3.57) 2.60 (Ø 2.43)
16:00 Farsley Celtic - Witton Albion 2.21 (Ø 2.12) 3.75 (Ø 3.56) 3.00 (Ø 2.83)
16:00 Stourbridge - Sutton Coldfield 1.51 (Ø 1.45) 4.80 (Ø 4.36) 6.00 (Ø 5.35)
16:00 Marine - Lancaster City 2.88 (Ø 2.73) 3.70 (Ø 3.51) 2.33 (Ø 2.23)
16:00 Warrington Town - Nantwich Town 1.94 (Ø 1.86) 4.00 (Ø 3.77) 3.60 (Ø 3.32)
16:00 Matlock Town - Ashton United 2.96 (Ø 2.80) 3.90 (Ø 3.65) 2.20 (Ø 2.11)
16:00 Grantham Town - Hednesford Town 2.15 (Ø 1.89) 4.00 (Ø 3.75) 3.60 (Ø 3.26)
16:00 Whitby Town - Mickleover Sports 2.38 (Ø 2.28) 3.70 (Ø 3.51) 2.75 (Ø 2.63)
16:00 Rushall Olympics - Buxton 2.62 (Ø 2.52) 3.80 (Ø 3.58) 2.45 (Ø 2.33)
16:00 Barwell - Stafford Rangers 1.94 (Ø 1.86) 4.00 (Ø 3.76) 3.60 (Ø 3.32)

Soccer | England | Northern Premier Division

24.02.2018   1 x 2
16:00 Stafford Rangers - Stalybridge Celtic 2:0 2.00 (Ø 1.91) 4.00 (Ø 3.76) 3.40 (Ø 3.17)
16:00 Ashton United - Altrincham 3:3 3.10 (Ø 2.92) 4.00 (Ø 3.75) 2.16 (Ø 2.03)
16:00 Sutton Coldfield - Farsley Celtic 0:1 3.90 (Ø 3.60) 4.55 (Ø 4.31) 1.76 (Ø 1.68)
16:00 Lancaster City - Rushall Olympics 0:2 2.10 (Ø 2.02) 4.00 (Ø 3.78) 3.12 (Ø 2.95)
16:00 Barwell - Workington 1:0 2.20 (Ø 2.11) 4.05 (Ø 3.76) 2.90 (Ø 2.75)
16:00 Witton Albion - Whitby Town 1:0 1.71 (Ø 1.63) 4.33 (Ø 4.07) 4.33 (Ø 4.07)
16:00 Marine - Mickleover Sports 1:3 2.55 (Ø 2.42) 4.00 (Ø 3.78) 2.50 (Ø 2.34)
16:00 Buxton - Stourbridge 2.15 (Ø 2.03) 4.20 (Ø 3.96) 3.00 (Ø 2.79)
16:00 Nantwich Town - Grantham Town 3:1 2.70 (Ø 2.53) 4.00 (Ø 3.78) 2.38 (Ø 2.25)
16:00 Halesowen Town - Matlock Town 3:2 2.42 (Ø 2.28) 4.00 (Ø 3.72) 2.70 (Ø 2.53)
16:00 Shaw Lane Aquaforce - Coalville Town 2:0 1.36 (Ø 1.30) 5.70 (Ø 5.10) 9.00 (Ø 7.32)
16:00 Hednesford Town - Warrington Town 0:2 2.51 (Ø 2.41) 3.80 (Ø 3.61) 2.55 (Ø 2.42)

Soccer | England | Northern Premier Division

17.02.2018   1 x 2
16:00 Stalybridge Celtic - Hednesford Town 2:2 2.42 (Ø 2.23) 4.12 (Ø 3.54) 2.80 (Ø 2.68)
16:00 Farsley Celtic - Stafford Rangers 1:0 1.75 (Ø 1.68) 4.00 (Ø 3.83) 4.25 (Ø 4.03)
16:00 Warrington Town - Mickleover Sports 3:1 2.05 (Ø 1.99) 4.16 (Ø 3.60) 3.34 (Ø 3.06)
16:00 Marine - Halesowen Town 1:0 2.40 (Ø 2.31) 3.72 (Ø 3.51) 2.70 (Ø 2.58)
16:00 Altrincham - Sutton Coldfield 2:1 1.23 (Ø 1.17) 8.00 (Ø 7.09) 11.00 (Ø 9.46)
16:00 Whitby Town - Nantwich Town 2:1 2.49 (Ø 2.32) 3.80 (Ø 3.59) 2.70 (Ø 2.53)
16:00 Matlock Town - Witton Albion 2:3 2.55 (Ø 2.42) 4.00 (Ø 3.67) 2.50 (Ø 2.39)
16:00 Stourbridge - Buxton 2:1 2.50 (Ø 2.40) 3.60 (Ø 3.41) 2.63 (Ø 2.53)
16:00 Barwell - Ashton United 1:1 2.62 (Ø 2.52) 3.65 (Ø 3.49) 2.48 (Ø 2.37)
16:00 Rushall Olympics - Workington 1:0 2.62 (Ø 2.52) 3.80 (Ø 3.61) 2.45 (Ø 2.32)
16:00 Coalville Town - Lancaster City 1:4 2.46 (Ø 2.33) 3.80 (Ø 3.59) 2.70 (Ø 2.53)

Soccer | England | Northern Premier Division

12.02.2018   1 x 2
20:45 Stourbridge - Farsley Celtic 1:2 2.38 (Ø 2.21) 3.75 (Ø 3.54) 2.80 (Ø 2.68)

Soccer | England | Northern Premier Division

10.02.2018   1 x 2
16:00 Ashton United - Coalville Town 1.85 (Ø 1.78) 4.00 (Ø 3.69) 3.92 (Ø 3.60)
16:00 Workington - Farsley Celtic 2.20 (Ø 2.12) 3.70 (Ø 3.51) 3.00 (Ø 2.80)
16:00 Nantwich Town - Matlock Town 1.87 (Ø 1.80) 3.80 (Ø 3.63) 3.80 (Ø 3.56)
16:00 Buxton - Altrincham 4.40 (Ø 4.06) 4.00 (Ø 3.79) 1.70 (Ø 1.66)
16:00 Shaw Lane Aquaforce - Marine 1.44 (Ø 1.39) 4.80 (Ø 4.39) 7.00 (Ø 6.12)
16:00 Halesowen Town - Rushall Olympics 2:0 2.71 (Ø 2.57) 3.70 (Ø 3.49) 2.40 (Ø 2.29)
16:00 Stafford Rangers - Whitby Town 2:2 2.00 (Ø 1.91) 4.00 (Ø 3.73) 3.40 (Ø 3.13)
16:00 Hednesford Town - Barwell 2:3 1.98 (Ø 1.90) 4.04 (Ø 3.65) 3.50 (Ø 3.24)
16:00 Sutton Coldfield - Warrington Town 0:2 4.10 (Ø 3.79) 4.00 (Ø 3.78) 1.78 (Ø 1.72)
16:00 Lancaster City - Grantham Town 2.92 (Ø 2.82) 3.75 (Ø 3.57) 2.20 (Ø 2.12)
16:00 Witton Albion - Stourbridge 2.50 (Ø 2.38) 3.80 (Ø 3.63) 2.55 (Ø 2.42)
16:00 Mickleover Sports - Stalybridge Celtic 1.95 (Ø 1.88) 4.15 (Ø 3.77) 3.50 (Ø 3.18)

Soccer | England | Northern Premier Division

06.02.2018   1 x 2
20:45 Matlock Town - Warrington Town 1:3 3.24 (Ø 2.97) 3.70 (Ø 3.46) 2.15 (Ø 2.08)
20:45 Rushall Olympics - Lancaster City 3:0 2.84 (Ø 2.70) 3.80 (Ø 3.48) 2.35 (Ø 2.24)
20:45 Stalybridge Celtic - Stafford Rangers 2:0 2.54 (Ø 2.36) 3.60 (Ø 3.35) 2.75 (Ø 2.59)
20:45 Sutton Coldfield - Marine 3:1 2.50 (Ø 2.33) 3.70 (Ø 3.38) 2.83 (Ø 2.62)
20:45 Altrincham - Ashton United 3:2 1.76 (Ø 1.71) 3.86 (Ø 3.65) 4.50 (Ø 4.02)
20:45 Coalville Town - Shaw Lane Aquaforce 1:3 3.76 (Ø 3.38) 3.84 (Ø 3.61) 1.93 (Ø 1.88)

Soccer | England | Northern Premier Division

03.02.2018   1 x 2
16:00 Farsley Celtic - Hednesford Town 1:3 2.41 (Ø 2.26) 3.90 (Ø 3.68) 2.70 (Ø 2.54)
16:00 Stalybridge Celtic - Sutton Coldfield 1:1 1.70 (Ø 1.62) 4.60 (Ø 4.25) 4.20 (Ø 3.91)
16:00 Grantham Town - Witton Albion 1:1 1.90 (Ø 1.81) 4.20 (Ø 3.92) 3.70 (Ø 3.35)
16:00 Stourbridge - Shaw Lane Aquaforce 1:1 2.70 (Ø 2.51) 3.92 (Ø 3.71) 2.41 (Ø 2.28)
16:00 Altrincham - Mickleover Sports 1.40 (Ø 1.35) 5.80 (Ø 5.13) 7.00 (Ø 5.82)
16:00 Whitby Town - Halesowen Town 5:0 1.95 (Ø 1.85) 3.80 (Ø 3.64) 3.70 (Ø 3.42)
16:00 Marine - Stafford Rangers 1:1 2.70 (Ø 2.52) 3.75 (Ø 3.57) 2.46 (Ø 2.32)
16:00 Barwell - Buxton 2:1 2.61 (Ø 2.42) 3.76 (Ø 3.57) 2.60 (Ø 2.41)
16:00 Matlock Town - Lancaster City 4:3 2.50 (Ø 2.40) 3.86 (Ø 3.61) 2.58 (Ø 2.43)
16:00 Coalville Town - Nantwich Town 0:3 2.50 (Ø 2.40) 3.80 (Ø 3.60) 2.55 (Ø 2.42)
16:00 Rushall Olympics - Ashton United 3.70 (Ø 3.34) 4.20 (Ø 3.94) 1.90 (Ø 1.81)

Soccer | England | Northern Premier Division

27.01.2018   1 x 2
16:00 Barwell - Stalybridge Celtic 1:0 1.82 (Ø 1.73) 3.92 (Ø 3.75) 4.10 (Ø 3.80)
16:00 Witton Albion - Nantwich Town 4:1 2.40 (Ø 2.26) 3.96 (Ø 3.72) 2.70 (Ø 2.52)
16:00 Marine - Rushall Olympics 2:2 2.50 (Ø 2.40) 3.78 (Ø 3.59) 2.55 (Ø 2.42)
16:00 Buxton - Coalville Town 2:2 2.11 (Ø 2.01) 3.94 (Ø 3.74) 3.10 (Ø 2.91)
16:00 Mickleover Sports - Farsley Celtic 2:2 2.55 (Ø 2.41) 3.74 (Ø 3.58) 2.55 (Ø 2.41)
16:00 Grantham Town - Stourbridge 4:2 2.20 (Ø 2.11) 3.78 (Ø 3.58) 3.00 (Ø 2.83)
16:00 Shaw Lane Aquaforce - Ashton United 0:0 2.00 (Ø 1.91) 3.92 (Ø 3.73) 3.40 (Ø 3.14)
16:00 Hednesford Town - Whitby Town 0:0 1.75 (Ø 1.67) 4.05 (Ø 3.78) 4.50 (Ø 4.08)
16:00 Stafford Rangers - Matlock Town 2:0 2.30 (Ø 2.12) 4.15 (Ø 3.93) 2.80 (Ø 2.63)
16:00 Lancaster City - Halesowen Town 2:0 1.75 (Ø 1.69) 4.20 (Ø 3.94) 4.20 (Ø 3.87)
16:00 Altrincham - Warrington Town 1:1 1.61 (Ø 1.54) 4.40 (Ø 4.19) 4.80 (Ø 4.56)
16:00 Sutton Coldfield - Workington 4:1 4.75 (Ø 4.28) 4.60 (Ø 4.19) 1.63 (Ø 1.57)

Soccer | England | Northern Premier Division

23.01.2018   1 x 2
20:45 Barwell - Grantham Town 1:1 4.05 (Ø 3.59) 3.90 (Ø 3.64) 2.01 (Ø 1.81)
20:45 Ashton United - Stourbridge 1:0 2.00 (Ø 1.85) 4.05 (Ø 3.59) 3.80 (Ø 3.54)
20:45 Coalville Town - Stafford Rangers 0:0 2.17 (Ø 2.01) 3.86 (Ø 3.71) 3.10 (Ø 2.92)
20:45 Farsley Celtic - Matlock Town 1:2 1.60 (Ø 1.50) 4.36 (Ø 4.11) 6.00 (Ø 5.16)
20:45 Lancaster City - Nantwich Town 1:2 1.95 (Ø 1.81) 3.96 (Ø 3.61) 4.00 (Ø 3.69)
20:45 Marine - Shaw Lane Aquaforce 1:2 5.25 (Ø 4.70) 4.10 (Ø 3.91) 1.67 (Ø 1.57)

Soccer | England | Northern Premier Division

20.01.2018   1 x 2
16:00 Rushall Olympics - Whitby Town 3:3 2.40 (Ø 2.29) 3.68 (Ø 3.43) 2.80 (Ø 2.63)
16:00 Mickleover Sports - Marine 2.10 (Ø 2.01) 3.90 (Ø 3.57) 3.40 (Ø 3.04)
16:00 Ashton United - Stafford Rangers 1.80 (Ø 1.72) 4.05 (Ø 3.71) 4.33 (Ø 3.92)
16:00 Workington - Barwell 0:2 1.78 (Ø 1.66) 4.00 (Ø 3.80) 4.80 (Ø 4.11)
16:00 Farsley Celtic - Buxton 3:0 2.29 (Ø 2.19) 3.65 (Ø 3.49) 2.90 (Ø 2.75)
16:00 Nantwich Town - Lancaster City 3:0 2.20 (Ø 2.09) 3.52 (Ø 3.39) 3.20 (Ø 3.01)
16:00 Shaw Lane Aquaforce - Halesowen Town 3:2 1.36 (Ø 1.33) 5.80 (Ø 5.00) 8.00 (Ø 6.58)
16:00 Stalybridge Celtic - Grantham Town 3.60 (Ø 3.28) 3.80 (Ø 3.60) 2.02 (Ø 1.90)
16:00 Warrington Town - Hednesford Town 2.20 (Ø 2.09) 3.66 (Ø 3.47) 3.20 (Ø 2.95)
16:00 Stourbridge - Altrincham 3.75 (Ø 3.38) 4.00 (Ø 3.75) 1.91 (Ø 1.83)

Soccer | England | Northern Premier Division

13.01.2018   1 x 2
16:00 Grantham Town - Farsley Celtic 2:2 1.94 (Ø 1.85) 3.90 (Ø 3.74) 3.50 (Ø 3.34)
16:00 Lancaster City - Barwell 1:1 2.04 (Ø 1.93) 3.90 (Ø 3.70) 3.25 (Ø 3.15)
16:00 Shaw Lane Aquaforce - Whitby Town 0:0 1.44 (Ø 1.37) 4.90 (Ø 4.64) 6.50 (Ø 6.10)
16:00 Stafford Rangers - Altrincham 0:2 4.33 (Ø 4.08) 3.66 (Ø 3.52) 1.81 (Ø 1.73)
16:00 Buxton - Stalybridge Celtic 2:2 1.70 (Ø 1.61) 4.00 (Ø 3.80) 4.60 (Ø 4.40)
16:00 Sutton Coldfield - Rushall Olympics 3:4 2.91 (Ø 2.71) 3.74 (Ø 3.48) 2.28 (Ø 2.20)
16:00 Halesowen Town - Nantwich Town 0:1 2.46 (Ø 2.31) 3.76 (Ø 3.56) 2.60 (Ø 2.52)
16:00 Hednesford Town - Coalville Town 1:1 1.91 (Ø 1.84) 4.12 (Ø 3.75) 3.62 (Ø 3.35)
16:00 Witton Albion - Ashton United 1:1 2.49 (Ø 2.35) 3.92 (Ø 3.72) 2.50 (Ø 2.40)
16:00 Mickleover Sports - Matlock Town 2:0 2.20 (Ø 2.10) 3.76 (Ø 3.58) 2.95 (Ø 2.82)

Soccer | England | Northern Premier Division

06.01.2018   1 x 2
16:00 Warrington Town - Buxton 1:0 2.12 (Ø 2.00) 3.75 (Ø 3.60) 3.30 (Ø 3.01)
16:00 Nantwich Town - Hednesford Town 1:5 2.45 (Ø 2.30) 3.76 (Ø 3.59) 2.70 (Ø 2.52)
16:00 Ashton United - Marine 3:0 1.74 (Ø 1.67) 4.25 (Ø 3.99) 4.33 (Ø 3.87)
16:00 Whitby Town - Lancaster City 0:5 2.45 (Ø 2.31) 3.76 (Ø 3.61) 2.70 (Ø 2.52)
16:00 Rushall Olympics - Stafford Rangers 2.55 (Ø 2.41) 3.76 (Ø 3.57) 2.55 (Ø 2.41)
16:00 Coalville Town - Sutton Coldfield 4:2 1.62 (Ø 1.54) 4.75 (Ø 4.45) 4.75 (Ø 4.30)
16:00 Workington - Shaw Lane Aquaforce 2.39 (Ø 2.26) 3.92 (Ø 3.68) 2.70 (Ø 2.53)
16:00 Stalybridge Celtic - Witton Albion 2.70 (Ø 2.44) 4.20 (Ø 3.91) 2.40 (Ø 2.25)
16:00 Farsley Celtic - Altrincham 0:1 3.10 (Ø 2.79) 4.32 (Ø 3.96) 2.15 (Ø 2.01)
16:00 Halesowen Town - Grantham Town 1:3 3.50 (Ø 3.16) 4.20 (Ø 3.97) 1.96 (Ø 1.85)
16:00 Stourbridge - Mickleover Sports 1:1 1.85 (Ø 1.73) 4.20 (Ø 3.96) 3.90 (Ø 3.58)
16:00 Matlock Town - Barwell 0:2 2.35 (Ø 2.21) 3.75 (Ø 3.57) 2.90 (Ø 2.66)

Soccer | England | Northern Premier Division

01.01.2018   1 x 2
16:00 Stalybridge Celtic - Lancaster City 5:2 2.75 (Ø 2.62) 3.65 (Ø 3.51) 2.38 (Ø 2.27)
16:00 Buxton - Ashton United 0:1 3.20 (Ø 3.03) 3.75 (Ø 3.55) 2.10 (Ø 2.00)
16:00 Farsley Celtic - Shaw Lane Aquaforce 4:2 2.75 (Ø 2.56) 3.78 (Ø 3.57) 2.38 (Ø 2.27)
16:00 Stourbridge - Rushall Olympics 5:0 1.90 (Ø 1.80) 3.76 (Ø 3.60) 3.90 (Ø 3.62)
16:00 Grantham Town - Matlock Town 2:1 1.99 (Ø 1.86) 4.00 (Ø 3.72) 4.00 (Ø 3.31)
16:00 Sutton Coldfield - Halesowen Town 0:1 2.62 (Ø 2.51) 3.76 (Ø 3.59) 2.45 (Ø 2.31)
16:00 Hednesford Town - Stafford Rangers 2:1 2.13 (Ø 2.01) 3.75 (Ø 3.56) 3.20 (Ø 3.01)
16:00 Altrincham - Witton Albion 3:4 1.67 (Ø 1.62) 4.44 (Ø 3.92) 4.74 (Ø 4.24)
16:00 Warrington Town - Marine 0:0 1.61 (Ø 1.53) 4.20 (Ø 3.99) 5.50 (Ø 4.84)
16:00 Mickleover Sports - Coalville Town 2:2 2.34 (Ø 2.21) 3.75 (Ø 3.60) 2.80 (Ø 2.64)
16:00 Barwell - Nantwich Town 0:2 2.34 (Ø 2.21) 3.75 (Ø 3.58) 2.80 (Ø 2.64)
16:00 Workington - Whitby Town 1:3 1.55 (Ø 1.50) 4.42 (Ø 4.07) 5.60 (Ø 5.05)

Soccer | England | Northern Premier Division

30.12.2017   1 x 2
16:00 Marine - Stourbridge 0:4 2.52 (Ø 2.41) 3.76 (Ø 3.59) 2.53 (Ø 2.40)
16:00 Stafford Rangers - Workington 1:2 3.20 (Ø 3.01) 3.75 (Ø 3.60) 2.13 (Ø 2.00)
16:00 Matlock Town - Warrington Town 0:0 3.10 (Ø 2.90) 3.60 (Ø 3.43) 2.22 (Ø 2.11)
16:00 Ashton United - Sutton Coldfield 2:0 1.46 (Ø 1.41) 4.90 (Ø 4.45) 6.50 (Ø 5.70)
16:00 Whitby Town - Grantham Town 0:0 3.70 (Ø 3.32) 4.20 (Ø 3.91) 1.90 (Ø 1.82)
16:00 Nantwich Town - Mickleover Sports 1:2 2.15 (Ø 2.02) 3.56 (Ø 3.39) 3.40 (Ø 3.14)
16:00 Coalville Town - Altrincham 0:3 3.75 (Ø 3.47) 4.05 (Ø 3.75) 1.86 (Ø 1.81)
16:00 Witton Albion - Barwell 2:2 1.82 (Ø 1.72) 3.92 (Ø 3.75) 4.20 (Ø 3.83)
16:00 Rushall Olympics - Farsley Celtic 1:1 3.02 (Ø 2.90) 3.60 (Ø 3.43) 2.23 (Ø 2.11)
16:00 Halesowen Town - Buxton 1:3 2.62 (Ø 2.50) 3.54 (Ø 3.38) 2.54 (Ø 2.41)
16:00 Lancaster City - Hednesford Town 0:1 2.13 (Ø 2.01) 3.74 (Ø 3.42) 3.40 (Ø 3.15)
16:00 Shaw Lane Aquaforce - Stalybridge Celtic 0:0 1.44 (Ø 1.40) 5.10 (Ø 4.52) 6.50 (Ø 5.77)

Soccer | England | Northern Premier Division

26.12.2017   1 x 2
16:00 Coalville Town - Barwell 0:3 2.40 (Ø 2.27) 3.92 (Ø 3.72) 2.70 (Ø 2.52)
16:00 Witton Albion - Warrington Town 1:2 2.51 (Ø 2.40) 3.75 (Ø 3.59) 2.60 (Ø 2.41)
16:00 Rushall Olympics - Hednesford Town 1:2 2.38 (Ø 2.25) 3.70 (Ø 3.43) 2.89 (Ø 2.69)
16:00 Halesowen Town - Mickleover Sports 0:0 2.75 (Ø 2.58) 3.75 (Ø 3.44) 2.45 (Ø 2.32)
16:00 Lancaster City - Workington 2:2 2.31 (Ø 2.22) 4.00 (Ø 3.43) 2.93 (Ø 2.75)
16:00 Shaw Lane Aquaforce - Grantham Town 0:0 2.10 (Ø 2.00) 3.75 (Ø 3.61) 3.20 (Ø 3.02)
16:00 Marine - Altrincham 0:3 5.00 (Ø 4.67) 4.40 (Ø 3.98) 1.62 (Ø 1.56)
16:00 Stafford Rangers - Stourbridge 1:0 3.12 (Ø 2.92) 3.95 (Ø 3.73) 2.15 (Ø 2.02)
16:00 Matlock Town - Buxton 3:3 2.40 (Ø 2.26) 4.20 (Ø 3.96) 2.60 (Ø 2.42)
16:00 Ashton United - Stalybridge Celtic 0:0 1.55 (Ø 1.49) 5.30 (Ø 4.49) 5.20 (Ø 4.65)
16:00 Whitby Town - Farsley Celtic 0:2 2.70 (Ø 2.52) 3.76 (Ø 3.59) 2.45 (Ø 2.31)
16:00 Nantwich Town - Sutton Coldfield 0:0 1.45 (Ø 1.40) 5.70 (Ø 4.96) 6.00 (Ø 5.22)

Soccer | England | Northern Premier Division

23.12.2017   1 x 2
16:00 Stourbridge - Whitby Town 1:1 1.77 (Ø 1.67) 3.94 (Ø 3.77) 4.50 (Ø 4.10)
16:00 Grantham Town - Ashton United 1:1 1.97 (Ø 1.87) 3.66 (Ø 3.51) 3.75 (Ø 3.47)
16:00 Sutton Coldfield - Witton Albion 2:6 4.75 (Ø 4.40) 4.33 (Ø 4.06) 1.68 (Ø 1.58)
16:00 Hednesford Town - Shaw Lane Aquaforce 1:3 2.70 (Ø 2.52) 3.92 (Ø 3.70) 2.40 (Ø 2.26)
16:00 Warrington Town - Coalville Town 1:3 1.67 (Ø 1.58) 4.33 (Ø 4.06) 4.75 (Ø 4.42)
16:00 Mickleover Sports - Lancaster City 0:1 2.01 (Ø 1.91) 3.56 (Ø 3.42) 3.75 (Ø 3.45)
16:00 Altrincham - Matlock Town 3:0 1.51 (Ø 1.45) 4.45 (Ø 4.19) 6.50 (Ø 5.56)
16:00 Workington - Nantwich Town 2:1 1.70 (Ø 1.62) 4.00 (Ø 3.81) 4.75 (Ø 4.40)
16:00 Stalybridge Celtic - Rushall Olympics 1:2 2.12 (Ø 2.00) 3.60 (Ø 3.43) 3.30 (Ø 3.15)
16:00 Barwell - Marine 0:4 2.01 (Ø 1.91) 3.56 (Ø 3.42) 3.70 (Ø 3.41)
16:00 Buxton - Stafford Rangers 1:1 2.11 (Ø 2.00) 3.55 (Ø 3.42) 3.40 (Ø 3.16)

Soccer | England | Northern Premier Division

16.12.2017   1 x 2
16:00 Nantwich Town - Stalybridge Celtic 0:0 1.99 (Ø 1.89) 3.75 (Ø 3.58) 3.60 (Ø 3.33)
16:00 Coalville Town - Stafford Rangers 0:0 2.33 (Ø 2.22) 3.75 (Ø 3.59) 2.75 (Ø 2.65)
16:00 Rushall Olympics - Whitby Town 0:0 2.25 (Ø 2.18) 3.80 (Ø 3.52) 2.92 (Ø 2.75)
16:00 Farsley Celtic - Matlock Town 0:0 1.94 (Ø 1.84) 3.76 (Ø 3.62) 3.75 (Ø 3.49)
16:00 Shaw Lane Aquaforce - Witton Albion 1:1 1.80 (Ø 1.75) 4.10 (Ø 3.80) 3.90 (Ø 3.64)
16:00 Grantham Town - Buxton 0:1 1.83 (Ø 1.77) 4.06 (Ø 3.81) 3.78 (Ø 3.56)
16:00 Hednesford Town - Barwell 0:0 2.20 (Ø 2.10) 3.76 (Ø 3.60) 3.00 (Ø 2.83)
16:00 Ashton United - Halesowen Town 0:0 1.66 (Ø 1.57) 4.20 (Ø 3.97) 5.20 (Ø 4.60)

Soccer | England | Northern Premier Division

09.12.2017   1 x 2
16:00 Warrington Town - Stalybridge Celtic 0:0 1.50 (Ø 1.43) 4.72 (Ø 4.28) 6.50 (Ø 5.70)
16:00 Hednesford Town - Buxton 2.33 (Ø 2.21) 3.78 (Ø 3.63) 2.75 (Ø 2.62)
16:00 Whitby Town - Coalville Town 2:2 2.51 (Ø 2.40) 3.78 (Ø 3.60) 2.51 (Ø 2.42)
16:00 Matlock Town - Rushall Olympics 1.95 (Ø 1.83) 3.80 (Ø 3.64) 3.75 (Ø 3.46)
16:00 Altrincham - Shaw Lane Aquaforce 2.30 (Ø 2.20) 3.94 (Ø 3.62) 2.90 (Ø 2.65)
16:00 Witton Albion - Ashton United 2.45 (Ø 2.30) 3.75 (Ø 3.61) 2.62 (Ø 2.52)
16:00 Stafford Rangers - Lancaster City 2.35 (Ø 2.22) 3.76 (Ø 3.62) 2.75 (Ø 2.64)
16:00 Barwell - Grantham Town 2.62 (Ø 2.51) 3.76 (Ø 3.60) 2.44 (Ø 2.31)
16:00 Workington - Mickleover Sports 3:0 2.08 (Ø 2.00) 3.82 (Ø 3.60) 3.30 (Ø 3.05)
16:00 Stourbridge - Farsley Celtic 2.03 (Ø 1.91) 3.75 (Ø 3.63) 3.50 (Ø 3.24)
16:00 Halesowen Town - Nantwich Town 2.55 (Ø 2.42) 3.85 (Ø 3.61) 2.50 (Ø 2.40)
16:00 Sutton Coldfield - Marine 3.36 (Ø 3.14) 3.90 (Ø 3.63) 2.00 (Ø 1.95)

Soccer | England | Northern Premier Division

05.12.2017   1 x 2
20:45 Nantwich Town - Stourbridge 2:0 3.10 (Ø 2.89) 3.75 (Ø 3.40) 2.34 (Ø 2.14)

Soccer | England | Northern Premier Division

02.12.2017   1 x 2
16:00 Buxton - Barwell 1:1 2.13 (Ø 2.03) 3.75 (Ø 3.53) 3.20 (Ø 3.02)
16:00 Workington - Stourbridge 2:1 2.38 (Ø 2.25) 3.80 (Ø 3.61) 2.75 (Ø 2.58)
16:00 Nantwich Town - Coalville Town 1:3 2.15 (Ø 2.02) 4.40 (Ø 3.70) 3.16 (Ø 2.91)
16:00 Halesowen Town - Whitby Town 3:1 2.45 (Ø 2.31) 3.76 (Ø 3.56) 2.70 (Ø 2.53)
16:00 Shaw Lane Aquaforce - Warrington Town 5:0 2.20 (Ø 2.11) 3.82 (Ø 3.54) 3.00 (Ø 2.84)
16:00 Hednesford Town - Farsley Celtic 2:1 2.45 (Ø 2.33) 3.76 (Ø 3.53) 2.62 (Ø 2.52)
16:00 Stafford Rangers - Marine 1:4 2.20 (Ø 2.10) 3.84 (Ø 3.57) 3.00 (Ø 2.84)
16:00 Sutton Coldfield - Stalybridge Celtic 2:0 2.90 (Ø 2.72) 4.00 (Ø 3.72) 2.21 (Ø 2.12)
16:00 Lancaster City - Matlock Town 1:2 1.89 (Ø 1.83) 4.02 (Ø 3.71) 3.75 (Ø 3.43)
16:00 Ashton United - Rushall Olympics 2:1 1.80 (Ø 1.70) 3.96 (Ø 3.76) 4.50 (Ø 3.97)
16:00 Witton Albion - Grantham Town 2:3 2.70 (Ø 2.52) 3.78 (Ø 3.58) 2.44 (Ø 2.31)
16:00 Mickleover Sports - Altrincham 1:2 2.90 (Ø 2.69) 3.78 (Ø 3.54) 2.35 (Ø 2.20)

Soccer | England | Northern Premier Division

25.11.2017   1 x 2
16:00 Farsley Celtic - Sutton Coldfield 0:1 1.31 (Ø 1.21) 6.50 (Ø 5.96) 11.00 (Ø 9.06)
16:00 Matlock Town - Halesowen Town 2:0 1.72 (Ø 1.62) 4.20 (Ø 3.98) 4.50 (Ø 4.14)
16:00 Rushall Olympics - Mickleover Sports 1:0 2.55 (Ø 2.40) 3.68 (Ø 3.57) 2.55 (Ø 2.43)
16:00 Whitby Town - Witton Albion 1:2 2.35 (Ø 2.22) 3.75 (Ø 3.59) 2.75 (Ø 2.64)
16:00 Nantwich Town - Shaw Lane Aquaforce 0:0 3.00 (Ø 2.86) 3.80 (Ø 3.63) 2.18 (Ø 2.07)

Soccer | England | Northern Premier Division

18.11.2017   1 x 2
16:00 Lancaster City - Coalville Town 4:2 1.87 (Ø 1.80) 4.18 (Ø 3.77) 3.80 (Ø 3.52)
16:00 Mickleover Sports - Warrington Town 1:3 2.55 (Ø 2.42) 3.68 (Ø 3.52) 2.55 (Ø 2.42)
16:00 Ashton United - Barwell 1:1 1.82 (Ø 1.73) 3.95 (Ø 3.74) 4.10 (Ø 3.83)
16:00 Witton Albion - Matlock Town 3:3 1.93 (Ø 1.83) 4.00 (Ø 3.80) 3.60 (Ø 3.35)
16:00 Nantwich Town - Whitby Town 1:0 2.15 (Ø 2.10) 3.80 (Ø 3.56) 3.04 (Ø 2.83)
16:00 Buxton - Grantham Town 0:3 2.47 (Ø 2.31) 3.60 (Ø 3.50) 2.70 (Ø 2.56)
16:00 Workington - Rushall Olympics 4:1 1.76 (Ø 1.67) 4.00 (Ø 3.82) 4.20 (Ø 4.01)
16:00 Shaw Lane Aquaforce - Stourbridge 3:1 2.00 (Ø 1.91) 3.94 (Ø 3.74) 3.40 (Ø 3.14)
16:00 Halesowen Town - Marine 1:1 2.38 (Ø 2.26) 3.65 (Ø 3.51) 2.75 (Ø 2.62)
16:00 Stafford Rangers - Farsley Celtic 0:2 2.30 (Ø 2.21) 3.64 (Ø 3.49) 2.88 (Ø 2.73)
16:00 Hednesford Town - Stalybridge Celtic 2:1 2.00 (Ø 1.91) 3.95 (Ø 3.75) 3.30 (Ø 3.14)
16:00 Sutton Coldfield - Altrincham 0:3 4.80 (Ø 4.44) 4.54 (Ø 4.07) 1.62 (Ø 1.57)

Soccer | England | Northern Premier Division

04.11.2017   1 x 2
16:00 Rushall Olympics - Halesowen Town 3:1 2.30 (Ø 2.21) 3.66 (Ø 3.48) 2.88 (Ø 2.73)
16:00 Barwell - Hednesford Town 1:1 2.30 (Ø 2.21) 3.68 (Ø 3.49) 2.88 (Ø 2.73)
16:00 Stalybridge Celtic - Mickleover Sports 0:5 2.55 (Ø 2.42) 3.68 (Ø 3.52) 2.59 (Ø 2.44)
16:00 Stourbridge - Witton Albion 0:0 1.80 (Ø 1.73) 4.05 (Ø 3.75) 4.20 (Ø 3.85)
16:00 Coalville Town - Ashton United 1:2 2.70 (Ø 2.57) 3.94 (Ø 3.72) 2.38 (Ø 2.23)
16:00 Warrington Town - Sutton Coldfield 2:1 1.40 (Ø 1.38) 5.00 (Ø 4.41) 7.50 (Ø 6.32)
16:00 Farsley Celtic - Workington 3:3 2.28 (Ø 2.01) 3.88 (Ø 3.56) 3.20 (Ø 3.04)
16:00 Whitby Town - Stafford Rangers 0:0 2.30 (Ø 2.21) 4.10 (Ø 3.52) 2.88 (Ø 2.71)
16:00 Grantham Town - Lancaster City 3:2 2.38 (Ø 2.26) 3.66 (Ø 3.50) 2.92 (Ø 2.65)
16:00 Altrincham - Buxton 1:1 1.66 (Ø 1.58) 4.00 (Ø 3.78) 5.25 (Ø 4.82)

Soccer | England | Northern Premier Division

31.10.2017   1 x 2
20:45 Mickleover Sports - Whitby Town 2:1 2.40 (Ø 2.27) 3.85 (Ø 3.62) 2.70 (Ø 2.58)
20:45 Ashton United - Matlock Town 3:0 2.03 (Ø 1.93) 3.90 (Ø 3.60) 3.55 (Ø 3.24)
20:45 Stafford Rangers - Barwell 1:0 2.29 (Ø 2.11) 3.90 (Ø 3.64) 3.00 (Ø 2.78)
20:45 Buxton - Rushall Olympics 1:2 1.40 (Ø 1.30) 5.75 (Ø 5.14) 8.50 (Ø 6.88)
20:45 Sutton Coldfield - Stourbridge 0:4 3.20 (Ø 2.93) 4.25 (Ø 3.69) 2.30 (Ø 2.03)
20:45 Halesowen Town - Coalville Town 2:3 1.70 (Ø 1.62) 4.15 (Ø 3.91) 4.75 (Ø 4.31)
20:45 Witton Albion - Farsley Celtic 2.27 (Ø 2.26) 3.75 (Ø 3.70) 2.50 (Ø 2.50)
20:45 Hednesford Town - Grantham Town 1:3 2.55 (Ø 2.42) 3.70 (Ø 3.54) 2.55 (Ø 2.43)
20:45 Lancaster City - Marine 3:0 1.80 (Ø 1.74) 4.12 (Ø 3.73) 4.10 (Ø 3.84)

Soccer | England | Northern Premier Division

21.10.2017   1 x 2
15:00 Whitby Town - Hednesford Town 2:2 2.01 (Ø 1.92) 3.68 (Ø 3.54) 3.60 (Ø 3.31)
15:00 Matlock Town - Stafford Rangers 2:0 2.12 (Ø 2.02) 3.94 (Ø 3.72) 3.30 (Ø 2.93)
15:00 Ashton United - Shaw Lane Aquaforce 3:3 2.75 (Ø 2.57) 3.66 (Ø 3.50) 2.46 (Ø 2.32)
15:00 Workington - Sutton Coldfield 4:0 1.60 (Ø 1.54) 4.50 (Ø 3.98) 5.25 (Ø 4.82)
15:00 Nantwich Town - Witton Albion 3:2 2.70 (Ø 2.56) 4.00 (Ø 3.76) 2.33 (Ø 2.22)
15:00 Stalybridge Celtic - Barwell 4:2 3.10 (Ø 2.88) 3.58 (Ø 3.42) 2.22 (Ø 2.13)
15:00 Coalville Town - Buxton 1:5 2.58 (Ø 2.43) 3.70 (Ø 3.51) 2.57 (Ø 2.43)
15:00 Stourbridge - Grantham Town 0:2 1.92 (Ø 1.82) 3.78 (Ø 3.62) 3.90 (Ø 3.57)
15:00 Farsley Celtic - Mickleover Sports 0:3 1.67 (Ø 1.58) 4.50 (Ø 3.83) 5.25 (Ø 4.71)
15:00 Rushall Olympics - Marine 0:2 2.45 (Ø 2.31) 3.66 (Ø 3.48) 2.70 (Ø 2.58)
15:00 Warrington Town - Altrincham 0:0 2.39 (Ø 2.28) 3.60 (Ø 3.45) 2.75 (Ø 2.64)
15:00 Halesowen Town - Lancaster City 4:3 2.75 (Ø 2.55) 3.92 (Ø 3.70) 2.39 (Ø 2.27)

Soccer | England | Northern Premier Division

14.10.2017   1 x 2
15:00 Altrincham - Halesowen Town 3:0 1.40 (Ø 1.35) 5.00 (Ø 4.76) 7.50 (Ø 6.50)
15:00 Stafford Rangers - Ashton United 1:0 2.53 (Ø 2.41) 4.00 (Ø 3.67) 2.50 (Ø 2.39)
15:00 Grantham Town - Stalybridge Celtic 0:0 2.05 (Ø 1.99) 4.10 (Ø 3.70) 3.22 (Ø 3.01)
15:00 Barwell - Warrington Town 0:1 2.40 (Ø 2.22) 4.15 (Ø 3.73) 2.80 (Ø 2.60)
15:00 Hednesford Town - Workington 1:1 2.30 (Ø 2.19) 4.00 (Ø 3.74) 2.80 (Ø 2.62)
15:00 Mickleover Sports - Rushall Olympics 1:1 1.79 (Ø 1.71) 3.75 (Ø 3.57) 4.50 (Ø 4.14)
15:00 Witton Albion - Coalville Town 5:2 2.50 (Ø 2.40) 3.96 (Ø 3.69) 2.50 (Ø 2.40)
15:00 Marine - Matlock Town 1:2 2.50 (Ø 2.39) 3.92 (Ø 3.69) 2.55 (Ø 2.41)
15:00 Lancaster City - Farsley Celtic 1:1 2.30 (Ø 2.20) 3.88 (Ø 3.66) 2.80 (Ø 2.67)
15:00 Sutton Coldfield - Whitby Town 1:1 3.30 (Ø 3.14) 3.72 (Ø 3.53) 2.10 (Ø 1.99)

Soccer | England | Northern Premier Division

10.10.2017   1 x 2
19:45 Whitby Town - Altrincham 1:1 3.75 (Ø 3.48) 4.10 (Ø 3.80) 1.85 (Ø 1.80)
19:45 Rushall Olympics - Barwell 1:1 3.50 (Ø 3.28) 4.10 (Ø 3.65) 2.05 (Ø 1.90)
19:45 Coalville Town - Grantham Town 1:3 2.55 (Ø 2.42) 3.86 (Ø 3.55) 2.60 (Ø 2.44)
19:45 Stafford Rangers - Mickleover Sports 1:1 1.95 (Ø 1.86) 4.24 (Ø 3.66) 3.82 (Ø 3.42)
19:45 Marine - Stalybridge Celtic 3:1 2.80 (Ø 2.61) 3.96 (Ø 3.54) 2.50 (Ø 2.27)
19:45 Witton Albion - Workington 1:0 2.75 (Ø 2.55) 3.85 (Ø 3.54) 2.45 (Ø 2.32)
19:45 Ashton United - Warrington Town 2:0 2.95 (Ø 2.67) 3.75 (Ø 3.52) 2.40 (Ø 2.24)
19:45 Halesowen Town - Hednesford Town 2:1 2.60 (Ø 2.43) 3.85 (Ø 3.56) 2.60 (Ø 2.42)

Soccer | England | Northern Premier Division

09.10.2017   1 x 2
19:45 Shaw Lane Aquaforce - Buxton 2:0 1.85 (Ø 1.64) 4.33 (Ø 3.91) 4.50 (Ø 4.15)

Soccer | England | Northern Premier Division

07.10.2017   1 x 2
15:00 Farsley Celtic - Nantwich Town 2:0 1.66 (Ø 1.58) 4.33 (Ø 4.05) 4.75 (Ø 4.40)
15:00 Workington - Coalville Town 1:0 2.09 (Ø 2.01) 3.76 (Ø 3.55) 3.20 (Ø 3.05)
15:00 Stalybridge Celtic - Matlock Town 4:1 2.75 (Ø 2.61) 3.72 (Ø 3.53) 2.41 (Ø 2.27)
15:00 Barwell - Shaw Lane Aquaforce 1:0 3.50 (Ø 3.06) 4.10 (Ø 3.60) 2.05 (Ø 2.00)
15:00 Stourbridge - Halesowen Town 1:2 1.46 (Ø 1.41) 4.92 (Ø 4.50) 6.50 (Ø 5.72)
15:00 Mickleover Sports - Ashton United 2:5 2.55 (Ø 2.43) 3.70 (Ø 3.52) 2.55 (Ø 2.42)
15:00 Grantham Town - Stafford Rangers 1:2 1.94 (Ø 1.85) 3.95 (Ø 3.77) 3.60 (Ø 3.31)
15:00 Sutton Coldfield - Lancaster City 0:2 4.20 (Ø 3.85) 3.82 (Ø 3.66) 1.84 (Ø 1.75)
15:00 Buxton - Marine 2:1 1.87 (Ø 1.74) 3.90 (Ø 3.73) 4.10 (Ø 3.80)
15:00 Hednesford Town - Witton Albion 1:0 2.38 (Ø 2.25) 3.80 (Ø 3.53) 2.82 (Ø 2.64)
15:00 Warrington Town - Whitby Town 2:1 1.76 (Ø 1.68) 4.00 (Ø 3.81) 4.33 (Ø 4.03)
15:00 Altrincham - Rushall Olympics 4:0 1.45 (Ø 1.41) 5.00 (Ø 4.53) 6.50 (Ø 5.70)

Soccer | England | Northern Premier Division

03.10.2017   1 x 2
19:45 Hednesford Town - Matlock Town 2:0 2.48 (Ø 2.32) 3.88 (Ø 3.56) 2.70 (Ø 2.51)
19:45 Mickleover Sports - Shaw Lane Aquaforce 1:3 3.06 (Ø 2.83) 3.81 (Ø 3.53) 2.23 (Ø 2.14)
19:45 Barwell - Halesowen Town 1:1 1.57 (Ø 1.52) 4.41 (Ø 3.98) 6.04 (Ø 5.19)
19:45 Buxton - Witton Albion 2:0 2.38 (Ø 2.22) 3.75 (Ø 3.48) 2.98 (Ø 2.74)
19:45 Altrincham - Nantwich Town 5:1 1.73 (Ø 1.55) 4.76 (Ø 4.08) 5.32 (Ø 4.73)
19:45 Stalybridge Celtic - Whitby Town 3:1 3.10 (Ø 2.84) 3.81 (Ø 3.52) 2.25 (Ø 2.14)
19:45 Warrington Town - Lancaster City 5:1 2.30 (Ø 2.18) 3.60 (Ø 3.45) 3.12 (Ø 2.84)
19:45 Grantham Town - Rushall Olympics 7:1 1.87 (Ø 1.79) 4.23 (Ø 3.79) 3.75 (Ø 3.50)
19:45 Workington - Marine 2:1 1.87 (Ø 1.80) 4.15 (Ø 3.72) 3.94 (Ø 3.53)

Soccer | England | Northern Premier Division

02.10.2017   1 x 2
19:45 Stourbridge - Coalville Town 2:1 1.75 (Ø 1.64) 4.80 (Ø 3.88) 4.80 (Ø 4.25)

Soccer | England | Northern Premier Division

30.09.2017   1 x 2
15:00 Marine - Grantham Town 1:1 2.50 (Ø 2.39) 3.80 (Ø 3.61) 2.55 (Ø 2.43)
15:00 Ashton United - Hednesford Town 1:2 1.91 (Ø 1.82) 4.00 (Ø 3.76) 3.80 (Ø 3.45)
15:00 Coalville Town - Farsley Celtic 2:3 2.30 (Ø 2.21) 3.72 (Ø 3.51) 2.88 (Ø 2.72)
15:00 Rushall Olympics - Warrington Town 1:2 3.70 (Ø 3.42) 4.00 (Ø 3.76) 1.91 (Ø 1.83)
15:00 Matlock Town - Sutton Coldfield 5:0 2.00 (Ø 1.92) 3.94 (Ø 3.73) 3.50 (Ø 3.16)
15:00 Witton Albion - Mickleover Sports 0:2 1.81 (Ø 1.74) 3.96 (Ø 3.74) 4.20 (Ø 3.82)
15:00 Stalybridge Celtic - Altrincham 0:0 4.33 (Ø 4.03) 4.00 (Ø 3.79) 1.77 (Ø 1.69)
15:00 Halesowen Town - Workington 1:5 3.00 (Ø 2.79) 3.80 (Ø 3.63) 2.23 (Ø 2.11)
15:00 Whitby Town - Barwell 1:0 2.38 (Ø 2.27) 3.66 (Ø 3.49) 2.75 (Ø 2.63)

Soccer | England | Northern Premier Division

26.09.2017   1 x 2
19:45 Barwell - Mickleover Sports 2:1 1.90 (Ø 1.81) 4.20 (Ø 3.93) 3.60 (Ø 3.31)
19:45 Matlock Town - Shaw Lane Aquaforce 0:1 2.88 (Ø 2.63) 4.20 (Ø 3.92) 2.30 (Ø 2.12)
19:45 Marine - Farsley Celtic 1:2 2.60 (Ø 2.43) 4.15 (Ø 3.92) 2.45 (Ø 2.27)
19:45 Ashton United - Workington 0:1 1.80 (Ø 1.73) 4.55 (Ø 4.02) 3.90 (Ø 3.58)
19:45 Rushall Olympics - Coalville Town 1:1 2.62 (Ø 2.44) 4.20 (Ø 3.94) 2.40 (Ø 2.26)
19:45 Hednesford Town - Altrincham 0:3 3.70 (Ø 3.32) 4.20 (Ø 3.94) 1.88 (Ø 1.81)
19:45 Lancaster City - Witton Albion 4:0 2.25 (Ø 2.12) 3.90 (Ø 3.72) 3.00 (Ø 2.75)
19:45 Grantham Town - Sutton Coldfield 6:1 1.82 (Ø 1.74) 4.45 (Ø 4.11) 3.90 (Ø 3.48)
19:45 Warrington Town - Stourbridge 1:5 2.25 (Ø 2.11) 3.96 (Ø 3.70) 3.00 (Ø 2.75)
19:45 Stalybridge Celtic - Halesowen Town 1:0 2.45 (Ø 2.27) 4.15 (Ø 3.92) 2.62 (Ø 2.43)
19:45 Buxton - Whitby Town 0:2 2.00 (Ø 1.91) 4.85 (Ø 4.15) 3.25 (Ø 2.94)
19:45 Stafford Rangers - Nantwich Town 3:0 2.40 (Ø 2.27) 4.15 (Ø 3.95) 2.60 (Ø 2.43)

Soccer | England | Northern Premier Division

23.09.2017   1 x 2
15:00 Halesowen Town - Warrington Town 1:1 4.50 (Ø 3.85) 4.60 (Ø 4.32) 1.73 (Ø 1.63)
15:00 Altrincham - Grantham Town 1:0 1.73 (Ø 1.62) 4.60 (Ø 4.33) 4.50 (Ø 3.89)
15:00 Whitby Town - Marine 3:2 2.21 (Ø 2.11) 3.76 (Ø 3.61) 3.00 (Ø 2.82)
15:00 Sutton Coldfield - Buxton 2:1 4.00 (Ø 3.46) 4.40 (Ø 4.17) 1.83 (Ø 1.73)
15:00 Shaw Lane Aquaforce - Stafford Rangers 5:2 1.71 (Ø 1.62) 4.55 (Ø 4.33) 4.50 (Ø 3.85)
15:00 Mickleover Sports - Hednesford Town 5:0 2.40 (Ø 2.25) 4.26 (Ø 3.95) 2.75 (Ø 2.44)
15:00 Farsley Celtic - Barwell 1:2 1.83 (Ø 1.73) 4.40 (Ø 4.17) 4.20 (Ø 3.48)
15:00 Workington - Matlock Town 0:1 1.89 (Ø 1.81) 4.00 (Ø 3.80) 3.80 (Ø 3.46)
15:00 Coalville Town - Stalybridge Celtic 4:0 1.62 (Ø 1.53) 4.76 (Ø 4.51) 5.00 (Ø 4.32)
15:00 Nantwich Town - Ashton United 2:3 2.40 (Ø 2.26) 4.20 (Ø 3.96) 2.70 (Ø 2.43)
15:00 Stourbridge - Lancaster City 0:0 2.00 (Ø 1.92) 3.94 (Ø 3.74) 3.40 (Ø 3.16)
15:00 Witton Albion - Rushall Olympics 1:2 1.63 (Ø 1.54) 4.75 (Ø 4.50) 4.80 (Ø 4.30)

Soccer | England | Northern Premier Division

19.09.2017   1 x 2
19:45 Marine - Ashton United 3:4 2.67 (Ø 2.44) 4.25 (Ø 3.65) 2.50 (Ø 2.38)
19:45 Buxton - Warrington Town 2.51 (Ø 2.41) 3.76 (Ø 3.61) 2.52 (Ø 2.42)
19:45 Mickleover Sports - Stourbridge 1:2 2.90 (Ø 2.73) 4.05 (Ø 3.76) 2.20 (Ø 2.12)
19:45 Stafford Rangers - Rushall Olympics 2.03 (Ø 1.93) 3.75 (Ø 3.60) 3.50 (Ø 3.26)
19:45 Grantham Town - Halesowen Town 1:2 1.41 (Ø 1.34) 5.65 (Ø 4.98) 7.50 (Ø 6.41)
19:45 Sutton Coldfield - Coalville Town 1:1 2.70 (Ø 2.56) 3.90 (Ø 3.65) 2.40 (Ø 2.27)
19:45 Hednesford Town - Nantwich Town 1:0 2.67 (Ø 2.44) 4.30 (Ø 3.65) 2.50 (Ø 2.38)
19:45 Altrincham - Farsley Celtic 6:0 2.08 (Ø 2.00) 4.32 (Ø 3.64) 3.28 (Ø 3.03)
19:45 Witton Albion - Stalybridge Celtic 4:1 1.46 (Ø 1.38) 5.50 (Ø 4.85) 6.50 (Ø 5.87)
19:45 Lancaster City - Whitby Town 4:1 1.80 (Ø 1.74) 4.25 (Ø 3.96) 4.00 (Ø 3.61)
19:45 Barwell - Matlock Town 2:1 2.12 (Ø 2.01) 3.80 (Ø 3.61) 3.20 (Ø 3.02)

Soccer | England | Northern Premier Division

12.09.2017   1 x 2
19:45 Whitby Town - Shaw Lane Aquaforce 0:3 2.51 (Ø 2.41) 3.78 (Ø 3.59) 2.60 (Ø 2.43)
19:45 Rushall Olympics - Sutton Coldfield 5:1 2.22 (Ø 2.11) 3.78 (Ø 3.58) 3.00 (Ø 2.84)
19:45 Halesowen Town - Witton Albion 1:3 4.40 (Ø 3.85) 3.88 (Ø 3.59) 1.85 (Ø 1.76)
19:45 Warrington Town - Stafford Rangers 1:0 1.67 (Ø 1.59) 4.65 (Ø 4.31) 4.50 (Ø 4.10)
19:45 Farsley Celtic - Grantham Town 3:0 2.29 (Ø 2.12) 3.88 (Ø 3.60) 3.00 (Ø 2.80)
19:45 Matlock Town - Mickleover Sports 1:0 2.15 (Ø 2.02) 3.95 (Ø 3.71) 3.12 (Ø 2.94)
19:45 Ashton United - Lancaster City 2:1 2.55 (Ø 2.41) 3.78 (Ø 3.58) 2.60 (Ø 2.43)
19:45 Workington - Altrincham 5:2 3.15 (Ø 2.92) 4.05 (Ø 3.72) 2.15 (Ø 2.01)
19:45 Stalybridge Celtic - Buxton 0:1 3.60 (Ø 3.29) 4.25 (Ø 3.95) 1.92 (Ø 1.82)
19:45 Nantwich Town - Marine 1:1 1.75 (Ø 1.69) 4.00 (Ø 3.75) 4.50 (Ø 4.07)
19:45 Coalville Town - Hednesford Town 5:2 2.15 (Ø 2.02) 3.95 (Ø 3.72) 3.12 (Ø 2.91)

Soccer | England | Northern Premier Division

11.09.2017   1 x 2
19:45 Stourbridge - Barwell 2:1 1.69 (Ø 1.62) 4.00 (Ø 3.78) 4.90 (Ø 4.45)

Soccer | England | Northern Premier Division

09.09.2017   1 x 2
15:00 Warrington Town - Farsley Celtic 4:2 2.15 (Ø 2.05) 3.94 (Ø 3.68) 3.12 (Ø 2.91)
15:00 Ashton United - Halesowen Town 0:0 1.71 (Ø 1.62) 4.50 (Ø 3.86) 4.75 (Ø 4.37)
15:00 Grantham Town - Workington 3:2 1.95 (Ø 1.86) 3.94 (Ø 3.74) 3.60 (Ø 3.31)
15:00 Rushall Olympics - Nantwich Town 1:4 3.00 (Ø 2.74) 4.00 (Ø 3.73) 2.25 (Ø 2.11)
15:00 Marine - Coalville Town 0:1 2.25 (Ø 2.11) 4.20 (Ø 3.93) 3.00 (Ø 2.65)
15:00 Matlock Town - Whitby Town 1:2 2.25 (Ø 2.11) 4.00 (Ø 3.73) 3.00 (Ø 2.74)
15:00 Lancaster City - Shaw Lane Aquaforce 2:0 2.47 (Ø 2.32) 3.84 (Ø 3.60) 2.80 (Ø 2.54)
15:00 Stafford Rangers - Witton Albion 0:4 2.32 (Ø 2.21) 3.78 (Ø 3.58) 2.90 (Ø 2.67)
15:00 Hednesford Town - Sutton Coldfield 3:0 1.89 (Ø 1.81) 4.00 (Ø 3.80) 3.75 (Ø 3.44)
15:00 Stalybridge Celtic - Stourbridge 3:1 3.50 (Ø 3.15) 3.92 (Ø 3.73) 2.01 (Ø 1.92)
15:00 Barwell - Altrincham 1:3 2.75 (Ø 2.54) 3.95 (Ø 3.69) 2.40 (Ø 2.27)

Soccer | England | Northern Premier Division

08.09.2017   1 x 2
19:45 Buxton - Mickleover Sports 0:2 1.56 (Ø 1.44) 4.70 (Ø 4.35) 6.80 (Ø 5.62)

Soccer | England | Northern Premier Division

05.09.2017   1 x 2
19:45 Altrincham - Lancaster City 2.10 (Ø 2.02) 3.92 (Ø 3.62) 3.30 (Ø 3.02)
19:45 Witton Albion - Marine 1:1 1.80 (Ø 1.74) 4.08 (Ø 3.71) 4.20 (Ø 3.85)
19:45 Workington - Warrington Town 1:1 2.43 (Ø 2.28) 3.74 (Ø 3.52) 2.75 (Ø 2.60)
19:45 Sutton Coldfield - Barwell 0:6 2.55 (Ø 2.42) 3.80 (Ø 3.58) 2.55 (Ø 2.41)
19:45 Nantwich Town - Buxton 1:3 2.15 (Ø 2.02) 3.85 (Ø 3.66) 3.12 (Ø 2.97)
19:45 Farsley Celtic - Stalybridge Celtic 5:4 1.80 (Ø 1.72) 4.70 (Ø 3.87) 4.30 (Ø 3.81)
19:45 Coalville Town - Matlock Town 2:1 3.00 (Ø 2.75) 4.00 (Ø 3.73) 2.24 (Ø 2.11)
19:45 Whitby Town - Ashton United 3:2 2.55 (Ø 2.38) 3.84 (Ø 3.59) 5.00 (Ø 2.52)
19:45 Mickleover Sports - Grantham Town 1:0 3.00 (Ø 2.77) 4.10 (Ø 3.70) 2.20 (Ø 2.10)
19:45 Halesowen Town - Stafford Rangers 1:1 2.80 (Ø 2.58) 4.12 (Ø 3.66) 2.38 (Ø 2.24)

Soccer | England | Northern Premier Division

28.08.2017   1 x 2
15:00 Nantwich Town - Barwell 2:2 1.87 (Ø 1.81) 4.05 (Ø 3.75) 3.75 (Ø 3.48)
15:00 Coalville Town - Mickleover Sports 2:0 2.70 (Ø 2.59) 3.75 (Ø 3.54) 2.41 (Ø 2.28)
15:00 Witton Albion - Altrincham 0:2 2.41 (Ø 2.31) 3.50 (Ø 3.23) 3.12 (Ø 2.77)
15:00 Rushall Olympics - Stourbridge 1:2 3.90 (Ø 3.52) 3.70 (Ø 3.49) 1.95 (Ø 1.87)
15:00 Halesowen Town - Sutton Coldfield 0:2 2.02 (Ø 1.92) 3.98 (Ø 3.74) 3.40 (Ø 3.15)
15:00 Shaw Lane Aquaforce - Farsley Celtic 1:0 2.41 (Ø 2.28) 3.94 (Ø 3.65) 2.75 (Ø 2.54)
15:00 Lancaster City - Stalybridge Celtic 1:0 2.00 (Ø 1.92) 4.05 (Ø 3.69) 3.50 (Ø 3.21)
15:00 Marine - Warrington Town 0:4 2.48 (Ø 2.31) 3.65 (Ø 3.40) 2.82 (Ø 2.64)
15:00 Stafford Rangers - Hednesford Town 0:1 2.00 (Ø 1.91) 4.05 (Ø 3.74) 3.40 (Ø 3.18)
15:00 Matlock Town - Grantham Town 2:3 2.80 (Ø 2.64) 3.62 (Ø 3.39) 2.47 (Ø 2.32)
15:00 Ashton United - Buxton 1:4 2.11 (Ø 1.90) 3.86 (Ø 3.54) 3.75 (Ø 3.40)
15:00 Whitby Town - Workington 1:1 2.40 (Ø 2.28) 3.95 (Ø 3.68) 2.70 (Ø 2.52)

Soccer | England | Northern Premier Division

26.08.2017   1 x 2
15:00 Sutton Coldfield - Ashton United 0:2 3.00 (Ø 2.76) 4.00 (Ø 3.71) 2.20 (Ø 2.11)
15:00 Hednesford Town - Lancaster City 1:1 2.70 (Ø 2.54) 3.76 (Ø 3.57) 2.45 (Ø 2.32)
15:00 Mickleover Sports - Nantwich Town 1:2 2.60 (Ø 2.43) 3.78 (Ø 3.58) 2.51 (Ø 2.40)
15:00 Barwell - Witton Albion 0:1 2.40 (Ø 2.27) 3.92 (Ø 3.69) 2.70 (Ø 2.53)
15:00 Farsley Celtic - Rushall Olympics 1:0 1.78 (Ø 1.68) 4.02 (Ø 3.82) 4.20 (Ø 4.02)
15:00 Warrington Town - Matlock Town 2:0 2.38 (Ø 2.26) 3.72 (Ø 3.57) 2.80 (Ø 2.61)
15:00 Stourbridge - Marine 0:2 1.60 (Ø 1.54) 4.50 (Ø 4.03) 5.30 (Ø 4.79)
15:00 Workington - Stafford Rangers 0:0 2.38 (Ø 2.22) 3.85 (Ø 3.68) 2.86 (Ø 2.61)
15:00 Buxton - Halesowen Town 2:1 2.15 (Ø 2.02) 3.92 (Ø 3.69) 3.12 (Ø 2.94)
15:00 Grantham Town - Whitby Town 2:0 2.10 (Ø 2.02) 3.85 (Ø 3.68) 3.20 (Ø 2.96)
15:00 Stalybridge Celtic - Shaw Lane Aquaforce 0:1 2.40 (Ø 2.28) 3.92 (Ø 3.70) 2.70 (Ø 2.52)
15:00 Altrincham - Coalville Town 4:2 1.66 (Ø 1.59) 4.50 (Ø 4.03) 4.75 (Ø 4.40)

Soccer | England | Northern Premier Division

22.08.2017   1 x 2
19:45 Warrington Town - Ashton United 0:1 2.40 (Ø 2.27) 3.86 (Ø 3.71) 2.70 (Ø 2.51)
19:45 Hednesford Town - Halesowen Town 2:0 2.38 (Ø 2.25) 3.96 (Ø 3.74) 2.70 (Ø 2.52)
19:45 Altrincham - Whitby Town 1:0 2.10 (Ø 1.97) 3.94 (Ø 3.60) 3.34 (Ø 3.13)
19:45 Workington - Witton Albion 1:1 2.36 (Ø 2.13) 4.15 (Ø 3.75) 2.90 (Ø 2.70)
19:45 Mickleover Sports - Stafford Rangers 0:2 2.55 (Ø 2.42) 3.70 (Ø 3.51) 2.60 (Ø 2.44)
19:45 Barwell - Rushall Olympics 4:4 2.15 (Ø 2.05) 3.84 (Ø 3.57) 3.12 (Ø 2.95)
19:45 Stalybridge Celtic - Marine 0:2 1.86 (Ø 1.76) 3.96 (Ø 3.70) 4.10 (Ø 3.76)
19:45 Buxton - Shaw Lane Aquaforce 0:2 2.30 (Ø 2.22) 3.90 (Ø 3.54) 2.83 (Ø 2.67)
19:45 Farsley Celtic - Lancaster City 0:0 2.15 (Ø 2.06) 3.96 (Ø 3.63) 3.12 (Ø 2.92)
19:45 Sutton Coldfield - Matlock Town 3:3 3.12 (Ø 2.92) 3.94 (Ø 3.71) 2.11 (Ø 2.01)
19:45 Grantham Town - Coalville Town 0:1 1.58 (Ø 1.52) 4.90 (Ø 4.32) 5.25 (Ø 4.65)

Soccer | England | Northern Premier Division

21.08.2017   1 x 2
19:45 Stourbridge - Nantwich Town 1:1 1.80 (Ø 1.70) 4.06 (Ø 3.77) 4.35 (Ø 3.96)

Soccer | England | Northern Premier Division

19.08.2017   1 x 2
15:00 Nantwich Town - Workington 2:0 2.20 (Ø 2.11) 3.86 (Ø 3.55) 3.00 (Ø 2.83)
15:00 Coalville Town - Warrington Town 0:3 3.00 (Ø 2.82) 3.86 (Ø 3.56) 2.22 (Ø 2.11)
15:00 Stafford Rangers - Buxton 1:4 1.91 (Ø 1.81) 3.78 (Ø 3.56) 4.10 (Ø 3.65)
15:00 Rushall Olympics - Stalybridge Celtic 1:0 2.70 (Ø 2.54) 3.84 (Ø 3.51) 2.55 (Ø 2.33)
15:00 Witton Albion - Sutton Coldfield 1:0 1.86 (Ø 1.80) 3.78 (Ø 3.59) 4.10 (Ø 3.70)
15:00 Halesowen Town - Farsley Celtic 1:2 2.62 (Ø 2.51) 3.60 (Ø 3.41) 2.56 (Ø 2.40)
15:00 Matlock Town - Altrincham 1:0 2.55 (Ø 2.41) 3.84 (Ø 3.54) 2.59 (Ø 2.44)
15:00 Marine - Barwell 0:1 2.40 (Ø 2.30) 3.85 (Ø 3.43) 2.77 (Ø 2.62)
15:00 Lancaster City - Mickleover Sports 1:1 1.85 (Ø 1.81) 3.78 (Ø 3.58) 3.90 (Ø 3.64)
15:00 Shaw Lane Aquaforce - Hednesford Town 3:1 2.07 (Ø 2.00) 3.84 (Ø 3.54) 3.32 (Ø 3.08)
15:00 Whitby Town - Stourbridge 1:3 2.55 (Ø 2.41) 3.78 (Ø 3.52) 2.66 (Ø 2.43)
15:00 Ashton United - Grantham Town 2:1 2.44 (Ø 2.28) 3.80 (Ø 3.50) 2.75 (Ø 2.60)

Soccer | England | Northern Premier Division

15.08.2017   1 x 2
19:45 Halesowen Town - Barwell 1:0 2.55 (Ø 2.42) 3.75 (Ø 3.57) 2.55 (Ø 2.42)
19:45 Lancaster City - Warrington Town 2:2 1.91 (Ø 1.82) 4.00 (Ø 3.76) 3.75 (Ø 3.44)
19:45 Nantwich Town - Altrincham 1:1 2.38 (Ø 2.26) 3.90 (Ø 3.66) 2.75 (Ø 2.56)
19:45 Matlock Town - Hednesford Town 3:2 2.10 (Ø 2.01) 3.90 (Ø 3.70) 3.20 (Ø 2.95)
19:45 Marine - Workington 2:0 4.20 (Ø 3.82) 4.00 (Ø 3.75) 1.83 (Ø 1.73)
19:45 Rushall Olympics - Grantham Town 0:2 2.40 (Ø 2.30) 3.94 (Ø 3.70) 2.62 (Ø 2.49)
19:45 Witton Albion - Buxton 1:0 2.22 (Ø 2.11) 4.00 (Ø 3.72) 2.90 (Ø 2.74)
19:45 Ashton United - Farsley Celtic 1:1 2.38 (Ø 2.26) 3.92 (Ø 3.71) 2.70 (Ø 2.53)
19:45 Whitby Town - Stalybridge Celtic 4:1 2.22 (Ø 2.13) 3.92 (Ø 3.71) 2.88 (Ø 2.71)
19:45 Coalville Town - Stourbridge 0:1 4.10 (Ø 3.79) 4.00 (Ø 3.76) 1.82 (Ø 1.73)
19:45 Stafford Rangers - Sutton Coldfield 4:1 1.90 (Ø 1.81) 4.04 (Ø 3.76) 3.75 (Ø 3.46)

Soccer | England | Northern Premier Division

13.08.2017   1 x 2
15:00 Stourbridge - Matlock Town 1:1 1.87 (Ø 1.77) 3.82 (Ø 3.65) 4.05 (Ø 3.75)

Soccer | England | Northern Premier Division

12.08.2017   1 x 2
15:00 Warrington Town - Rushall Olympics 2:0 2.25 (Ø 2.16) 3.76 (Ø 3.58) 2.90 (Ø 2.73)
15:00 Workington - Halesowen Town 3:1 1.71 (Ø 1.62) 4.00 (Ø 3.83) 4.75 (Ø 4.33)
15:00 Buxton - Lancaster City 1:1 2.22 (Ø 2.13) 3.76 (Ø 3.59) 3.00 (Ø 2.81)
15:00 Grantham Town - Marine 5:0 1.90 (Ø 1.81) 3.76 (Ø 3.60) 3.90 (Ø 3.61)
15:00 Mickleover Sports - Witton Albion 1:1 2.39 (Ø 2.26) 3.92 (Ø 3.71) 2.70 (Ø 2.54)
15:00 Barwell - Whitby Town 1:0 2.80 (Ø 2.65) 3.76 (Ø 3.55) 2.38 (Ø 2.23)
15:00 Hednesford Town - Ashton United 1:1 2.38 (Ø 2.26) 3.76 (Ø 3.61) 2.75 (Ø 2.59)
15:00 Sutton Coldfield - Shaw Lane Aquaforce 3:1 2.70 (Ø 2.58) 3.80 (Ø 3.59) 2.38 (Ø 2.26)
15:00 Altrincham - Stafford Rangers 0:3 1.76 (Ø 1.69) 4.00 (Ø 3.77) 4.50 (Ø 4.03)
15:00 Farsley Celtic - Coalville Town 3:1 2.26 (Ø 2.17) 3.76 (Ø 3.59) 2.88 (Ø 2.74)
15:00 Stalybridge Celtic - Nantwich Town 1:0 2.38 (Ø 2.26) 3.66 (Ø 3.51) 2.75 (Ø 2.64)

Soccer | England | Northern Premier Division

22.04.2017   1 x 2
15:00 Whitby Town - Hednesford Town 1:0 1.68 (Ø 1.62) 4.05 (Ø 3.80) 5.20 (Ø 4.48)
15:00 Stourbridge - Nantwich Town 4:2 2.40 (Ø 2.12) 3.75 (Ø 3.53) 3.12 (Ø 2.88)
15:00 Halesowen Town - Rushall Olympics 1:2 2.40 (Ø 2.28) 3.60 (Ø 3.45) 2.75 (Ø 2.65)
15:00 Coalville Town - Corby Town 4:1 3.22 (Ø 2.94) 3.85 (Ø 3.73) 2.10 (Ø 2.01)
15:00 Workington - Sutton Coldfield 0:0 1.80 (Ø 1.71) 4.50 (Ø 4.27) 3.90 (Ø 3.49)
15:00 Blyth Spartans - Grantham Town 5:1 1.38 (Ø 1.33) 5.50 (Ø 4.81) 8.50 (Ø 6.83)
15:00 Matlock Town - Warrington Town 1:1 2.07 (Ø 2.01) 3.60 (Ø 3.44) 3.32 (Ø 3.14)
15:00 Marine - Buxton 5:5 2.88 (Ø 2.70) 3.84 (Ø 3.52) 2.32 (Ø 2.23)
15:00 Ashton United - Ilkeston Town 1:0 1.19 (Ø 1.14) 7.31 (Ø 6.83) 19.00 (Ø 13.50)
15:00 Mickleover Sports - Frickley Athletic 3:0 1.50 (Ø 1.45) 4.35 (Ø 4.09) 7.00 (Ø 5.85)
15:00 Skelmersdale United - Stafford Rangers 1:1 9.00 (Ø 7.35) 5.05 (Ø 4.90) 1.39 (Ø 1.31)
15:00 Spennymoor Town - Barwell 2:0 1.50 (Ø 1.45) 4.33 (Ø 4.06) 6.50 (Ø 5.81)

Soccer | England | Northern Premier Division

20.04.2017   1 x 2
19:45 Halesowen Town - Nantwich Town 0:0 6.50 (Ø 5.29) 4.30 (Ø 4.01) 1.62 (Ø 1.50)

Soccer | England | Northern Premier Division

19.04.2017   1 x 2
19:45 Workington - Ilkeston Town 2:0 1.09 (Ø 1.06) 10.50 (Ø 8.64) 41.00 (Ø 28.60)

Soccer | England | Northern Premier Division

17.04.2017   1 x 2
15:00 Corby Town - Grantham Town 3:0 3.00 (Ø 2.77) 4.00 (Ø 3.71) 2.20 (Ø 2.10)
15:00 Warrington Town - Ashton United 1:1 2.10 (Ø 2.01) 3.80 (Ø 3.70) 3.20 (Ø 2.97)
15:00 Hednesford Town - Stafford Rangers 0:2 2.20 (Ø 2.11) 3.61 (Ø 3.53) 3.10 (Ø 2.86)
15:00 Ilkeston Town - Mickleover Sports 0:1 6.50 (Ø 5.79) 5.00 (Ø 4.58) 1.46 (Ø 1.40)
15:00 Nantwich Town - Workington 0:1 2.10 (Ø 2.01) 3.85 (Ø 3.73) 3.20 (Ø 2.94)
15:00 Barwell - Coalville Town 1:0 2.30 (Ø 2.19) 3.60 (Ø 3.51) 2.90 (Ø 2.75)
15:00 Frickley Athletic - Spennymoor Town 0:2 6.00 (Ø 5.23) 5.00 (Ø 4.53) 1.50 (Ø 1.44)
15:00 Blyth Spartans - Whitby Town 5:1 1.85 (Ø 1.80) 4.00 (Ø 3.73) 3.85 (Ø 3.51)
15:00 Skelmersdale United - Marine 0:3 7.00 (Ø 5.86) 4.80 (Ø 4.60) 1.46 (Ø 1.40)
15:00 Rushall Olympics - Stourbridge 0:2 3.50 (Ø 3.21) 3.85 (Ø 3.73) 2.00 (Ø 1.90)
15:00 Buxton - Matlock Town 2:1 2.10 (Ø 2.01) 3.85 (Ø 3.70) 3.20 (Ø 2.96)
15:00 Sutton Coldfield - Halesowen Town 1:0 1.81 (Ø 1.75) 3.80 (Ø 3.72) 4.10 (Ø 3.80)

Soccer | England | Northern Premier Division

15.04.2017   1 x 2
15:00 Buxton - Grantham Town 0:1 2.32 (Ø 2.21) 3.80 (Ø 3.67) 2.95 (Ø 2.67)
15:00 Whitby Town - Warrington Town 2:2 2.20 (Ø 2.04) 3.85 (Ø 3.62) 3.34 (Ø 3.01)
15:00 Marine - Hednesford Town 3:0 2.47 (Ø 2.30) 3.75 (Ø 3.61) 2.81 (Ø 2.59)
15:00 Nantwich Town - Ilkeston Town 3:0 1.16 (Ø 1.13) 7.60 (Ø 6.71) 19.00 (Ø 14.99)
15:00 Spennymoor Town - Rushall Olympics 1:1 1.36 (Ø 1.26) 6.10 (Ø 5.33) 10.00 (Ø 8.36)
15:00 Stafford Rangers - Corby Town 0:1 2.19 (Ø 1.99) 3.76 (Ø 3.64) 3.36 (Ø 3.11)
15:00 Workington - Halesowen Town 1:0 1.67 (Ø 1.59) 4.14 (Ø 3.99) 5.20 (Ø 4.59)
15:00 Ashton United - Blyth Spartans 1:1 4.25 (Ø 3.84) 4.34 (Ø 4.01) 1.80 (Ø 1.70)
15:00 Stourbridge - Frickley Athletic 4:1 1.30 (Ø 1.22) 7.00 (Ø 6.04) 10.00 (Ø 8.67)
15:00 Sutton Coldfield - Matlock Town 2:3 2.59 (Ø 2.44) 3.78 (Ø 3.59) 2.56 (Ø 2.43)
15:00 Coalville Town - Skelmersdale United 3:3 1.20 (Ø 1.14) 7.14 (Ø 6.59) 18.00 (Ø 13.39)
15:00 Mickleover Sports - Barwell 4:1 2.45 (Ø 2.32) 3.75 (Ø 3.61) 2.70 (Ø 2.55)

Soccer | England | Northern Premier Division

11.04.2017   1 x 2
19:45 Mickleover Sports - Whitby Town 0:1 3.25 (Ø 3.05) 3.70 (Ø 3.43) 2.17 (Ø 2.08)
19:45 Workington - Buxton 2:0 2.39 (Ø 2.22) 3.60 (Ø 3.41) 3.00 (Ø 2.81)
19:45 Skelmersdale United - Spennymoor Town 0:2 18.87 (Ø 13.05) 10.50 (Ø 7.15) 1.25 (Ø 1.14)
19:45 Coalville Town - Grantham Town 1:2 3.22 (Ø 2.94) 3.82 (Ø 3.49) 2.25 (Ø 2.11)
19:45 Ashton United - Stafford Rangers 2:1 2.15 (Ø 2.03) 3.76 (Ø 3.41) 3.40 (Ø 3.19)
19:45 Ilkeston Town - Halesowen Town 0:0 3.90 (Ø 3.53) 3.70 (Ø 3.35) 2.05 (Ø 1.93)
19:45 Rushall Olympics - Marine 1:1 2.20 (Ø 1.96) 3.70 (Ø 3.49) 3.60 (Ø 3.30)

Soccer | England | Northern Premier Division

08.04.2017   1 x 2
15:00 Marine - Mickleover Sports 1:3 2.32 (Ø 2.26) 3.64 (Ø 3.46) 2.86 (Ø 2.71)
15:00 Grantham Town - Rushall Olympics 2:1 1.74 (Ø 1.67) 4.10 (Ø 3.91) 4.55 (Ø 4.07)
15:00 Ilkeston Town - Stourbridge 1:2 11.00 (Ø 8.92) 6.63 (Ø 6.06) 1.26 (Ø 1.21)
15:00 Nantwich Town - Ashton United 3:2 1.64 (Ø 1.54) 4.47 (Ø 4.23) 5.25 (Ø 4.72)
15:00 Skelmersdale United - Frickley Athletic 3:1 4.10 (Ø 3.80) 4.05 (Ø 3.71) 1.80 (Ø 1.75)
15:00 Blyth Spartans - Halesowen Town 3:0 1.40 (Ø 1.30) 5.30 (Ø 4.91) 10.00 (Ø 7.85)
15:00 Barwell - Workington 0:2 2.32 (Ø 2.22) 3.75 (Ø 3.60) 2.90 (Ø 2.70)
15:00 Buxton - Coalville Town 2:1 1.72 (Ø 1.62) 4.16 (Ø 3.97) 4.75 (Ø 4.30)
15:00 Corby Town - Whitby Town 0:2 2.55 (Ø 2.44) 3.71 (Ø 3.54) 2.56 (Ø 2.46)
15:00 Sutton Coldfield - Spennymoor Town 1:0 3.88 (Ø 3.31) 4.05 (Ø 3.88) 2.00 (Ø 1.85)
15:00 Warrington Town - Stafford Rangers 1:2 1.60 (Ø 1.53) 4.50 (Ø 4.25) 5.40 (Ø 4.81)
15:00 Hednesford Town - Matlock Town 0:2 2.02 (Ø 1.93) 3.81 (Ø 3.64) 3.46 (Ø 3.27)

Soccer | England | Northern Premier Division

06.04.2017   1 x 2
19:45 Spennymoor Town - Ilkeston Town 3:0 1.10 (Ø 1.06) 14.00 (Ø 9.28) 46.00 (Ø 26.35)

Soccer | England | Northern Premier Division

03.04.2017   1 x 2
19:45 Hednesford Town - Stourbridge 1:1 2.15 (Ø 2.03) 3.78 (Ø 3.39) 3.40 (Ø 3.18)

Soccer | England | Northern Premier Division

01.04.2017   1 x 2
15:00 Halesowen Town - Skelmersdale United 1:0 1.14 (Ø 1.11) 8.40 (Ø 7.38) 21.00 (Ø 14.97)
15:00 Mickleover Sports - Hednesford Town 0:1 2.50 (Ø 2.24) 3.85 (Ø 3.66) 2.90 (Ø 2.63)
15:00 Ashton United - Corby Town 3:1 1.82 (Ø 1.73) 4.35 (Ø 4.05) 4.08 (Ø 3.67)
15:00 Workington - Ilkeston Town 1.26 (Ø 1.21) 5.60 (Ø 5.35) 17.00 (Ø 11.81)
15:00 Buxton - Stourbridge 1:1 2.22 (Ø 2.01) 3.85 (Ø 3.66) 3.29 (Ø 3.01)
15:00 Spennymoor Town - Nantwich Town 1:1 2.45 (Ø 2.33) 3.76 (Ø 3.58) 2.77 (Ø 2.55)
15:00 Barwell - Warrington Town 0:2 2.42 (Ø 2.29) 3.65 (Ø 3.43) 2.92 (Ø 2.70)
15:00 Stafford Rangers - Blyth Spartans 0:1 4.00 (Ø 3.70) 4.23 (Ø 3.94) 1.82 (Ø 1.74)
15:00 Matlock Town - Rushall Olympics 2:1 1.97 (Ø 1.82) 3.90 (Ø 3.66) 3.94 (Ø 3.58)
15:00 Whitby Town - Coalville Town 1:1 1.67 (Ø 1.62) 4.33 (Ø 4.01) 4.75 (Ø 4.31)
15:00 Frickley Athletic - Grantham Town 0:2 3.38 (Ø 3.02) 3.86 (Ø 3.73) 2.05 (Ø 1.99)

Soccer | England | Northern Premier Division

28.03.2017   1 x 2
19:45 Warrington Town - Spennymoor Town 0:2 2.63 (Ø 2.39) 3.85 (Ø 3.25) 3.45 (Ø 2.71)
19:45 Halesowen Town - Marine 0:1 2.12 (Ø 2.02) 3.85 (Ø 3.51) 3.41 (Ø 3.15)
19:45 Buxton - Frickley Athletic 2:0 1.36 (Ø 1.31) 5.75 (Ø 4.96) 10.40 (Ø 7.51)
19:45 Nantwich Town - Matlock Town 0:0 1.91 (Ø 1.62) 5.14 (Ø 4.07) 5.00 (Ø 4.32)
19:45 Barwell - Rushall Olympics 1:1 2.18 (Ø 2.07) 3.98 (Ø 3.30) 3.47 (Ø 3.21)
19:45 Whitby Town - Stafford Rangers 2:2 1.95 (Ø 1.64) 4.68 (Ø 3.96) 4.96 (Ø 4.25)
19:45 Hednesford Town - Ilkeston Town 3:1 1.38 (Ø 1.31) 5.25 (Ø 4.83) 9.91 (Ø 7.76)

Soccer | England | Northern Premier Division

25.03.2017   1 x 2
16:00 Nantwich Town - Whitby Town 0:2 1.87 (Ø 1.80) 4.00 (Ø 3.75) 3.98 (Ø 3.58)
16:00 Coalville Town - Workington 2:1 2.70 (Ø 2.57) 3.80 (Ø 3.66) 2.38 (Ø 2.29)
16:00 Spennymoor Town - Halesowen Town 1:1 1.48 (Ø 1.41) 5.00 (Ø 4.76) 6.49 (Ø 5.59)
16:00 Corby Town - Marine 0:0 2.22 (Ø 2.12) 3.75 (Ø 3.60) 3.12 (Ø 2.85)
16:00 Matlock Town - Ashton United 3:0 2.12 (Ø 2.00) 4.00 (Ø 3.77) 3.30 (Ø 2.98)
16:00 Ilkeston Town - Frickley Athletic 1:0 2.75 (Ø 2.60) 3.75 (Ø 3.37) 2.45 (Ø 2.37)
16:00 Sutton Coldfield - Barwell 2:1 3.11 (Ø 2.85) 3.75 (Ø 3.59) 2.22 (Ø 2.13)
16:00 Blyth Spartans - Rushall Olympics 2:1 1.44 (Ø 1.38) 5.00 (Ø 4.68) 7.00 (Ø 6.20)
16:00 Skelmersdale United - Buxton 0:6 10.00 (Ø 8.50) 5.50 (Ø 5.03) 1.30 (Ø 1.27)
16:00 Mickleover Sports - Stafford Rangers 1:3 2.24 (Ø 2.02) 4.00 (Ø 3.70) 3.37 (Ø 3.00)
16:00 Warrington Town - Hednesford Town 1:0 1.80 (Ø 1.73) 4.00 (Ø 3.83) 4.40 (Ø 3.84)
16:00 Stourbridge - Grantham Town 1:2 1.74 (Ø 1.67) 4.10 (Ø 3.93) 4.58 (Ø 4.10)

Soccer | England | Northern Premier Division

21.03.2017   1 x 2
20:45 Spennymoor Town - Matlock Town 3:2 1.71 (Ø 1.64) 4.02 (Ø 3.74) 4.80 (Ø 4.44)
20:45 Marine - Corby Town 3:2 2.40 (Ø 2.16) 3.75 (Ø 3.38) 3.17 (Ø 2.93)
20:45 Stafford Rangers - Mickleover Sports 1:0 2.10 (Ø 2.02) 3.98 (Ø 3.46) 3.46 (Ø 3.15)
20:45 Nantwich Town - Blyth Spartans 2:2 2.75 (Ø 2.54) 3.60 (Ø 3.32) 2.57 (Ø 2.46)
20:45 Rushall Olympics - Coalville Town 2:5 1.80 (Ø 1.73) 3.89 (Ø 3.64) 4.40 (Ø 4.06)
20:45 Skelmersdale United - Ashton United 1:10 6.00 (Ø 5.41) 4.69 (Ø 4.28) 1.55 (Ø 1.47)

Soccer | England | Northern Premier Division

18.03.2017   1 x 2
16:00 Sutton Coldfield - Warrington Town 0:1 3.40 (Ø 3.06) 3.80 (Ø 3.63) 2.12 (Ø 2.00)
16:00 Frickley Athletic - Halesowen Town 0:1 2.47 (Ø 2.32) 4.00 (Ø 3.66) 2.75 (Ø 2.52)
16:00 Ashton United - Matlock Town 1:0 2.62 (Ø 2.48) 4.00 (Ø 3.78) 2.48 (Ø 2.31)
16:00 Workington - Stourbridge 3:1 2.70 (Ø 2.56) 3.75 (Ø 3.52) 2.52 (Ø 2.35)
16:00 Ilkeston Town - Nantwich Town 2:3 9.00 (Ø 7.24) 5.78 (Ø 5.21) 1.36 (Ø 1.30)
16:00 Barwell - Corby Town 3:0 1.85 (Ø 1.79) 3.75 (Ø 3.57) 4.20 (Ø 3.82)
16:00 Grantham Town - Marine 3:0 1.85 (Ø 1.80) 3.85 (Ø 3.61) 4.06 (Ø 3.76)
16:00 Mickleover Sports - Spennymoor Town 0:5 3.80 (Ø 3.52) 4.03 (Ø 3.82) 1.90 (Ø 1.80)
16:00 Blyth Spartans - Skelmersdale United 4:0 1.21 (Ø 1.16) 7.55 (Ø 6.55) 19.17 (Ø 12.57)
16:00 Rushall Olympics - Buxton 1:0 2.80 (Ø 2.65) 3.60 (Ø 3.44) 2.47 (Ø 2.30)
16:00 Coalville Town - Hednesford Town 2:2 2.63 (Ø 2.49) 4.05 (Ø 3.78) 2.45 (Ø 2.31)
16:00 Stafford Rangers - Whitby Town 0:0 2.77 (Ø 2.57) 3.60 (Ø 3.46) 2.51 (Ø 2.37)

Soccer | England | Northern Premier Division

11.03.2017   1 x 2
16:00 Whitby Town - Rushall Olympics 1:1 1.87 (Ø 1.74) 3.81 (Ø 3.70) 4.33 (Ø 3.98)
16:00 Hednesford Town - Workington 0:2 2.06 (Ø 1.92) 3.78 (Ø 3.57) 3.55 (Ø 3.36)
16:00 Stourbridge - Mickleover Sports 0:0 1.44 (Ø 1.37) 5.00 (Ø 4.69) 7.00 (Ø 6.40)
16:00 Marine - Ashton United 3:1 2.60 (Ø 2.46) 3.70 (Ø 3.53) 2.58 (Ø 2.44)
16:00 Skelmersdale United - Barwell 0:5 4.40 (Ø 4.04) 4.50 (Ø 4.12) 1.75 (Ø 1.65)
16:00 Grantham Town - Ilkeston Town 1:1 1.45 (Ø 1.38) 5.04 (Ø 4.64) 7.50 (Ø 6.30)
16:00 Nantwich Town - Coalville Town 3:0 1.48 (Ø 1.41) 4.75 (Ø 4.46) 6.64 (Ø 6.00)
16:00 Halesowen Town - Spennymoor Town 1:2 3.31 (Ø 3.05) 3.80 (Ø 3.65) 2.22 (Ø 2.03)
16:00 Matlock Town - Stafford Rangers 3:0 1.77 (Ø 1.68) 4.15 (Ø 3.88) 4.49 (Ø 4.09)
16:00 Corby Town - Sutton Coldfield 5:1 1.75 (Ø 1.66) 4.00 (Ø 3.79) 4.80 (Ø 4.30)
16:00 Warrington Town - Frickley Athletic 2:1 1.44 (Ø 1.36) 5.00 (Ø 4.68) 7.50 (Ø 6.67)
16:00 Buxton - Blyth Spartans 2:2 2.90 (Ø 2.74) 3.75 (Ø 3.57) 2.32 (Ø 2.21)

Soccer | England | Northern Premier Division

07.03.2017   1 x 2
20:45 Whitby Town - Spennymoor Town 2:1 2.50 (Ø 2.34) 3.77 (Ø 3.55) 2.68 (Ø 2.55)
20:45 Blyth Spartans - Frickley Athletic 5:1 1.31 (Ø 1.25) 6.31 (Ø 5.30) 12.00 (Ø 9.04)
20:45 Matlock Town - Coalville Town 0:0 1.77 (Ø 1.68) 4.10 (Ø 3.76) 4.60 (Ø 4.25)
20:45 Buxton - Ashton United 1:2 1.83 (Ø 1.75) 4.20 (Ø 3.77) 4.10 (Ø 3.81)
20:45 Marine - Workington 0:1 3.30 (Ø 3.14) 3.86 (Ø 3.60) 2.17 (Ø 1.99)
20:45 Halesowen Town - Stourbridge 0:1 4.00 (Ø 3.74) 3.85 (Ø 3.61) 1.90 (Ø 1.80)
20:45 Skelmersdale United - Nantwich Town 2:3 7.00 (Ø 6.27) 5.39 (Ø 4.79) 1.43 (Ø 1.37)
20:45 Rushall Olympics - Corby Town 0:0 1.75 (Ø 1.66) 4.00 (Ø 3.78) 4.70 (Ø 4.31)
20:45 Warrington Town - Mickleover Sports 1:0 1.77 (Ø 1.69) 4.00 (Ø 3.71) 4.60 (Ø 4.25)
20:45 Stafford Rangers - Sutton Coldfield 0:0 1.74 (Ø 1.66) 4.04 (Ø 3.77) 4.60 (Ø 4.38)

Soccer | England | Northern Premier Division

06.03.2017   1 x 2
20:45 Hednesford Town - Ilkeston Town 0:0 1.62 (Ø 1.26) 6.40 (Ø 5.00) 14.87 (Ø 10.42)

Soccer | England | Northern Premier Division

04.03.2017   1 x 2
16:00 Nantwich Town - Grantham Town 1:1 2.06 (Ø 1.96) 4.00 (Ø 3.77) 3.52 (Ø 3.07)
16:00 Corby Town - Skelmersdale United 3:0 1.76 (Ø 1.67) 4.20 (Ø 3.96) 4.60 (Ø 3.98)
16:00 Spennymoor Town - Rushall Olympics 0:0 2.18 (Ø 2.07) 3.85 (Ø 3.71) 3.12 (Ø 2.87)
16:00 Mickleover Sports - Whitby Town 0:0 2.55 (Ø 2.44) 3.80 (Ø 3.56) 2.55 (Ø 2.44)
16:00 Stourbridge - Matlock Town 5:3 1.80 (Ø 1.68) 3.85 (Ø 3.66) 4.75 (Ø 4.25)
16:00 Frickley Athletic - Hednesford Town 0:1 3.20 (Ø 2.97) 4.20 (Ø 3.94) 2.12 (Ø 1.95)
16:00 Ashton United - Stafford Rangers 0:0 1.91 (Ø 1.76) 4.00 (Ø 3.73) 4.10 (Ø 3.77)
16:00 Sutton Coldfield - Blyth Spartans 3:2 4.50 (Ø 4.16) 4.50 (Ø 4.31) 1.67 (Ø 1.59)
16:00 Barwell - Buxton 0:1 2.63 (Ø 2.44) 3.80 (Ø 3.56) 2.55 (Ø 2.42)
16:00 Workington - Halesowen Town 0:0 1.78 (Ø 1.69) 4.00 (Ø 3.80) 4.45 (Ø 4.05)
16:00 Ilkeston Town - Warrington Town 0:2 3.90 (Ø 3.61) 4.20 (Ø 3.95) 1.83 (Ø 1.74)
16:00 Coalville Town - Marine 0:0 2.03 (Ø 1.93) 4.25 (Ø 3.94) 3.30 (Ø 3.02)

Soccer | England | Northern Premier Division

28.02.2017   1 x 2
20:45 Workington - Skelmersdale United 0:1 1.36 (Ø 1.29) 6.00 (Ø 5.28) 8.65 (Ø 7.54)
20:45 Barwell - Rushall Olympics 0:0 2.23 (Ø 2.13) 3.85 (Ø 3.59) 3.10 (Ø 2.85)
20:45 Coalville Town - Grantham Town 0:0 2.43 (Ø 2.31) 3.90 (Ø 3.67) 2.70 (Ø 2.53)
20:45 Ilkeston Town - Halesowen Town 2.50 (Ø 2.30) 3.85 (Ø 3.58) 2.83 (Ø 2.59)
20:45 Spennymoor Town - Blyth Spartans 2:1 2.80 (Ø 2.62) 3.85 (Ø 3.68) 2.38 (Ø 2.24)
20:45 Sutton Coldfield - Marine 3:2 2.40 (Ø 2.29) 3.85 (Ø 3.58) 2.84 (Ø 2.61)
20:45 Frickley Athletic - Matlock Town 1:0 2.66 (Ø 2.45) 3.80 (Ø 3.57) 2.55 (Ø 2.42)
20:45 Nantwich Town - Warrington Town 4:1 1.88 (Ø 1.80) 4.00 (Ø 3.75) 3.92 (Ø 3.63)
20:45 Mickleover Sports - Hednesford Town 2.40 (Ø 2.27) 3.85 (Ø 3.65) 2.80 (Ø 2.60)

Soccer | England | Northern Premier Division

27.02.2017   1 x 2
20:45 Stourbridge - Stafford Rangers 2:0 2.05 (Ø 1.58) 4.82 (Ø 4.09) 5.25 (Ø 4.63)

Soccer | England | Northern Premier Division

25.02.2017   1 x 2
16:00 Buxton - Ilkeston Town 1.26 (Ø 1.20) 6.50 (Ø 5.86) 15.68 (Ø 11.37)
16:00 Stafford Rangers - Spennymoor Town 3:3 2.70 (Ø 2.50) 4.00 (Ø 3.82) 2.47 (Ø 2.30)
16:00 Rushall Olympics - Ashton United 1:1 2.12 (Ø 1.92) 3.80 (Ø 3.66) 3.56 (Ø 3.30)
16:00 Blyth Spartans - Corby Town 4:2 1.54 (Ø 1.46) 4.76 (Ø 4.44) 6.28 (Ø 5.30)
16:00 Hednesford Town - Nantwich Town 1:2 2.47 (Ø 2.30) 4.00 (Ø 3.67) 2.75 (Ø 2.56)
16:00 Grantham Town - Workington 2:2 2.27 (Ø 2.11) 4.00 (Ø 3.71) 3.00 (Ø 2.81)
16:00 Skelmersdale United - Sutton Coldfield 2.70 (Ø 2.44) 4.35 (Ø 3.83) 2.53 (Ø 2.34)
16:00 Whitby Town - Stourbridge 1:3 2.26 (Ø 2.09) 4.00 (Ø 3.66) 3.10 (Ø 2.88)
16:00 Matlock Town - Mickleover Sports 2:2 1.70 (Ø 1.62) 4.40 (Ø 4.12) 4.66 (Ø 4.21)
16:00 Halesowen Town - Barwell 1:1 2.80 (Ø 2.57)