Betting Odds and Results: Soccer Africa African Cup Of Nations - Qualification
settings
german setting:
view page in German view page in English
live odds comparisonWettportal Community
Login: Password:

Odds Archive: Soccer - Africa - African Cup of Nations - Qualification

search the archive

sport: region: league:
from: to:
participant:

You will find the current betting odds for African Cup of Nations - Qualification Africa in our odds comparison Soccer African Cup of Nations - Qualification Africa.

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

24.03.2019   1 x 2
16:00 Tanzania - Uganda 3:0 1.95 (Ø 1.85) 3.58 (Ø 3.29) 4.50 (Ø 4.12)
16:00 Cape Verde Islands - Lesotho 0:0 1.45 (Ø 1.39) 4.55 (Ø 4.09) 10.00 (Ø 8.35)
16:00 Benin - Togo 2:1 2.15 (Ø 2.03) 3.45 (Ø 3.14) 3.90 (Ø 3.64)
15:00 Central African Republic - Guinea 0:0 3.25 (Ø 2.75) 3.10 (Ø 2.94) 2.82 (Ø 2.63)
14:00 Congo DR - Liberia 1:0 1.50 (Ø 1.38) 4.60 (Ø 4.24) 10.00 (Ø 8.08)
14:00 Zimbabwe - Congo Republic 2:0 1.76 (Ø 1.70) 3.60 (Ø 3.40) 5.25 (Ø 4.85)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

23.03.2019   1 x 2
20:00 Senegal - Madagascar 2:0 1.30 (Ø 1.24) 5.80 (Ø 5.19) 17.00 (Ø 11.71)
20:00 Mali - South Sudan 3:0 1.11 (Ø 1.07) 10.50 (Ø 8.75) 46.00 (Ø 27.08)
19:00 Ghana - Kenya 1:0 1.45 (Ø 1.38) 4.33 (Ø 3.95) 11.00 (Ø 9.47)
18:00 Ivory Coast - Rwanda 3:0 1.21 (Ø 1.19) 6.10 (Ø 5.58) 21.00 (Ø 16.45)
17:30 Guinea-Bissau - Mozambique 2:2 2.17 (Ø 2.10) 3.10 (Ø 2.96) 3.84 (Ø 3.65)
17:30 Zambia - Namibia 4:1 2.70 (Ø 2.46) 3.00 (Ø 2.81) 3.30 (Ø 3.10)
16:30 Niger - Egypt 1:1 7.00 (Ø 6.16) 4.00 (Ø 3.71) 1.56 (Ø 1.52)
16:00 Cameroon - Comoros 3:0 1.29 (Ø 1.24) 5.55 (Ø 4.96) 15.50 (Ø 12.49)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

22.03.2019   1 x 2
20:45 Algeria - Gambia 1:1 1.38 (Ø 1.32) 4.75 (Ø 4.35) 13.00 (Ø 9.83)
19:15 Tunisia - Swaziland 4:0 1.10 (Ø 1.08) 9.90 (Ø 8.26) 46.00 (Ø 29.52)
18:00 Burkina Faso - Mauritania 1:0 1.42 (Ø 1.38) 4.30 (Ø 4.07) 9.50 (Ø 8.48)
18:00 Botswana - Angola 0:1 4.90 (Ø 4.18) 3.30 (Ø 2.99) 2.05 (Ø 1.96)
16:00 Nigeria - Seychelles 3:1 1.05 (Ø 1.02) 20.00 (Ø 14.10) 86.00 (Ø 45.01)
15:00 Sudan - Equatorial Guinea 1:4 1.85 (Ø 1.73) 3.30 (Ø 3.10) 6.00 (Ø 5.39)
14:00 Malawi - Morocco 0:0 6.50 (Ø 5.85) 3.40 (Ø 3.21) 1.85 (Ø 1.66)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

18.11.2018   1 x 2
18:00 Guinea - Ivory Coast 1:1 3.06 (Ø 2.87) 3.10 (Ø 2.90) 2.70 (Ø 2.54)
18:00 Mauritania - Botswana 2:1 1.43 (Ø 1.38) 4.35 (Ø 4.05) 9.60 (Ø 8.64)
17:00 Liberia - Zimbabwe 1:0 3.20 (Ø 2.82) 3.15 (Ø 2.94) 2.70 (Ø 2.54)
17:00 Togo - Algeria 1:4 3.40 (Ø 3.21) 3.00 (Ø 2.89) 2.65 (Ø 2.33)
16:00 Angola - Burkina Faso 2:1 2.55 (Ø 2.33) 3.00 (Ø 2.84) 3.40 (Ø 3.27)
15:30 Congo Republic - Congo DR 1:1 3.50 (Ø 3.18) 3.10 (Ø 2.96) 2.45 (Ø 2.29)
15:00 Lesotho - Tanzania 1:0 3.38 (Ø 3.03) 3.00 (Ø 2.90) 3.00 (Ø 2.43)
14:30 Swaziland - Niger 1:2 2.25 (Ø 1.94) 3.20 (Ø 3.02) 4.35 (Ø 4.14)
14:30 Rwanda - Central African Republic 2:2 2.75 (Ø 2.48) 3.10 (Ø 2.92) 3.40 (Ø 2.92)
14:30 Mozambique - Zambia 1:0 2.94 (Ø 2.71) 3.20 (Ø 2.99) 2.80 (Ø 2.59)
14:00 Ethiopia - Ghana 0:2 7.10 (Ø 6.39) 4.20 (Ø 3.95) 1.55 (Ø 1.47)
12:30 Madagascar - Sudan 1:3 1.50 (Ø 1.35) 4.80 (Ø 4.20) 11.00 (Ø 9.39)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

17.11.2018   1 x 2
17:30 Gambia - Benin 3:1 2.75 (Ø 2.59) 2.90 (Ø 2.76) 3.24 (Ø 2.95)
16:00 Gabon - Mali 0:1 2.58 (Ø 2.31) 3.05 (Ø 2.83) 4.25 (Ø 3.35)
16:00 Equatorial Guinea - Senegal 0:1 7.60 (Ø 6.64) 4.00 (Ø 3.72) 1.60 (Ø 1.50)
15:00 Namibia - Guinea-Bissau 0:0 1.88 (Ø 1.75) 3.30 (Ø 3.06) 6.00 (Ø 5.30)
14:00 South Africa - Nigeria 1:1 2.46 (Ø 2.33) 3.00 (Ø 2.84) 3.85 (Ø 3.25)
14:00 Uganda - Cape Verde Islands 1:0 2.15 (Ø 2.01) 3.05 (Ø 2.91) 4.33 (Ø 4.05)
13:30 Seychelles - Libya 1:8 13.00 (Ø 10.84) 5.50 (Ø 5.13) 1.29 (Ø 1.25)
13:00 Comoros - Malawi 2:1 2.08 (Ø 2.02) 3.00 (Ø 2.88) 4.50 (Ø 4.12)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

16.11.2018   1 x 2
20:00 Morocco - Cameroon 2:0 1.60 (Ø 1.52) 3.80 (Ø 3.52) 8.00 (Ø 6.82)
17:00 Egypt - Tunisia 3:2 1.80 (Ø 1.70) 3.50 (Ø 3.25) 5.50 (Ø 5.12)
14:00 South Sudan - Burundi 2:5 8.50 (Ø 7.60) 4.40 (Ø 3.74) 1.52 (Ø 1.45)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

16.10.2018   1 x 2
19:00 Liberia - Congo Republic 2:1 2.80 (Ø 2.49) 3.15 (Ø 3.01) 3.02 (Ø 2.85)
19:00 Libya - Nigeria 2:3 6.00 (Ø 5.33) 3.30 (Ø 3.09) 1.85 (Ø 1.75)
18:30 Sudan - Senegal 0:1 8.03 (Ø 6.86) 4.20 (Ø 3.77) 1.53 (Ø 1.48)
18:00 Namibia - Mozambique 1:0 1.85 (Ø 1.75) 3.50 (Ø 3.31) 5.50 (Ø 4.71)
18:00 Botswana - Burkina Faso 0:0 3.75 (Ø 3.41) 3.05 (Ø 2.92) 2.30 (Ø 2.24)
18:00 Zimbabwe - Congo DR 1:1 2.95 (Ø 2.73) 3.20 (Ø 3.08) 2.65 (Ø 2.53)
18:00 Mauritania - Angola 1:0 2.45 (Ø 2.21) 3.15 (Ø 2.95) 3.75 (Ø 3.38)
17:30 Gambia - Togo 0:1 2.47 (Ø 2.38) 2.90 (Ø 2.76) 3.70 (Ø 3.32)
17:00 Lesotho - Uganda 0:2 3.85 (Ø 3.61) 3.00 (Ø 2.77) 2.35 (Ø 2.24)
16:00 Niger - Tunisia 1:2 7.08 (Ø 6.33) 4.00 (Ø 3.57) 1.64 (Ø 1.55)
16:00 Benin - Algeria 1:0 3.80 (Ø 3.54) 3.10 (Ø 2.92) 2.31 (Ø 2.17)
15:00 Tanzania - Cape Verde Islands 2:0 3.00 (Ø 2.75) 3.05 (Ø 2.92) 2.82 (Ø 2.63)
15:00 Central African Republic - Ivory Coast 0:0 6.50 (Ø 5.52) 4.20 (Ø 3.70) 1.69 (Ø 1.58)
14:30 Rwanda - Guinea 1:1 4.20 (Ø 3.93) 3.40 (Ø 3.16) 2.01 (Ø 1.95)
14:30 Seychelles - South Africa 0:0 51.00 (Ø 30.20) 13.35 (Ø 9.62) 1.09 (Ø 1.06)
14:00 Swaziland - Egypt 0:2 12.00 (Ø 10.03) 4.85 (Ø 4.46) 1.37 (Ø 1.32)
14:00 Burundi - Mali 1:1 3.40 (Ø 3.08) 2.90 (Ø 2.81) 2.62 (Ø 2.48)
14:00 South Sudan - Gabon 0:1 35.00 (Ø 17.48) 6.50 (Ø 5.68) 1.24 (Ø 1.18)
13:30 Malawi - Cameroon 0:0 5.27 (Ø 4.58) 3.20 (Ø 3.02) 2.00 (Ø 1.87)
13:00 Comoros - Morocco 2:2 12.00 (Ø 8.90) 4.55 (Ø 4.08) 1.50 (Ø 1.39)
12:30 Madagascar - Equatorial Guinea 1:0 1.70 (Ø 1.55) 4.00 (Ø 3.50) 7.84 (Ø 6.59)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

14.10.2018   1 x 2
17:00 Guinea-Bissau - Zambia 2:1 3.25 (Ø 3.03) 3.20 (Ø 3.07) 2.45 (Ø 2.33)
14:00 Kenya - Ethiopia 3:0 1.80 (Ø 1.71) 3.50 (Ø 3.18) 5.85 (Ø 5.35)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

13.10.2018   1 x 2
19:15 Tunisia - Niger 1:0 1.14 (Ø 1.12) 8.98 (Ø 7.47) 26.65 (Ø 20.06)
19:00 Burkina Faso - Botswana 3:0 1.43 (Ø 1.38) 4.50 (Ø 4.03) 11.00 (Ø 8.79)
19:00 Morocco - Comoros 1:0 1.10 (Ø 1.06) 11.50 (Ø 9.81) 56.00 (Ø 30.10)
18:30 Congo DR - Zimbabwe 1:2 1.60 (Ø 1.44) 4.60 (Ø 4.14) 9.50 (Ø 7.10)
16:00 Equatorial Guinea - Madagascar 0:1 2.16 (Ø 2.06) 3.20 (Ø 3.00) 4.33 (Ø 3.78)
16:00 Mozambique - Namibia 1:2 2.07 (Ø 1.96) 3.10 (Ø 3.01) 4.70 (Ø 4.13)
15:20 Senegal - Sudan 3:0 1.14 (Ø 1.14) 6.00 (Ø 6.00) 19.00 (Ø 19.00)
14:00 South Africa - Seychelles 6:0 1.07 (Ø 1.04) 15.00 (Ø 11.13) 71.00 (Ø 36.94)
14:00 Uganda - Lesotho 3:0 1.47 (Ø 1.42) 4.00 (Ø 3.69) 11.00 (Ø 9.22)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

12.10.2018   1 x 2
20:45 Algeria - Benin 2:0 1.30 (Ø 1.26) 5.27 (Ø 4.89) 13.35 (Ø 11.46)
20:00 Mali - Burundi 0:0 1.45 (Ø 1.39) 4.20 (Ø 3.96) 11.00 (Ø 8.82)
19:00 Togo - Gambia 1:1 1.80 (Ø 1.70) 3.30 (Ø 3.10) 6.51 (Ø 6.03)
18:00 Ivory Coast - Central African Republic 4:0 1.30 (Ø 1.26) 5.50 (Ø 5.10) 14.00 (Ø 10.79)
18:00 Egypt - Swaziland 4:1 1.06 (Ø 1.03) 17.00 (Ø 12.42) 91.00 (Ø 43.63)
18:00 Cape Verde Islands - Tanzania 3:0 1.50 (Ø 1.45) 4.00 (Ø 3.82) 8.41 (Ø 7.54)
17:30 Nigeria - Libya 4:0 1.53 (Ø 1.46) 4.00 (Ø 3.67) 8.00 (Ø 7.55)
16:00 Gabon - South Sudan 3:0 1.12 (Ø 1.04) 20.95 (Ø 11.87) 61.00 (Ø 36.87)
16:00 Angola - Mauritania 4:1 2.40 (Ø 1.99) 3.10 (Ø 2.94) 4.75 (Ø 4.20)
15:30 Cameroon - Malawi 1:0 1.22 (Ø 1.18) 6.50 (Ø 5.73) 30.45 (Ø 17.13)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

11.10.2018   1 x 2
15:30 Congo Republic - Liberia 3:1 1.45 (Ø 1.42) 4.33 (Ø 4.05) 9.00 (Ø 7.64)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

10.10.2018   1 x 2
16:30 Zambia - Guinea-Bissau 2:1 1.77 (Ø 1.66) 4.00 (Ø 3.35) 6.90 (Ø 5.54)
14:00 Ethiopia - Kenya 0:0 2.56 (Ø 2.42) 3.00 (Ø 2.84) 3.51 (Ø 3.16)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

09.09.2018   1 x 2
17:30 Guinea - Central African Republic 1:0 1.65 (Ø 1.44) 4.65 (Ø 4.14) 7.50 (Ø 6.94)
17:00 Liberia - Congo DR 1:1 5.00 (Ø 4.67) 3.75 (Ø 3.53) 1.80 (Ø 1.71)
17:00 Togo - Benin 0:0 2.25 (Ø 2.14) 3.20 (Ø 2.92) 4.33 (Ø 3.65)
16:00 Angola - Botswana 1:0 2.35 (Ø 2.18) 3.20 (Ø 2.80) 4.00 (Ø 3.70)
15:30 Congo Republic - Zimbabwe 1:1 2.40 (Ø 2.28) 3.00 (Ø 2.85) 3.90 (Ø 3.38)
14:30 Rwanda - Ivory Coast 1:2 6.80 (Ø 5.82) 3.60 (Ø 3.41) 1.67 (Ø 1.61)
14:00 South Sudan - Mali 0:3 20.00 (Ø 13.89) 6.55 (Ø 5.51) 1.50 (Ø 1.22)
14:00 Lesotho - Cape Verde Islands 1:1 9.75 (Ø 4.59) 4.50 (Ø 3.24) 1.95 (Ø 1.82)
14:00 Ethiopia - Sierra Leone 1:0 2.06 (Ø 1.97) 3.40 (Ø 3.14) 4.50 (Ø 3.90)
14:00 Swaziland - Tunisia 0:2 8.20 (Ø 7.22) 3.90 (Ø 3.55) 1.80 (Ø 1.51)
12:30 Madagascar - Senegal 2:2 8.50 (Ø 7.31) 4.15 (Ø 3.77) 1.70 (Ø 1.47)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

08.09.2018   1 x 2
21:00 Morocco - Malawi 3:0 1.25 (Ø 1.12) 8.00 (Ø 6.83) 41.00 (Ø 24.39)
19:00 Egypt - Niger 6:0 1.40 (Ø 1.21) 5.85 (Ø 5.26) 23.00 (Ø 16.88)
18:00 Mauritania - Burkina Faso 2:0 4.20 (Ø 3.28) 3.55 (Ø 2.91) 2.45 (Ø 2.31)
17:30 Gambia - Algeria 1:1 4.95 (Ø 4.38) 3.51 (Ø 3.07) 1.97 (Ø 1.89)
16:00 Gabon - Burundi 1:1 1.60 (Ø 1.52) 3.90 (Ø 3.54) 8.00 (Ø 6.84)
16:00 Equatorial Guinea - Sudan 1:0 2.25 (Ø 2.19) 3.10 (Ø 2.80) 4.00 (Ø 3.65)
16:00 Mozambique - Guinea-Bissau 2:2 2.02 (Ø 1.93) 3.20 (Ø 3.01) 4.80 (Ø 4.25)
15:00 Namibia - Zambia 1:1 2.67 (Ø 2.52) 3.00 (Ø 2.79) 3.30 (Ø 2.98)
14:00 South Africa - Libya 0:0 1.77 (Ø 1.66) 3.50 (Ø 3.31) 6.75 (Ø 5.53)
14:00 Uganda - Tanzania 0:0 1.56 (Ø 1.49) 3.90 (Ø 3.58) 8.30 (Ø 7.32)
14:00 Kenya - Ghana 1:0 5.20 (Ø 4.57) 3.40 (Ø 3.21) 1.97 (Ø 1.80)
13:30 Seychelles - Nigeria 0:3 17.25 (Ø 14.64) 8.00 (Ø 7.32) 1.15 (Ø 1.14)
13:00 Comoros - Cameroon 1:1 9.10 (Ø 7.48) 3.75 (Ø 3.51) 1.60 (Ø 1.48)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

19.08.2017   1 x 2
17:30 Mali - Mauritania 0:1 1.74 (Ø 1.72) 3.45 (Ø 3.41) 4.33 (Ø 4.21)
14:30 Rwanda - Uganda 2:0 2.20 (Ø 2.08) 3.05 (Ø 3.01) 3.70 (Ø 3.51)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

13.08.2017   1 x 2
18:00 Egypt - Morocco 1:1 2.52 (Ø 2.35) 3.25 (Ø 2.98) 3.50 (Ø 2.99)
16:00 Benin - Nigeria 1:0 3.70 (Ø 3.48) 3.15 (Ø 3.06) 2.11 (Ø 2.04)
14:00 Ethiopia - Sudan 1:1 1.87 (Ø 1.81) 3.25 (Ø 3.19) 4.75 (Ø 4.26)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

23.07.2017   1 x 2
16:00 Benin - Togo 9:8 1.93 (Ø 1.89) 3.20 (Ø 3.03) 4.33 (Ø 3.99)
14:00 Zimbabwe - Namibia 5:5 1.40 (Ø 1.35) 4.35 (Ø 4.04) 10.00 (Ø 8.14)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

22.07.2017   1 x 2
14:00 Uganda - South Sudan 5:1 1.43 (Ø 1.29) 4.80 (Ø 4.42) 21.00 (Ø 10.57)
14:00 Rwanda - Tanzania 0:0 2.40 (Ø 2.38) 2.90 (Ø 2.85) 3.20 (Ø 2.92)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

15.07.2017   1 x 2
14:00 Tanzania - Rwanda 1:1 2.10 (Ø 1.98) 3.15 (Ø 3.06) 4.00 (Ø 3.60)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

11.06.2017   1 x 2
23:00 Tunisia - Egypt 1:0 3.04 (Ø 2.66) 3.00 (Ø 2.80) 3.10 (Ø 2.81)
22:00 Algeria - Togo 1:0 1.24 (Ø 1.19) 7.20 (Ø 6.09) 17.15 (Ø 12.54)
18:30 Cape Verde Islands - Uganda 0:1 2.40 (Ø 2.31) 3.04 (Ø 2.81) 4.20 (Ø 3.31)
16:30 Ghana - Ethiopia 5:0 1.30 (Ø 1.24) 7.08 (Ø 5.53) 21.00 (Ø 10.59)
16:00 Benin - Gambia 1:0 1.65 (Ø 1.56) 4.10 (Ø 3.77) 6.50 (Ø 5.49)
15:00 Central African Republic - Rwanda 2:1 90'0:0 1.71 (Ø 1.62) 3.61 (Ø 3.42) 6.70 (Ø 5.62)
14:00 Zimbabwe - Liberia 3:0 1.51 (Ø 1.41) 4.63 (Ø 4.08) 9.40 (Ø 7.55)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

10.06.2017   1 x 2
22:00 Senegal - Equatorial Guinea 3:0 1.32 (Ø 1.23) 5.85 (Ø 5.16) 16.20 (Ø 12.65)
20:00 Mali - Gabon 2:1 1.77 (Ø 1.65) 3.49 (Ø 3.24) 6.51 (Ø 5.71)
19:00 Burkina Faso - Angola 3:1 2.03 (Ø 1.88) 3.28 (Ø 3.08) 4.60 (Ø 4.31)
19:00 Ivory Coast - Guinea 2:3 1.54 (Ø 1.42) 4.58 (Ø 4.06) 8.68 (Ø 7.38)
18:30 Congo DR - Congo Republic 3:1 1.51 (Ø 1.40) 5.08 (Ø 4.20) 10.67 (Ø 7.80)
18:30 Cape Verde Islands - Uganda 0:0 2.51 (Ø 2.31) 3.00 (Ø 2.71) 5.30 (Ø 3.50)
18:00 Tanzania - Lesotho 1:1 1.61 (Ø 1.49) 4.00 (Ø 3.70) 7.84 (Ø 6.77)
17:30 Sierra Leone - Kenya 2:1 2.67 (Ø 2.50) 2.91 (Ø 2.78) 3.32 (Ø 3.02)
17:00 Nigeria - South Africa 0:2 1.70 (Ø 1.53) 3.82 (Ø 3.52) 8.17 (Ø 6.78)
17:00 Guinea-Bissau - Namibia 1:0 2.43 (Ø 2.23) 3.28 (Ø 3.00) 4.75 (Ø 3.27)
16:00 Niger - Swaziland 0:0 1.97 (Ø 1.85) 3.26 (Ø 2.97) 5.38 (Ø 4.77)
15:00 Cameroon - Morocco 1:0 2.19 (Ø 2.03) 3.28 (Ø 2.95) 4.48 (Ø 3.88)
14:30 Botswana - Mauritania 0:1 2.40 (Ø 2.33) 3.00 (Ø 2.89) 3.55 (Ø 3.18)
14:00 Zambia - Mozambique 0:1 1.59 (Ø 1.52) 3.70 (Ø 3.47) 8.60 (Ø 7.12)
14:00 Burundi - South Sudan 3:0 1.53 (Ø 1.29) 6.00 (Ø 4.64) 16.00 (Ø 10.56)
13:30 Malawi - Comoros 1:0 2.17 (Ø 2.04) 3.14 (Ø 2.88) 4.50 (Ø 3.98)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

09.06.2017   1 x 2
21:00 Libya - Seychelles 5:1 1.15 (Ø 1.10) 10.00 (Ø 7.39) 81.00 (Ø 25.60)
20:00 Sudan - Madagascar 1:3 1.92 (Ø 1.76) 3.70 (Ø 3.25) 8.00 (Ø 4.66)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

04.09.2016   1 x 2
20:30 Algeria - Lesotho 6:0 1.04 (Ø 1.02) 25.75 (Ø 14.27) 81.00 (Ø 36.47)
20:00 Morocco - Sao Tome e Principe 2:0 1.02 (Ø 1.01) 29.00 (Ø 16.85) 94.06 (Ø 49.51)
18:30 Togo - Djibouti 5:0 1.05 (Ø 1.01) 34.00 (Ø 14.66) 79.65 (Ø 38.70)
18:30 Tunisia - Liberia 4:1 1.24 (Ø 1.18) 7.20 (Ø 6.02) 21.46 (Ø 14.63)
18:30 Niger - Burundi 3:1 2.20 (Ø 2.12) 3.30 (Ø 3.12) 3.44 (Ø 3.26)
18:30 Mali - Benin 5:2 2.30 (Ø 2.10) 3.50 (Ø 3.22) 3.73 (Ø 3.31)
18:30 Congo DR - Central African Republic 4:1 1.48 (Ø 1.44) 4.60 (Ø 4.14) 8.12 (Ø 6.67)
18:00 Guinea - Zimbabwe 1:0 1.77 (Ø 1.70) 3.60 (Ø 3.41) 5.10 (Ø 4.74)
17:00 Equatorial Guinea - South Sudan 4:0 1.41 (Ø 1.36) 4.58 (Ø 4.27) 9.20 (Ø 7.83)
15:30 Zambia - Kenya 1:1 1.49 (Ø 1.40) 4.50 (Ø 4.01) 9.71 (Ø 8.02)
15:30 Congo Republic - Guinea-Bissau 1:0 1.67 (Ø 1.55) 3.60 (Ø 3.40) 8.60 (Ø 6.53)
15:00 Burkina Faso - Botswana 2:1 1.38 (Ø 1.33) 5.10 (Ø 4.38) 12.88 (Ø 9.30)
15:00 Uganda - Comoros 1:0 1.17 (Ø 1.13) 9.11 (Ø 7.06) 25.75 (Ø 16.65)
14:00 Malawi - Swaziland 1:0 2.46 (Ø 2.20) 3.25 (Ø 3.04) 3.70 (Ø 3.26)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

03.09.2016   1 x 2
19:00 Ivory Coast - Sierra Leone 1:1 1.19 (Ø 1.15) 9.11 (Ø 6.92) 23.77 (Ø 15.21)
18:30 Senegal - Namibia 2:0 1.17 (Ø 1.12) 8.00 (Ø 6.77) 37.63 (Ø 19.98)
18:30 Mozambique - Mauritius 1:0 1.20 (Ø 1.17) 7.05 (Ø 6.33) 16.34 (Ø 12.54)
18:00 Cape Verde Islands - Libya 0:1 1.34 (Ø 1.27) 5.15 (Ø 4.85) 15.00 (Ø 11.14)
17:00 Nigeria - Tanzania 1:0 1.19 (Ø 1.14) 7.46 (Ø 6.36) 28.72 (Ø 18.92)
16:30 Ghana - Rwanda 1:1 1.40 (Ø 1.33) 5.00 (Ø 4.35) 11.39 (Ø 9.44)
16:00 Angola - Madagascar 1:1 1.91 (Ø 1.83) 3.68 (Ø 3.45) 4.00 (Ø 3.81)
15:30 Cameroon - Gambia 2:0 1.23 (Ø 1.18) 6.50 (Ø 5.65) 19.09 (Ø 15.16)
14:00 Ethiopia - Seychelles 2:1 1.20 (Ø 1.17) 7.73 (Ø 6.17) 21.00 (Ø 15.17)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

02.09.2016   1 x 2
18:00 South Africa - Mauritania 1:1 1.50 (Ø 1.45) 4.14 (Ø 3.83) 9.71 (Ø 7.21)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

22.06.2016   1 x 2
17:00 South Africa - Swaziland 5:1 2.00 (Ø 2.00) 3.20 (Ø 3.18) 3.60 (Ø 3.60)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

12.06.2016   1 x 2
16:00 Benin - Equatorial Guinea 2:1 1.46 (Ø 1.40) 4.54 (Ø 4.12) 10.00 (Ø 7.57)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

05.06.2016   1 x 2
17:00 Liberia - Togo 2:2 2.90 (Ø 2.40) 3.25 (Ø 2.95) 3.65 (Ø 2.94)
16:00 Benin - Equatorial Guinea 1.36 (Ø 1.33) 4.90 (Ø 4.31) 13.50 (Ø 9.01)
15:00 Central African Republic - Angola 3:1 2.42 (Ø 2.28) 3.24 (Ø 3.11) 3.25 (Ø 2.94)
14:00 Swaziland - Guinea 1:0 3.15 (Ø 2.66) 3.35 (Ø 3.08) 2.75 (Ø 2.51)
14:00 Zimbabwe - Malawi 3:0 1.46 (Ø 1.40) 5.20 (Ø 4.12) 9.20 (Ø 7.35)
14:00 Lesotho - Ethiopia 1:2 2.37 (Ø 2.04) 3.30 (Ø 3.06) 4.06 (Ø 3.56)
13:00 Comoros - Burkina Faso 0:1 8.74 (Ø 6.28) 4.50 (Ø 3.36) 1.67 (Ø 1.58)
13:00 Kenya - Congo Republic 2:1 3.65 (Ø 3.12) 3.20 (Ø 2.96) 2.43 (Ø 2.30)
12:30 Madagascar - Congo DR 1:6 6.50 (Ø 4.95) 3.64 (Ø 3.31) 1.94 (Ø 1.70)
12:00 Mauritius - Ghana 0:2 16.01 (Ø 12.47) 6.90 (Ø 6.05) 1.28 (Ø 1.19)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

04.06.2016   1 x 2
18:00 Gambia - South Africa 0:4 3.25 (Ø 2.82) 3.20 (Ø 3.03) 2.50 (Ø 2.40)
17:30 Sierra Leone - Sudan 1:0 2.51 (Ø 2.35) 3.49 (Ø 3.00) 3.22 (Ø 2.92)
17:00 Guinea-Bissau - Zambia 3:2 3.12 (Ø 2.91) 3.25 (Ø 3.12) 2.41 (Ø 2.31)
16:30 Sao Tome e Principe - Cape Verde Islands 1:2 12.00 (Ø 9.32) 5.50 (Ø 4.45) 1.35 (Ø 1.31)
16:00 Namibia - Niger 1:0 2.59 (Ø 2.21) 3.25 (Ø 3.00) 3.55 (Ø 3.24)
15:00 Botswana - Uganda 1:2 3.36 (Ø 3.06) 3.25 (Ø 2.93) 2.50 (Ø 2.35)
14:30 Rwanda - Mozambique 2:3 1.57 (Ø 1.51) 4.00 (Ø 3.64) 7.50 (Ø 6.54)
14:00 Burundi - Senegal 0:2 7.25 (Ø 5.71) 4.60 (Ø 3.67) 1.65 (Ø 1.55)
14:00 Tanzania - Egypt 0:2 9.75 (Ø 5.99) 5.50 (Ø 4.07) 1.60 (Ø 1.48)
14:00 South Sudan - Mali 0:3 7.50 (Ø 6.09) 3.97 (Ø 3.39) 1.67 (Ø 1.58)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

03.06.2016   1 x 2
19:00 Libya - Morocco 1:1 10.50 (Ø 7.24) 4.75 (Ø 3.91) 1.50 (Ø 1.44)
18:00 Mauritania - Cameroon 0:1 7.62 (Ø 4.69) 5.40 (Ø 3.33) 1.97 (Ø 1.77)
13:30 Djibouti - Tunisia 0:3 201.00 (Ø 40.79) 26.00 (Ø 13.54) 1.04 (Ø 1.02)
12:30 Madagascar - Congo DR 4.80 (Ø 4.44) 3.40 (Ø 3.27) 1.84 (Ø 1.79)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

02.06.2016   1 x 2
15:00 Seychelles - Algeria 0:2 19.00 (Ø 14.34) 8.60 (Ø 6.52) 1.25 (Ø 1.15)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

29.03.2016   1 x 2
20:00 Morocco - Cape Verde Islands 2:0 1.60 (Ø 1.46) 4.35 (Ø 3.81) 10.00 (Ø 7.02)
19:00 Sudan - Ivory Coast 1:1 7.70 (Ø 5.98) 3.95 (Ø 3.55) 1.67 (Ø 1.56)
18:00 Egypt - Nigeria 1:0 1.95 (Ø 1.86) 3.40 (Ø 3.13) 5.00 (Ø 4.29)
18:00 South Africa - Cameroon 0:0 2.44 (Ø 2.31) 3.20 (Ø 2.98) 3.50 (Ø 3.10)
17:30 Gambia - Mauritania 0:0 2.10 (Ø 2.00) 3.40 (Ø 3.16) 4.06 (Ø 3.64)
17:00 Uganda - Burkina Faso 0:0 2.00 (Ø 1.92) 3.40 (Ø 3.06) 5.20 (Ø 4.14)
17:00 Angola - Congo DR 0:2 2.30 (Ø 2.21) 3.40 (Ø 3.15) 3.50 (Ø 3.12)
17:00 Liberia - Djibouti 5:0 1.06 (Ø 1.04) 15.00 (Ø 11.32) 54.00 (Ø 30.05)
16:00 Namibia - Burundi 1:3 1.85 (Ø 1.77) 3.62 (Ø 3.38) 5.07 (Ø 4.34)
16:00 Togo - Tunisia 0:0 3.35 (Ø 3.10) 3.18 (Ø 2.96) 2.51 (Ø 2.33)
15:00 Niger - Senegal 1:2 7.00 (Ø 5.65) 4.00 (Ø 3.72) 1.66 (Ø 1.55)
15:00 Ethiopia - Algeria 3:3 9.40 (Ø 7.48) 5.00 (Ø 4.46) 1.43 (Ø 1.36)
14:30 Rwanda - Mauritius 5:0 1.35 (Ø 1.30) 5.00 (Ø 4.62) 11.00 (Ø 9.52)
14:00 Lesotho - Seychelles 2:1 1.73 (Ø 1.63) 3.64 (Ø 3.42) 6.20 (Ø 5.43)
13:30 Malawi - Guinea 1:2 2.88 (Ø 2.43) 3.20 (Ø 2.95) 3.25 (Ø 2.93)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

26.03.2016   1 x 2
20:00 Senegal - Niger 2:0 1.33 (Ø 1.25) 5.44 (Ø 4.97) 13.00 (Ø 10.06)
19:00 Burkina Faso - Uganda 1:0 1.80 (Ø 1.71) 3.60 (Ø 3.28) 5.90 (Ø 4.85)
18:00 Cape Verde Islands - Morocco 0:1 2.47 (Ø 2.32) 3.10 (Ø 2.92) 3.41 (Ø 3.11)
15:30 Cameroon - South Africa 2:2 1.83 (Ø 1.73) 3.58 (Ø 3.22) 5.60 (Ø 4.83)
15:30 Congo DR - Angola 2:1 1.77 (Ø 1.67) 3.93 (Ø 3.56) 5.70 (Ø 4.63)
14:00 Burundi - Namibia 1:3 1.95 (Ø 1.84) 3.40 (Ø 3.07) 5.29 (Ø 4.40)
13:30 Seychelles - Lesotho 2:0 2.90 (Ø 2.54) 3.01 (Ø 2.81) 3.01 (Ø 2.83)
12:00 Mauritius - Rwanda 1:0 5.16 (Ø 3.78) 3.53 (Ø 3.20) 2.14 (Ø 1.93)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

25.03.2016   1 x 2
20:30 Algeria - Ethiopia 7:1 1.13 (Ø 1.09) 10.45 (Ø 7.98) 31.52 (Ø 20.21)
18:00 Mali - Equatorial Guinea 1.50 (Ø 1.40) 4.70 (Ø 3.97) 10.00 (Ø 7.78)
18:00 Guinea - Malawi 0:0 1.59 (Ø 1.48) 4.00 (Ø 3.79) 8.00 (Ø 6.32)
18:00 Tunisia - Togo 1:0 1.52 (Ø 1.46) 4.25 (Ø 3.88) 7.72 (Ø 6.56)
17:30 Ivory Coast - Sudan 1:0 1.15 (Ø 1.11) 9.90 (Ø 7.24) 41.00 (Ø 20.48)
17:30 Mauritania - Gambia 2:1 2.45 (Ø 2.33) 3.20 (Ø 2.95) 3.40 (Ø 3.04)
16:00 Nigeria - Egypt 1:1 2.13 (Ø 2.01) 3.37 (Ø 3.14) 3.96 (Ø 3.57)
14:00 Swaziland - Zimbabwe 1:1 2.63 (Ø 2.42) 3.11 (Ø 2.90) 3.21 (Ø 2.93)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

25.10.2015   1 x 2
18:00 Tunisia - Morocco 2:3 2.50 (Ø 2.31) 3.35 (Ø 3.11) 3.12 (Ø 2.88)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

06.09.2015   1 x 2
18:00 Libya - Cape Verde Islands 1:2 4.05 (Ø 3.32) 3.26 (Ø 3.01) 2.35 (Ø 2.17)
17:30 Gambia - Cameroon 0:1 3.62 (Ø 3.11) 3.30 (Ø 3.06) 2.40 (Ø 2.23)
16:00 Benin - Mali 1:1 3.20 (Ø 2.81) 3.30 (Ø 3.09) 2.55 (Ø 2.40)
16:00 Sierra Leone - Ivory Coast 0:0 12.00 (Ø 8.03) 5.00 (Ø 4.38) 1.42 (Ø 1.35)
15:30 Chad - Egypt 1:5 8.75 (Ø 7.17) 4.45 (Ø 3.94) 1.53 (Ø 1.42)
15:00 Central African Republic - Congo DR 2:0 4.50 (Ø 3.90) 3.48 (Ø 3.24) 2.03 (Ø 1.90)
14:00 Kenya - Zambia 1:2 2.83 (Ø 2.60) 3.25 (Ø 2.90) 2.95 (Ø 2.74)
14:00 Zimbabwe - Guinea 1:1 2.30 (Ø 2.17) 3.30 (Ø 3.09) 3.72 (Ø 3.25)
14:00 Lesotho - Algeria 1:3 23.00 (Ø 14.05) 7.00 (Ø 5.52) 1.30 (Ø 1.19)
14:00 Swaziland - Malawi 2:2 2.62 (Ø 2.41) 3.20 (Ø 2.99) 3.19 (Ø 2.90)
12:30 Madagascar - Angola 0:0 2.73 (Ø 2.40) 3.20 (Ø 3.01) 3.25 (Ø 2.90)
12:00 Mauritius - Mozambique 1:0 5.79 (Ø 4.71) 3.90 (Ø 3.40) 1.80 (Ø 1.70)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

05.09.2015   1 x 2
18:00 Mauritania - South Africa 3:1 4.50 (Ø 4.13) 3.50 (Ø 3.18) 1.96 (Ø 1.86)
17:00 Liberia - Tunisia 1:0 3.95 (Ø 3.40) 3.60 (Ø 3.19) 2.11 (Ø 2.03)
17:00 Guinea-Bissau - Congo Republic 2:4 3.10 (Ø 2.75) 3.20 (Ø 3.03) 2.70 (Ø 2.49)
16:30 Sao Tome e Principe - Morocco 0:3 21.00 (Ø 15.68) 7.30 (Ø 6.29) 1.22 (Ø 1.15)
15:00 Botswana - Burkina Faso 1:0 3.29 (Ø 2.99) 3.30 (Ø 3.02) 2.45 (Ø 2.32)
14:30 Tanzania - Nigeria 0:0 5.58 (Ø 4.99) 3.60 (Ø 3.27) 1.80 (Ø 1.69)
14:30 South Sudan - Equatorial Guinea 1:0 6.00 (Ø 5.08) 3.75 (Ø 3.52) 1.67 (Ø 1.62)
14:30 Rwanda - Ghana 0:1 5.10 (Ø 4.44) 3.50 (Ø 3.25) 1.85 (Ø 1.77)
14:30 Namibia - Senegal 0:2 5.70 (Ø 4.98) 3.60 (Ø 3.38) 1.77 (Ø 1.67)
14:30 Burundi - Niger 2:0 2.25 (Ø 2.08) 3.30 (Ø 3.09) 3.77 (Ø 3.41)
13:30 Seychelles - Ethiopia 1:1 6.20 (Ø 5.56) 3.75 (Ø 3.56) 1.62 (Ø 1.57)
13:00 Comoros - Uganda 0:1 8.32 (Ø 7.03) 4.33 (Ø 3.85) 1.50 (Ø 1.44)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

04.09.2015   1 x 2
14:00 Djibouti - Togo 0:2 67.00 (Ø 21.35) 13.00 (Ø 11.21) 1.09 (Ø 1.05)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

04.07.2015   1 x 2
14:00 Uganda - Tanzania 1:1 1.33 (Ø 1.32) 4.60 (Ø 4.21) 13.00 (Ø 9.38)
14:00 Kenya - Ethiopia 0:0 2.15 (Ø 2.09) 3.00 (Ø 2.96) 3.60 (Ø 3.44)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

21.06.2015   1 x 2
23:00 Morocco - Libya 3:0 1.69 (Ø 1.62) 3.60 (Ø 3.32) 6.75 (Ø 5.50)
14:00 Lesotho - Botswana 0:0 3.20 (Ø 3.06) 3.25 (Ø 3.09) 2.30 (Ø 2.20)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

15.06.2015   1 x 2
21:00 Morocco - Tunisia 1:1 2.50 (Ø 2.36) 3.20 (Ø 2.94) 3.41 (Ø 2.98)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

14.06.2015   1 x 2
18:00 Egypt - Tanzania 3:0 1.20 (Ø 1.12) 8.90 (Ø 6.98) 24.42 (Ø 16.42)
18:00 Sudan - Sierra Leone 1:0 1.91 (Ø 1.79) 3.60 (Ø 3.32) 5.00 (Ø 4.20)
17:00 Ghana - Mauritius 7:1 1.08 (Ø 1.05) 14.00 (Ø 10.37) 56.00 (Ø 22.76)
16:30 Togo - Liberia 2:1 1.52 (Ø 1.46) 4.33 (Ø 3.88) 7.20 (Ø 6.51)
16:00 Equatorial Guinea - Benin 1:1 1.83 (Ø 1.74) 3.75 (Ø 3.43) 5.50 (Ø 4.41)
16:00 Niger - Namibia 1:0 2.45 (Ø 2.24) 3.30 (Ø 3.02) 3.75 (Ø 3.15)
15:30 Congo DR - Madagascar 2:1 1.33 (Ø 1.26) 5.50 (Ø 4.85) 14.00 (Ø 10.45)
15:30 Congo Republic - Kenya 1:1 1.65 (Ø 1.59) 4.00 (Ø 3.52) 6.50 (Ø 5.46)
15:00 Cameroon - Mauritania 1:0 1.17 (Ø 1.13) 8.00 (Ø 6.86) 25.00 (Ø 16.76)
14:00 Ethiopia - Lesotho 2:1 1.50 (Ø 1.40) 4.50 (Ø 4.00) 9.00 (Ø 7.68)
14:00 Mozambique - Rwanda 0:1 2.05 (Ø 1.87) 3.50 (Ø 3.13) 4.80 (Ø 4.18)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

13.06.2015   1 x 2
20:30 Algeria - Seychelles 4:0 1.06 (Ø 1.04) 18.57 (Ø 11.79) 60.20 (Ø 27.59)
20:00 Senegal - Burundi 3:1 1.19 (Ø 1.15) 7.80 (Ø 6.38) 21.00 (Ø 14.58)
20:00 Mali - South Sudan 2:0 1.14 (Ø 1.07) 13.00 (Ø 9.38) 46.00 (Ø 21.94)
19:00 Burkina Faso - Comoros 2:0 1.16 (Ø 1.08) 11.00 (Ø 8.54) 36.00 (Ø 19.07)
18:00 South Africa - Gambia 0:0 1.50 (Ø 1.42) 4.40 (Ø 3.98) 8.56 (Ø 6.84)
18:00 Cape Verde Islands - Sao Tome e Principe 7:1 1.13 (Ø 1.07) 12.00 (Ø 9.22) 51.00 (Ø 21.84)
16:00 Nigeria - Chad 2:0 1.17 (Ø 1.12) 8.30 (Ø 6.95) 23.00 (Ø 16.34)
15:30 Angola - Central African Republic 4:0 1.40 (Ø 1.32) 4.80 (Ø 4.38) 13.00 (Ø 9.57)
14:00 Uganda - Botswana 2:0 1.67 (Ø 1.50) 3.90 (Ø 3.54) 8.64 (Ø 6.72)
14:00 Zambia - Guinea-Bissau 0:0 1.45 (Ø 1.36) 4.80 (Ø 4.24) 11.03 (Ø 8.04)
13:30 Malawi - Zimbabwe 1:2 1.80 (Ø 1.68) 3.62 (Ø 3.34) 6.50 (Ø 5.01)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

12.06.2015   1 x 2
20:30 Tunisia - Djibouti 8:1 1.06 (Ø 1.03) 19.00 (Ø 12.17) 101.82 (Ø 29.67)
20:00 Morocco - Libya 1:0 1.42 (Ø 1.37) 4.60 (Ø 4.12) 10.50 (Ø 8.27)
19:00 Guinea - Swaziland 1:2 1.42 (Ø 1.34) 4.90 (Ø 4.41) 9.00 (Ø 7.96)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

19.11.2014   1 x 2
20:00 Senegal - Botswana 3:0 1.24 (Ø 1.19) 7.00 (Ø 5.86) 18.23 (Ø 12.64)
20:00 Tunisia - Egypt 2:1 2.20 (Ø 2.05) 3.30 (Ø 3.15) 3.90 (Ø 3.50)
19:00 Burkina Faso - Angola 1:1 1.75 (Ø 1.69) 3.65 (Ø 3.36) 5.70 (Ø 4.93)
19:00 Gabon - Lesotho 4:2 1.26 (Ø 1.21) 7.00 (Ø 5.54) 20.00 (Ø 12.08)
18:00 Nigeria - South Africa 2:2 1.62 (Ø 1.49) 4.70 (Ø 3.90) 7.50 (Ø 6.21)
18:00 Sudan - Congo Republic 0:1 4.50 (Ø 3.96) 3.60 (Ø 3.30) 2.00 (Ø 1.86)
17:00 Niger - Mozambique 1:1 2.54 (Ø 2.38) 3.20 (Ø 3.03) 3.25 (Ø 2.91)
17:00 Mali - Algeria 2:0 2.70 (Ø 2.34) 3.35 (Ø 3.14) 3.50 (Ø 2.87)
17:00 Ethiopia - Malawi 0:0 2.63 (Ø 2.26) 3.30 (Ø 3.11) 3.30 (Ø 3.02)
17:00 Guinea - Uganda 2:0 2.36 (Ø 2.17) 3.30 (Ø 3.12) 3.60 (Ø 3.19)
17:00 Ghana - Togo 3:1 1.40 (Ø 1.32) 5.62 (Ø 4.68) 11.00 (Ø 8.48)
17:00 Zambia - Cape Verde Islands 1:0 2.12 (Ø 1.98) 3.40 (Ø 3.18) 4.20 (Ø 3.66)
15:00 Congo DR - Sierra Leone 3:1 1.25 (Ø 1.23) 6.40 (Ø 5.46) 17.50 (Ø 11.03)
15:00 Ivory Coast - Cameroon 0:0 1.87 (Ø 1.71) 4.10 (Ø 3.48) 5.20 (Ø 4.52)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

15.11.2014   1 x 2
20:30 Algeria - Ethiopia 3:1 1.22 (Ø 1.18) 8.80 (Ø 6.13) 21.00 (Ø 13.05)
18:00 Egypt - Senegal 0:1 2.10 (Ø 1.96) 3.40 (Ø 3.13) 4.30 (Ø 3.82)
18:00 Cape Verde Islands - Niger 0:0 1.40 (Ø 1.34) 5.00 (Ø 4.33) 10.50 (Ø 9.01)
16:30 Togo - Guinea 1:4 2.20 (Ø 2.07) 3.50 (Ø 3.19) 3.70 (Ø 3.36)
16:00 Angola - Gabon 0:0 2.18 (Ø 2.07) 3.25 (Ø 3.04) 4.00 (Ø 3.52)
15:30 Congo Republic - Nigeria 0:2 4.20 (Ø 3.47) 3.55 (Ø 3.13) 2.40 (Ø 2.07)
15:00 Cameroon - Congo DR 1:0 1.57 (Ø 1.47) 4.40 (Ø 3.80) 8.50 (Ø 6.87)
15:00 Mozambique - Zambia 0:1 2.76 (Ø 2.51) 3.20 (Ø 2.94) 3.15 (Ø 2.81)
15:00 Lesotho - Burkina Faso 0:1 5.25 (Ø 4.43) 3.60 (Ø 3.24) 1.90 (Ø 1.79)
14:00 South Africa - Sudan 2:1 1.27 (Ø 1.23) 5.90 (Ø 5.18) 20.00 (Ø 12.47)
14:00 Uganda - Ghana 1:0 3.70 (Ø 3.28) 3.40 (Ø 3.11) 2.25 (Ø 2.14)
13:30 Malawi - Mali 2:0 4.00 (Ø 3.52) 3.45 (Ø 3.17) 2.28 (Ø 2.04)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

15.10.2014   1 x 2
20:30 Algeria - Malawi 3:0 1.25 (Ø 1.19) 6.90 (Ø 5.73) 21.59 (Ø 14.62)
20:15 Tunisia - Senegal 1:0 2.60 (Ø 2.34) 3.20 (Ø 2.95) 3.60 (Ø 3.11)
19:05 South Africa - Congo Republic 0:0 1.60 (Ø 1.53) 4.00 (Ø 3.63) 7.58 (Ø 6.17)
19:00 Burkina Faso - Gabon 1:1 2.18 (Ø 1.98) 3.30 (Ø 2.99) 4.70 (Ø 3.94)
19:00 Mali - Ethiopia 2:3 1.22 (Ø 1.20) 6.80 (Ø 5.71) 22.00 (Ø 12.51)
18:30 Cape Verde Islands - Mozambique 1:0 1.67 (Ø 1.54) 4.00 (Ø 3.60) 7.20 (Ø 5.92)
18:00 Ivory Coast - Congo DR 3:4 1.29 (Ø 1.22) 6.40 (Ø 5.41) 17.00 (Ø 11.45)
18:00 Egypt - Botswana 2:0 1.18 (Ø 1.15) 7.85 (Ø 6.36) 28.00 (Ø 16.05)
17:00 Angola - Lesotho 4:0 1.39 (Ø 1.31) 5.50 (Ø 4.59) 14.00 (Ø 8.76)
17:00 Nigeria - Sudan 3:1 1.23 (Ø 1.20) 6.80 (Ø 5.72) 24.00 (Ø 12.81)
17:00 Ghana - Guinea 3:1 1.40 (Ø 1.33) 5.10 (Ø 4.46) 11.00 (Ø 8.73)
17:00 Zambia - Niger 3:0 1.65 (Ø 1.54) 3.80 (Ø 3.55) 7.60 (Ø 6.21)
16:00 Togo - Uganda 1:0 1.87 (Ø 1.74) 3.60 (Ø 3.30) 5.50 (Ø 4.65)
15:00 Cameroon - Sierra Leone 2:0 1.27 (Ø 1.22) 6.25 (Ø 5.39) 18.50 (Ø 11.73)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

11.10.2014   1 x 2
20:00 Guinea - Ghana 1:1 5.10 (Ø 4.42) 3.74 (Ø 3.36) 1.83 (Ø 1.77)
18:30 Gabon - Burkina Faso 2:0 2.20 (Ø 1.93) 3.50 (Ø 3.14) 4.60 (Ø 3.96)
18:00 Sudan - Nigeria 1:0 7.21 (Ø 5.53) 3.85 (Ø 3.46) 1.75 (Ø 1.61)
16:00 Niger - Zambia 0:0 2.56 (Ø 2.39) 3.30 (Ø 3.04) 3.31 (Ø 2.88)
15:30 Congo Republic - South Africa 0:2 2.54 (Ø 2.34) 3.30 (Ø 3.10) 3.39 (Ø 2.90)
15:30 Congo DR - Ivory Coast 1:2 4.10 (Ø 3.41) 3.40 (Ø 3.16) 2.45 (Ø 2.06)
15:00 Cameroon - Sierra Leone 0:0 10.00 (Ø 1.61) 6.50 (Ø 5.13) 21.00 (Ø 10.89)
14:30 Mozambique - Cape Verde Islands 2:0 2.60 (Ø 2.45) 3.25 (Ø 3.09) 3.10 (Ø 2.77)
14:00 Ethiopia - Mali 0:2 3.60 (Ø 3.16) 3.35 (Ø 3.11) 2.41 (Ø 2.18)
14:00 Uganda - Togo 0:1 2.00 (Ø 1.76) 3.75 (Ø 3.34) 5.54 (Ø 4.47)
13:30 Malawi - Algeria 0:2 4.50 (Ø 4.04) 3.55 (Ø 3.27) 2.01 (Ø 1.85)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

10.10.2014   1 x 2
21:00 Senegal - Tunisia 0:0 1.96 (Ø 1.86) 3.50 (Ø 3.22) 4.90 (Ø 4.07)
18:30 Lesotho - Angola 0:0 4.40 (Ø 3.91) 3.40 (Ø 3.16) 2.13 (Ø 1.92)
17:30 Botswana - Egypt 0:2 5.00 (Ø 4.27) 3.50 (Ø 3.25) 1.96 (Ø 1.81)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

10.09.2014   1 x 2
20:30 Algeria - Mali 1:0 1.73 (Ø 1.43) 4.70 (Ø 4.04) 9.00 (Ø 7.11)
19:00 Egypt - Tunisia 0:1 1.83 (Ø 1.72) 3.90 (Ø 3.49) 5.20 (Ø 4.42)
19:00 South Africa - Nigeria 0:0 2.75 (Ø 2.52) 3.35 (Ø 3.09) 3.00 (Ø 2.70)
18:00 Botswana - Senegal 0:2 5.10 (Ø 4.36) 3.70 (Ø 3.31) 1.90 (Ø 1.78)
18:00 Lesotho - Gabon 1:1 5.60 (Ø 4.73) 3.75 (Ø 3.36) 1.95 (Ø 1.72)
17:30 Uganda - Guinea 2:0 2.50 (Ø 2.32) 3.20 (Ø 3.05) 3.45 (Ø 2.97)
17:00 Angola - Burkina Faso 0:3 2.20 (Ø 2.00) 3.25 (Ø 3.07) 4.40 (Ø 3.72)
17:00 Togo - Ghana 2:3 4.40 (Ø 3.95) 3.50 (Ø 3.33) 1.97 (Ø 1.85)
16:00 Mozambique - Niger 1:1 1.84 (Ø 1.74) 3.70 (Ø 3.32) 5.30 (Ø 4.63)
16:00 Cape Verde Islands - Zambia 2:1 2.14 (Ø 1.96) 3.40 (Ø 3.20) 4.44 (Ø 3.70)
15:30 Congo Republic - Sudan 2:0 1.59 (Ø 1.48) 4.30 (Ø 3.86) 7.25 (Ø 6.19)
15:00 Cameroon - Ivory Coast 4:1 3.00 (Ø 2.66) 3.30 (Ø 3.04) 2.85 (Ø 2.57)
15:00 Sierra Leone - Congo DR 0:2 5.14 (Ø 3.97) 3.43 (Ø 3.26) 2.50 (Ø 1.88)
13:30 Malawi - Ethiopia 3:2 2.02 (Ø 1.92) 3.45 (Ø 3.17) 4.33 (Ø 3.88)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

07.09.2014   1 x 2
17:00 Mali - Malawi 2:0 1.36 (Ø 1.30) 5.50 (Ø 4.63) 13.00 (Ø 9.04)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

06.09.2014   1 x 2
20:15 Tunisia - Botswana 2:1 1.35 (Ø 1.29) 5.40 (Ø 4.62) 11.00 (Ø 9.35)
18:00 Ivory Coast - Sierra Leone 2:1 1.17 (Ø 1.11) 9.10 (Ø 7.43) 25.00 (Ø 16.36)
17:00 Burkina Faso - Lesotho 2:0 1.22 (Ø 1.15) 7.50 (Ø 6.34) 20.00 (Ø 13.34)
17:00 Nigeria - Congo Republic 2:3 1.29 (Ø 1.23) 6.00 (Ø 5.25) 15.00 (Ø 10.44)
17:00 Ghana - Uganda 1:1 1.30 (Ø 1.23) 5.80 (Ø 5.20) 16.53 (Ø 11.34)
17:00 Gabon - Angola 1:0 1.90 (Ø 1.80) 3.56 (Ø 3.25) 4.79 (Ø 4.16)
16:30 Niger - Cape Verde Islands 1:3 2.30 (Ø 2.19) 3.20 (Ø 3.00) 3.77 (Ø 3.20)
14:00 Ethiopia - Algeria 1:2 5.80 (Ø 4.45) 3.75 (Ø 3.26) 1.85 (Ø 1.76)
14:00 Zambia - Mozambique 0:0 1.45 (Ø 1.39) 4.70 (Ø 4.12) 9.10 (Ø 7.40)
13:00 Congo DR - Cameroon 0:2 2.90 (Ø 2.65) 3.30 (Ø 2.98) 2.88 (Ø 2.60)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

05.09.2014   1 x 2
21:00 Senegal - Egypt 2:0 2.26 (Ø 2.14) 3.40 (Ø 3.15) 3.62 (Ø 3.23)
20:00 Guinea - Togo 2:1 2.45 (Ø 2.27) 3.31 (Ø 3.13) 3.40 (Ø 2.98)
18:00 Sudan - South Africa 0:3 3.37 (Ø 3.09) 3.27 (Ø 3.12) 2.45 (Ø 2.23)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

03.08.2014   1 x 2
14:00 Mozambique - Tanzania 2:1 1.80 (Ø 1.80) 3.25 (Ø 3.25) 4.60 (Ø 4.60)
14:00 Kenya - Lesotho 0:0 1.22 (Ø 1.22) 6.25 (Ø 6.25) 10.00 (Ø 10.00)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

20.07.2014   1 x 2
16:00 Benin - Malawi 1:0 1.70 (Ø 1.61) 3.75 (Ø 3.53) 6.10 (Ø 5.15)
15:30 Congo Republic - Rwanda 2:0 1.72 (Ø 1.69) 3.60 (Ø 3.39) 5.30 (Ø 4.55)
14:00 Tanzania - Mozambique 2:2 1.88 (Ø 1.78) 3.50 (Ø 3.30) 4.70 (Ø 4.23)
14:00 Lesotho - Kenya 1:0 3.20 (Ø 2.85) 3.25 (Ø 3.14) 2.45 (Ø 2.31)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

01.06.2014   1 x 2
17:00 Equatorial Guinea - Mauritania 3:0 1.70 (Ø 1.61) 4.00 (Ø 3.73) 6.00 (Ø 5.04)
16:00 Benin - Sao Tome e Principe 2:0 1.10 (Ø 1.05) 12.00 (Ø 10.32) 36.00 (Ø 24.21)
16:00 Chad - Malawi 2.40 (Ø 2.14) 3.40 (Ø 3.24) 3.50 (Ø 3.18)
14:00 Lesotho - Liberia 2:0 2.35 (Ø 2.13) 3.40 (Ø 3.27) 3.30 (Ø 3.14)
14:00 Botswana - Burundi 1:0 1.90 (Ø 1.81) 3.45 (Ø 3.30) 4.50 (Ø 4.19)
14:00 Zimbabwe - Tanzania 2:2 1.55 (Ø 1.48) 4.25 (Ø 4.02) 6.50 (Ø 5.94)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

30.05.2014   1 x 2
15:00 South Sudan - Mozambique 0:0 5.50 (Ø 4.91) 3.70 (Ø 3.51) 1.72 (Ø 1.67)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

14.10.2012   1 x 2
19:00 Burkina Faso - Central African Republic 3:1 1.67 (Ø 1.50) 4.50 (Ø 3.89) 8.00 (Ø 6.08)
19:00 Equatorial Guinea - Congo Republic 2.70 (Ø 2.57) 3.40 (Ø 3.26) 2.63 (Ø 2.54)
18:00 Algeria - Libya 2:0 1.55 (Ø 1.47) 4.25 (Ø 3.84) 8.58 (Ø 6.79)
16:30 Togo - Gabon 2:1 2.29 (Ø 2.15) 3.30 (Ø 3.14) 3.57 (Ø 3.23)
16:00 Angola - Zimbabwe 2:0 1.55 (Ø 1.50) 4.23 (Ø 3.78) 8.18 (Ø 6.19)
15:00 Cameroon - Cape Verde Islands 2:1 1.24 (Ø 1.18) 7.30 (Ø 6.26) 22.00 (Ø 12.54)
14:00 Ethiopia - Sudan 2:0 2.30 (Ø 2.12) 3.43 (Ø 3.29) 3.84 (Ø 3.20)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

13.10.2012   1 x 2
20:00 Morocco - Mozambique 4:0 1.30 (Ø 1.24) 6.05 (Ø 5.35) 15.24 (Ø 10.14)
19:30 Senegal - Ivory Coast 0:2 2.85 (Ø 2.61) 3.50 (Ø 3.25) 2.80 (Ø 2.50)
19:15 Tunisia - Sierra Leone 0:0 1.36 (Ø 1.29) 5.60 (Ø 4.76) 13.15 (Ø 9.34)
16:00 Nigeria - Liberia 6:1 1.20 (Ø 1.18) 7.00 (Ø 5.70) 43.30 (Ø 14.89)
14:00 Uganda - Zambia 9:9 90'1:0 2.45 (Ø 2.29) 3.25 (Ø 3.09) 3.60 (Ø 3.01)
14:00 Botswana - Mali 1:4 3.45 (Ø 3.16) 3.35 (Ø 3.16) 2.43 (Ø 2.18)
13:30 Malawi - Ghana 0:1 4.24 (Ø 3.53) 3.30 (Ø 3.14) 2.21 (Ø 2.05)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

08.09.2012   1 x 2
19:00 Liberia - Nigeria 2:2 5.05 (Ø 4.13) 3.50 (Ø 3.32) 1.95 (Ø 1.81)
18:00 Cape Verde Islands - Cameroon 2:0 4.60 (Ø 4.09) 3.56 (Ø 3.33) 1.90 (Ø 1.81)
18:00 Ivory Coast - Senegal 4:2 1.62 (Ø 1.55) 4.00 (Ø 3.63) 6.25 (Ø 5.51)
18:00 Sudan - Ethiopia 5:3 1.62 (Ø 1.50) 4.35 (Ø 3.76) 8.60 (Ø 6.28)
18:00 Mali - Botswana 3:0 1.25 (Ø 1.22) 6.22 (Ø 5.34) 15.00 (Ø 11.37)
17:30 Sierra Leone - Tunisia 2:2 3.70 (Ø 3.28) 3.40 (Ø 3.20) 2.20 (Ø 2.07)
16:00 Ghana - Malawi 2:0 1.28 (Ø 1.22) 6.41 (Ø 5.34) 21.84 (Ø 11.72)
15:30 Gabon - Togo 1:1 1.55 (Ø 1.50) 3.80 (Ø 3.64) 7.00 (Ø 6.26)
15:00 Central African Republic - Burkina Faso 1:0 2.25 (Ø 2.17) 3.40 (Ø 3.15) 3.25 (Ø 3.11)
14:00 Zambia - Uganda 1:0 1.45 (Ø 1.40) 4.33 (Ø 4.05) 7.75 (Ø 6.97)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

17.06.2012   1 x 2
17:00 Nigeria - Rwanda 1.25 (Ø 1.20) 6.00 (Ø 5.40) 21.00 (Ø 12.56)
16:30 Togo - Kenya 1:0 1.69 (Ø 1.59) 3.90 (Ø 3.65) 6.00 (Ø 5.13)
16:00 Benin - Ethiopia 1:1 1.62 (Ø 1.49) 4.13 (Ø 3.70) 8.00 (Ø 6.23)
15:30 Congo Republic - Seychelles 1.07 (Ø 1.06) 12.00 (Ø 10.01) 29.00 (Ø 22.06)
14:00 Zimbabwe - Burundi 1:0 1.64 (Ø 1.55) 4.00 (Ø 3.65) 8.19 (Ø 5.68)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

16.06.2012   1 x 2
18:30 Cape Verde Islands - Madagascar 3:1 1.30 (Ø 1.23) 6.50 (Ø 5.34) 13.00 (Ø 10.05)
18:00 Namibia - Liberia 0:0 1.73 (Ø 1.60) 4.17 (Ø 3.58) 6.35 (Ø 5.09)
17:30 Sierra Leone - Sao Tome e Principe 4:2 1.16 (Ø 1.13) 9.00 (Ø 6.95) 29.00 (Ø 15.27)
15:30 Cameroon - Guinea-Bissau 1:0 1.15 (Ø 1.11) 9.00 (Ø 7.31) 24.40 (Ø 17.25)
14:00 Uganda - Congo Republic 4:0 1.62 (Ø 1.55) 4.02 (Ø 3.70) 6.30 (Ø 5.50)
13:30 Malawi - Chad 2:0 1.40 (Ø 1.30) 6.00 (Ø 4.81) 11.00 (Ø 8.28)

Soccer | Africa | African Cup of Nations - Qualification

29.02.2012   1 x 2
18:00 Kenya - Togo 2:1
17:30 Guinea-Bissau - Cameroon 0:1
17:30 Gambia - Algeria 1:2
17:00 Liberia - Namibia 1:0
16:00 Ethiopia - Benin 0:0
15:30 Congo Republic - Uganda 3:1 2.10 (Ø 2.10) 3.10 (Ø 3.10) 3.25 (Ø 3.25)
15:30 Burundi - Zimbabwe 2:1
15:00 Chad - Malawi 3:2 3.20 (Ø 3.20) 3.12 (Ø 3.12) 2.15 (Ø 2.15)
15:00 Tanzania - Mozambique 1:1
14:45 Sao Tome e Principe - Sierra Leone 2:1
14:00 Seychelles - Congo DR 0:4 6.00 (Ø 6.00) 4.10 (Ø 4.10) 1.40 (Ø 1.40)
14:00 Seychelles - Congo Republic
13:00 Madagascar - Cape Verde Islands 0:4 2.90 (Ø 2.83) 3.15 (Ø 3.04) 2.60 (Ø 2.41)
12:00 Rwanda - Nigeria 0:0 5.50 (Ø 5.50) 3.40 (Ø 3.40) 1.62 (Ø 1.62)