settings
german setting:
view page in German view page in English
live odds comparisonWettportal Community
Login: Password:

Odds Archive: Golf - World - LPGA Lorena Ochoa Match Play

search the archive

sport: region: league:
from: to:
participant:

You will find the current betting odds for LPGA Lorena Ochoa Match Play World in our odds comparison Golf LPGA Lorena Ochoa Match Play World.

Golf | World | LPGA Lorena Ochoa Match Play

06.05.2017   1 2
20:00 Karine Icher - Sei Young Kim 2.02 (Ø 1.93) 1.87 (Ø 1.80)
19:50 Michelle Wie - Angel Yin 1.47 (Ø 1.46) 2.62 (Ø 2.51)
19:40 Ariya Jutanugarn - Cristie Kerr 1.74 (Ø 1.67) 2.20 (Ø 2.12)
19:30 Mi Jung Hur - Shanshan Feng 1.87 (Ø 1.80) 2.02 (Ø 1.93)
14:40 Sei Young Kim - Charley Hull 2.05 (Ø 1.97) 1.86 (Ø 1.78)
14:30 Angela Stanford - Karine Icher 2.03 (Ø 1.94) 1.86 (Ø 1.80)
14:20 Sandra Gal - Angel Yin 1.83 (Ø 1.83) 1.83 (Ø 1.83)
14:10 Michelle Wie - Marina Alex 1.50 (Ø 1.49) 2.50 (Ø 2.43)
14:00 Cydney Clanton - Cristie Kerr 2.80 (Ø 2.71) 1.49 (Ø 1.43)
13:50 Ariya Jutanugarn - Pernilla Lindberg 1.46 (Ø 1.41) 2.92 (Ø 2.79)
13:40 Shanshan Feng - Brooke M. Henderson 1.80 (Ø 1.80) 1.90 (Ø 1.90)
13:30 Lydia Ko - Mi Jung Hur 1.75 (Ø 1.69) 2.19 (Ø 2.08)

Golf | World | LPGA Lorena Ochoa Match Play

05.05.2017   1 2
16:30 Brooke Henderson - Ryann O'Toole 1.57 (Ø 1.54) 2.55 (Ø 2.52)
16:20 Shanshan Feng - Sarah Jane Smith 1.50 (Ø 1.50) 2.50 (Ø 2.42)
16:10 Suzann Pettersen - Mi Jung Hur 2.05 (Ø 1.97) 1.88 (Ø 1.78)
16:00 Lydia Ko - Jennifer Song 1.28 (Ø 1.28) 3.50 (Ø 3.37)
15:50 Pernilla Lindberg - Brittany Lang 2.18 (Ø 2.07) 1.75 (Ø 1.70)
15:50 Cristie Kerr - Jenny Shin 1.57 (Ø 1.51) 2.55 (Ø 2.44)
15:40 Ariya Jutanugarn - Moriya Jutanugarn 1.50 (Ø 1.49) 2.50 (Ø 2.44)
15:30 Charley Hull - Pornanong Phatlum 1.70 (Ø 1.63) 2.27 (Ø 2.20)
15:10 Ayako Uehara - Angel Yin 2.13 (Ø 2.05) 1.79 (Ø 1.71)
15:00 Sung Hyun Park - Sandra Gal 1.44 (Ø 1.43) 2.62 (Ø 2.57)
14:50 Jessica Korda - Marina Alex 1.61 (Ø 1.54) 2.45 (Ø 2.36)
14:40 Laura Gonzalez Escallon - Michelle Wie 2.62 (Ø 2.51) 1.47 (Ø 1.46)
14:40 Cydney Clanton - Caroline Masson 2.09 (Ø 1.97) 1.81 (Ø 1.77)
14:20 Sei Young Kim - Danielle Kang 1.80 (Ø 1.74) 2.11 (Ø 2.03)
14:10 Carlota Ciganda - Karine Icher 1.83 (Ø 1.75) 2.07 (Ø 2.00)
14:00 Inbee Park - Angela Stanford 1.41 (Ø 1.36) 3.25 (Ø 3.07)

Golf | World | LPGA Lorena Ochoa Match Play

04.05.2017   1 2
19:10 Pornanong Phatlum - Megan Khang 1.68 (Ø 1.60) 2.30 (Ø 2.23)
19:00 Charley Hull - Nelly Korda 1.75 (Ø 1.64) 2.26 (Ø 2.17)
18:50 Danielle Kang - Su Oh 1.74 (Ø 1.67) 2.20 (Ø 2.12)
18:40 Sei Young Kim - Maude Aimee Leblanc 1.50 (Ø 1.46) 2.76 (Ø 2.64)
18:30 Karine Icher - Xiyu Lin 1.56 (Ø 1.50) 2.57 (Ø 2.49)
18:20 Carlota Ciganda - Gaby Lopez 1.50 (Ø 1.45) 2.76 (Ø 2.63)
18:10 Angela Stanford - Beth Allen 1.70 (Ø 1.67) 2.27 (Ø 2.12)
18:00 Inbee Park - Peiyun Chien 1.39 (Ø 1.34) 3.25 (Ø 3.15)
17:50 Jodi Ewart Shadoff - Angel Yin 1.87 (Ø 1.80) 2.02 (Ø 1.93)
17:40 Stacy Lewis - Ayako Uehara 1.50 (Ø 1.45) 2.77 (Ø 2.63)
17:30 Chella Choi - Sandra Gal 1.66 (Ø 1.65) 2.10 (Ø 2.10)
17:20 Sung Hyun Park - Simin Feng 1.43 (Ø 1.39) 3.01 (Ø 2.86)
17:10 Mo Martin - Marina Alex 2.01 (Ø 1.97) 1.77 (Ø 1.74)
17:00 Jessica Korda - Christina Kim 1.44 (Ø 1.43) 2.62 (Ø 2.57)
16:50 Lizette Salas - Michelle Wie 2.10 (Ø 2.03) 1.71 (Ø 1.69)
16:40 In Gee Chun - Laura Gonzalez Escallon 1.36 (Ø 1.35) 3.00 (Ø 2.97)
16:30 Jenny Shin - Kim Kaufman 1.66 (Ø 1.59) 2.34 (Ø 2.26)
16:20 Cristie Kerr - Brittany Altomare 1.50 (Ø 1.43) 2.76 (Ø 2.70)
16:10 Caroline Masson - Morgan Pressel 1.80 (Ø 1.80) 1.90 (Ø 1.88)
16:00 Ha Na Jang - Cydney Clanton 1.53 (Ø 1.48) 2.67 (Ø 2.55)
15:50 Brittany Lang - Beatriz Recari 1.63 (Ø 1.57) 2.41 (Ø 2.30)
15:40 Gerina Piller - Pernilla Lindberg 1.53 (Ø 1.49) 2.67 (Ø 2.50)
15:30 Moriya Jutanugarn - Alena Sharp 1.77 (Ø 1.66) 2.20 (Ø 2.14)
15:20 Ariya Jutanugarn - Amy Anderson 1.39 (Ø 1.33) 3.25 (Ø 3.15)
15:10 Austin Ernst - Ryann O'Toole 1.53 (Ø 1.53) 2.37 (Ø 2.37)
15:00 Brooke M. Henderson - Katherine Kirk 1.57 (Ø 1.52) 2.40 (Ø 2.35)
14:50 Candie Kung - Sarah Jane Smith 1.91 (Ø 1.88) 1.87 (Ø 1.83)
14:40 Shanshan Feng - Laetitia Beck 1.41 (Ø 1.36) 3.12 (Ø 2.99)
14:30 Mi Jung Hur - Jacqui Concolino 1.61 (Ø 1.54) 2.45 (Ø 2.36)
14:20 Suzann Pettersen - Katie Burnett 1.55 (Ø 1.51) 2.60 (Ø 2.47)
14:10 Mi Hyang Lee - Jennifer Song 1.70 (Ø 1.69) 2.05 (Ø 2.02)
14:00 Lydia Ko - Ana Menendez 1.37 (Ø 1.34) 3.34 (Ø 3.09)